Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79406726

Aktualna strona: 1863

Wydrukowano: 0

Kto może złożyć wniosek?


Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy Miasta Szczecin:

 • bezpośrednio, jako grupa inicjatywna (minimum dwie osoby);
 • za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która ma siedzibę na terenie Miasta Szczecin.

Grupa inicjatywna składa:

 1. wniosek o o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
 2. oświadczenie każdego z członków grupy inicjatywnej potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 3. listę mieszkańców Szczecina popierających projekt, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 4. upoważnienie do podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli dla wybranych członków grupy inicjatywnej, podpisane przez wszystkie osoby, w imieniu których wniosek jest składany.

Mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej składają:

 1. listę mieszkańców Szczecina, w imieniu których wniosek jest składany, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 2. listę mieszkańców Szczecina wyznaczających organizację pozarządową jako swojego pełnomocnika, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 3. listę mieszkańców Szczecina popierających projekt, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 4. statut organizacji;
 5. w przypadku organizacji, która nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego/ ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin - oświadczenie potwierdzające status prawny organizacji, jej siedzibę, a także osoby uprawnione do reprezentacji;
 6. w przypadku reprezentowania organizacji przez osobę inną niż wskazana we właściwym rejestrze/ewidencji - pełnomocnictwo.


 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin