Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Wydział Organizacyjny

Nazwa: Wydział Organizacyjny
Symbol: WO
E-mail: wo@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów Regulaminu
  Organizacyjnego Urzędu oraz zmian do Regulaminu,
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw,
 • Opracowywanie projektów zmian Statutu Miasta Szczecina,
 • Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami krajowymi, których członkiem jest Miasto,
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, z zastrzeżeniem § 35 pkt 9,
 • Delegacje krajowe,
 • Prowadzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników Urzędu,
 • Organizacja staży, praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie,
 • Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do pracy inwalidów wojennych i wojskowych oraz wyrażaniem zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym lub wojskowym stosunku pracy przez pracodawcę,
 • Ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania petycji, skarg i wniosków, z zastrzeżeniem § 26 pkt 4.

Rozdziały


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Renata Andrałojć telefon: 91 4245238 pokój 155 Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista
Anna Andreatto-Kwiatkowska telefon: 91 4245241 pokój 147 Referat Kadr i Szkolenia Podinspektor
Katarzyna Bojaruniec telefon: 91 4245249 pokój 142 Pion Organizacyjny Główny Specjalista
Agnieszka Gawron telefon: 91 4245206 pokój 148A Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista
Izabela Gąsior telefon: 91 4245204 pokój 172 Sekretariat Prezydenta Miasta Główny Specjalista
Alicja Graczyk telefon: 91 4245474 pokój 146 Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista
Daria Hłąd telefon: 91 4245249 pokój 142 Pion Organizacyjny Podinspektor
Monika Jachimowicz telefon: 91 4245200, fax telefon: 91 4222340 pokój 115 Sekretariat Sekretarza Miasta Główny Specjalista
Martyna  Jakubowska telefon: 91 4245146 pokój 143 Pion Organizacyjny Inspektor
Anna Kardel telefon: 91 4245243 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Kierownik Referatu
Krystyna Koler telefon: 91 4245240 pokój 148A Referat Kadr i Szkolenia Inspektor
Hanna Kotlińska telefon: 91 4245239 pokój 147 Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista
Joanna Lachowska telefon: 91 4245208, fax telefon: 91 4230806, telefon: 91 4223927 pokój 103 Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta Główny Specjalista
Agnieszka Lau telefon: 91 4245867 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Podinspektor
Lidia Łajkun telefon: 91 4245210 pokój 145 Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista
Grzegorz Łubian telefon: 91 4223489 pokój 140 Dyrektor Wydziału
Ewa Majchrowska fax telefon: 91 4221129, telefon: 91 4245050 pokój 165 Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta Główny Specjalista
Anna Mikołajczyk-Błoniarz telefon: 91 4245244 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Główny Specjalista
Karolina Opasecka telefon: 91 4245245 pokój 144 Pion Organizacyjny Inspektor
Anna Prędkiewicz telefon: 91 4245245 pokój 144 Pion Organizacyjny Główny Specjalista
Katarzyna Rożek telefon: 91 4245865 pokój 145 Referat Kadr i Szkolenia Podinspektor
Katarzyna Rytlewska fax telefon: 91 4230806, telefon: 91 4351100 pokój 103 Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta Główny Specjalista
Beata Sikorska telefon: 91 4245244 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Główny Specjalista
Barbara Sil telefon: 91 4245235 pokój 146 Referat Kadr i Szkolenia Podinspektor
Dominika Siwka telefon: 91 4245158 pokój 154 Referat Kadr i Szkolenia Inspektor
Małgorzata Szust telefon: 91 4223489, telefon: 91 4245250 pokój 140 Sekretariat WO Główny Specjalista
Beata Szychowska telefon: 91 4245278 pokój P141 Zastępca Dyrektora Wydziału
Aneta Szynert-Błądek telefon: 91 4245209 pokój 169 Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta Główny Specjalista
Ewelina Walewska telefon: 91 4245245 pokój 144 Pion Organizacyjny Inspektor
Anna Wojnicz telefon: 91 4245886 pokój 148A Referat Kadr i Szkolenia Kierownik Referatu
Klaudia Zylber-Tarczyńska telefon: 91 4245158 pokój 154 Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2003/11/07, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Sławomir Klimek, dnia: 2017/12/05 15:02:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:02:51 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 10:06:02 modyfikacja wartości
Małgorzata Szust 2009/08/03 10:19:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 13:03:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/03/31 11:23:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/02/12 11:31:48 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/10/31 11:52:32 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/10/31 11:44:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/26 12:11:57 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:08:05 modyfikacja wartości