Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80376878

Aktualna strona: 186421

Wydrukowano: 2261

Filia UM na Prawobrzeżu


Filia Urzędu Miasta na Prawobrzeżu znajduje się przy ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin.
E-mail: filia@um.szczecin.pl

Filia Urzędu Miasta czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

W Filii Urzędu Miasta załatwiane są sprawy z zakresu:

 • Kancelarii-Informacji - udzielanie kompleksowej informacji, prowadzenie kancelarii, 
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą - dokonywanie czynności związanych z wnioskami o wpis do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej,
 • wspieranie działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie: Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Ochrony Środowiska.
 • Delegatury realizujące zadania w Filii Urzędu Miasta: 
  • Wydział Spraw Obywatelskich – ewidencja ludności, prowadzenie spraw związanych wydawaniem dowodów osobistych, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracja i ewidencja pojazdów.
  • Wydział Księgowości – windykacja należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, windykacja dochodów majątkowych tytułu wieczystego użytkowania gruntu, windykacja dochodów Skarbu Państwa
  • Urząd Stanu Cywilnego – sporządzanie odpisów oraz zaświadczeń z aktów stanu cywilnego, transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego, aktualizacja aktów stanu cywilnego, prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk
  • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów – bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony ich interesów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów /BMRK w Filii czynne jest tylko w piątki/

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin