Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Nazwa: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Symbol: WZiON
E-mail: wzion@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami należy:

  1. prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,
  2. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i zbywaniem nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz Skarbu Państwa,
  3. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem (z wyłączeniem nabywania nieruchomości na cele inwestycji miejskich), zamianą oraz pierwokupami nieruchomości,
  4. prowadzanie spraw przekształceń własnościowych nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,
  5. opłaty adiacenckie i renty planistyczne.

Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Dariusz Adamowski telefon: 91 4245620 pokój 243 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Kierownik Referatu
Małgorzata Angrot-Glińska telefon: 91 4245420 pokój 240 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Katarzyna Batko telefon: 91 4245775 pokój 234 Referat ds. zasobów nieruchomości Kierownik Referatu
Katarzyna Bezmian telefon: 91 4351279, fax telefon: 91 4351289 pokój 222 Sekretariat WZION Podinspektor
Anna Bilik telefon: 91 4245071 pokój 331 Referat przekształceń własnościowych Główny Specjalista
Anna Bojek telefon: 91 4245768 pokój 242 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Inspektor
Marta Borowska telefon: 91 4245597 pokój 330 Referat przekształceń własnościowych Inspektor
Jowita Chabowska telefon: 91 4245468 pokój 233 Referat ds. zasobów nieruchomości Główny Specjalista
Dorota Ciesielska telefon: 91 4245545 pokój 228 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Ałła Czeczel telefon: 91 4245530 pokój 239A Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Diana Donajska telefon: 91 4245549 pokój 327 Referat przekształceń własnościowych Podinspektor
Sylwia Filip-Karpowicz telefon: 91 4245784 pokój 233 Referat ds. zasobów nieruchomości Główny Spacjalista
Marta Florczak telefon: 91 4351196 pokój 241 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Paulina Jaworska telefon: 91 4245621 pokój 222 Sekretariat WZION Podinspektor
Małgorzata Jerchewicz telefon: 91 4245523 pokój 330 Referat przekształceń własnościowych Inspektor
Karolina Kamionka-Nastarowicz telefon: 91 4245532 pokój 329A Referat przekształceń własnościowych Inspektor
Marzena Karpik telefon: 91 4245768 pokój 242 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Joanna Kościelniak telefon: 91 4245551 pokój 225A Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Monika Kruślińska telefon: 91 4351108 pokój 223 Stanowiska ds. budżetu, rozliczeń finansowych i zamówień publicznych Główny Specjalista
Katarzyna Krzykała telefon: 91 4245612 pokój 326 Referat przekształceń własnościowych Główny Specjalista
Maria Latkowska telefon: 91 4245621 pokój 222 Dyrektor Wydziału
Beata Ledzińska telefon: 91 4245846 pokój 244 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Wanda Lisewska telefon: 91 4245768 pokój 242 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Podinspektor
Beata Litwińska telefon: 91 4245028 pokój 227A Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Barbara Łaszewska telefon: 91 4245070 pokój 332 Referat przekształceń własnościowych Inspektor
Iwona Łubian fax telefon: 91 4245059, telefon: 91 4245429 pokój 241 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Agata Maj fax telefon: 91 4245548, telefon: 91 4351287 pokój 223 Stanowiska ds. budżetu, rozliczeń finansowych i zamówień publicznych Główny Specjalista
Barbara Matulewicz telefon: 91 4351112 pokój 327 Referat przekształceń własnościowych Podinspektor
Marlena Melzacka telefon: 91 4245048 pokój 238 Referat ds. zasobów nieruchomości Główny Specjalista
Arkadiusz Melzacki telefon: 91 4245040 pokój 224A Referat ds. opłat i analiz Kierownik Referatu
Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz telefon: 91 4245536 pokój 238 Referat ds. zasobów nieruchomości Inspektor
Dorota Mikulska-Baltrukiewicz telefon: 91 4351169 pokój 224 Referat ds. zasobów nieruchomości Główny Specjalista
Monika Mroczkowska telefon: 91 4245221 pokój 241 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Agnieszka Musiał-Piątkowska telefon: 91 4245975 pokój 62 Stanowiska ds. obsługi organizacyjno-biurowej systemu "Rejestr" Podinspektor
Malina Nesterowicz telefon: 91 4245542 pokój 63 Referat ds. zasobów nieruchomości Inspektor
Ewa Ostrowska telefon: 91 4245509 pokój 227 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Marzena Paczesna-Głowacka telefon: 91 4245357 pokój 224 Referat ds. zasobów nieruchomości Inspektor
Dagmara Panasiuk-Pilinda telefon: 91 4245588 pokój 332 Referat przekształceń własnościowych Główny Specjalista
Monika Piecewicz telefon: 91 4245509 pokój 227 Referat ds. opłat i analiz Inspektor
Bogna  Piechocka telefon: 91 4802099 pokój 225 Inspektor
Aleksandra Posłuszna telefon: 91 4245512 pokój 243A Referat ds. zasobów nieruchomości Podinspektor
Aleksandra Półtorak telefon: 91 4245683 pokój 325 Referat przekształceń własnościowych Kierownik Referatu
Agnieszka Radwańska telefon: 91 4245535 pokój 329A Referat przekształceń własnościowych Główny Specjalista
Renata Rajchel telefon: 91 4245511 pokój 227A Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Małgorzata Reimann telefon: 91 4245519 pokój 226 Referat ds. opłat i analiz Podinspektor
Dorota Rowińska telefon: 91 4245543 pokój 226 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Gizela Różańska telefon: 91 4351198 pokój 225A Referat ds. opłat i analiz Inspektor
Joanna Sarbinowska-Szyc fax telefon: 91 4245059, telefon: 91 4245783 pokój 239 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Piotr Sinecki telefon: 91 4245349 pokój 228 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Tadeusz Skrzypek telefon: 91 4351101 pokój 226 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Robert Słotwiński telefon: 91 4245416, fax telefon: 91 4245059 pokój 239 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Szymon Słotwiński telefon: 91 4245783 pokój 239 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Podinspektor
Beata Słowińska telefon: 91 4245592 pokój 244 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Radosław Sochalski telefon: 91 4351166 pokój 229 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Klaudia Styrczula telefon: 91 4351292 pokój 326 Referat przekształceń własnościowych Główny Specjalista
Katarzyna Szlachta telefon: 91 4245526 pokój 243A Referat ds. zasobów nieruchomości Główny Specjalista
Anna Szymków telefon: 91 4245587 pokój 240 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Wioleta Wasilewska telefon: 91 4245070 pokój 332 Referat przekształceń własnościowych Główny Specjalista
Aleksandra Witkowska telefon: 91 4245542 pokój 63 Referat ds. zasobów nieruchomości Inspektor
Małgorzata Wójcik-Przysiecka telefon: 91 4245544 pokój 226 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2015/10/28, odpowiedzialny/a: dyrektor WZiON, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/12/14 20:58:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/12/14 20:58:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/14 20:44:57 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:07:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/12 10:48:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/12 10:23:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/02 11:49:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/02 09:23:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/10/28 13:55:51 nowa pozycja