Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Informacje o wyniku naboru  2020/04/03 15:04:59  Dariusz Wytrykus  informacja o wyniku naboru 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2020/04/03 14:53:49  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2020/04/03 14:53:11  Karolina Kotwicka  Dodano nowy załącznik 
Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/04/03 14:34:28  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2020/04/03 13:14:33  Joanna Zaborska  Nowa pozycja 
Interpelacje i zapytania radnych  2020/04/03 13:14:13  Marta Klimek  nowa pozycja 
Działanie 8.3  2020/04/03 12:46:26  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
Ogłoszenia konkursów ofert  2020/04/03 12:31:16  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/04/03 12:29:39  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
10  Inwestycje celu publicznego  2020/04/03 10:09:59  Dorota Skłodowska  inf. o wszczęciu postępowania 
11  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2020/04/03 07:30:24  Piotr Spunda  newsletter 
12  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2020  2020/04/02 16:41:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
13  Rada Miasta Szczecin  2020/04/02 12:20:00  Marta Klimek  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
14  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2020/04/02 09:58:38  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do decyzji 
15  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2020/04/01 15:33:41  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
16  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2020/04/01 15:31:50  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
17  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2020/04/01 15:16:36  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l klas pierwszych 
18  dokumenty typu A - Wnioski  2020/04/01 14:43:22  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do zgłoszenia 
19  Modyfikacja SIWZ  2020/04/01 10:51:41  Madlena Gruszka  nowa pozcyja 
20  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2020/04/01 09:46:26  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
21  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/03/31 14:54:11  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
22  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/03/31 14:04:19  Krzysztof Murawski  aktualizacja  
23  Otwarte Konkursy Ofert  2020/03/31 12:41:12  Edyta Stosik  nowa pozycja 
24  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2020/03/31 11:05:21  Anna Tarnawska  dodanie linku do 2018 
25  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2019  2020/03/31 10:45:42  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
26  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2020/03/31 09:05:08  Rafał Księżopolski  Dodano nowy załącznik 
27  Rejestr petycji  2020/03/30 15:24:07  Ewa Peryt  publikacja petycji 
28  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2020/03/30 10:43:39  Jaromira Konopka-Bomba  ogłoszenie 
29  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2020/03/30 09:28:51  Jaromira Konopka-Bomba  wykaz do publicznej informacji 
30  Wybory Prezydenta RP  2020/03/30 08:09:46  Marta Wikieł  nowa pozycja 
31  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2020/03/27 15:19:21  Małgorzata Kita-Fiedorek  obwieszczenie o zebraniu dokumentów w sprawie zgodnie z art.10 Kpa 
32  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2020/03/27 15:00:12  Anna Kalina-Dzwonkowska  udzielono odpowiedzi 
33  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/03/27 12:59:49  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
34  Wyjaśnienia treści SIWZ  2020/03/25 13:25:15  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
35  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2020/03/24 12:27:04  Honorata Prałat  usun. wn. Niebuszewo - osiedle 
36  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2020/03/24 08:19:10  Honorata Prałat  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
37  Dodatkowe Informacje  2020/03/23 15:13:36  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
38  Gminna Ewidencja Zabytków  2020/03/23 15:11:42  Elwira Wolender  aktualizacja 
39  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2020/03/23 09:41:55  Radosław Falkiewicz-Szult  uaktualnienie 
40  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2020/03/20 15:02:25  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
41  Narady prezydenckie w 2020 roku  2020/03/20 14:01:16  Iwona Łabaziewicz  nowa pozcja 
42  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2020/03/20 13:56:24  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
43  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2020/03/20 13:30:34  Małgorzata Balcer-Andreasik  Licytacja 
44  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2020/03/20 12:04:59  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
45  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2020/03/20 11:27:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja  
46  Rejestr działalności regulowanej  2020/03/20 11:05:37  Dariusz Januszek  nowy wpis 
47  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2020/03/19 14:45:04  Bartłomiej Miluch  aktualizacja 
48  Urząd Miasta Szczecin  2020/03/19 14:34:24  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
49  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2020/03/19 13:50:01  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
50  Uchwały Rady Miasta  2020/03/19 10:35:32  Marta Klimek  dodanie uchwały 
51  Zespół ds. Integracji Społecznej  2020/03/19 09:08:26  Radosław Falkiewicz-Szult  Poprawa linku 
52  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2020/03/19 08:55:35  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
53  Informacje o wyniku naboru  2020/03/17 13:33:11  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
54  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2020/03/17 12:40:13  Dorota Karcz  obwieszczenie o wydanej decyzji 
55  Usługi społeczne  2020/03/17 12:07:34  Grzegorz Góra  Nowa pozycja 
56  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2020/03/16 14:41:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odniesień 
57  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/03/16 13:53:58  Barbara Sowała  zmiana wpisu do rejestru 
58  Kontrola realizacji zadań publicznych  2020/03/16 13:04:28  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
59  Obwieszczenia Prezydenta Miasta  2020/03/16 10:47:46  Jakub Rybkiewicz  Dodano nowy załącznik 
60  Wykazy nieruchomości UM  2020/03/16 08:24:04  Dariusz Adamowski  publikacja wykazu 
61  Miesięczne stawki dotacji  2020/03/13 13:53:19  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
62  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2020/03/13 12:14:40  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
63  Skład Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych  2020/03/13 11:57:32  Marzena Kaźmierska  aktualizacja 
64  Wybory do RO Żelechowa  2020/03/12 15:23:56  Marta Wikieł  nowa pozycja 
65  Program "Zefirek"  2020/03/12 13:33:43  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
66  Budżet Miasta Szczecin 2020  2020/03/12 11:39:16  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
67  Wykonanie Budżetu Miasta 2020  2020/03/12 11:37:47  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
68  Złożone wnioski  2020/03/12 08:57:54  Izabela Gozdalik  Dodano nowy załącznik 
69  Przedsiębiorczość  2020/03/12 08:25:41  Tomasz Czerniawski  poprawa linków 
70  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2020/03/12 07:53:28  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
71  Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy  2020/03/11 15:07:34  Aneta Dudaczyk  publikacja wniosku 
72  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2020/03/11 14:35:14  Dorota Janur  Dodano nowy załącznik 
73  Rejestr telefonów  2020/03/11 13:44:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
74  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2020/03/11 11:38:39  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
75  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2020/03/10 14:17:30  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
76  Inwestycje na terenie Gminy  2020/03/10 13:41:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
77  Rejestr petycji - 2019 r.  2020/03/09 10:44:45  Anna Kardel  publikacja petycji 
78  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2020/03/09 09:07:19  Andrzej Lejk  Dodano nowy załącznik 
79  Niepubliczne przedszkola  2020/03/09 07:40:19  Kinga Grudzińska  aktualizacja nazwiska 
80  Budżet Miasta 2020 po zmianach  2020/03/06 11:56:38  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
81  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2020/03/06 10:25:24  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
82  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2020/03/06 07:44:01  Małgorzata Leoniewska  informacja o decyzji 
83  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2020/03/05 14:24:01  Honorata Prałat  AKTUAL wyk uchwal. opubl. stan na 7.02.2020 
84  nowe inwestycje  2020/03/05 11:42:19  Aleksandra Dzięgielewska  obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 
85  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2020/03/05 11:24:42  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
86  Postępowania do 30 000 euro  2020/03/04 11:19:44  Monika Szarszewska  zapytanie ofertowe 
87  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2020/03/04 09:04:38  Joanna Ostatek  dadanie pozycji 
88  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2020/03/04 09:02:27  Halina Rogaś  aktualizacja danych 
89  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2020/03/04 08:46:22  Halina Rogaś  nowa pozycja 
90  Statut Miasta  2020/03/03 14:58:25  Edyta Sowińska  Aktualizacja informacji 
91  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2020/03/03 11:15:56  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
92  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2020/03/02 10:20:58  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
93  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2020/02/28 15:47:40  Anna Petters  Informacja o wstępnym testowaniu rynku 
94  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2020/02/27 14:39:11  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
95  Nabór na stanowiska  2020/02/27 14:37:58  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
96  Plany i raporty  2020/02/27 11:59:34  Tomasz Czerniawski  Poprawa linku 
97  Inwestycje realizowane  2020/02/26 14:03:14  Alicja Dziedzic  Dodano nowy załącznik 
98  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2020/02/26 10:11:42  Anna Lisica  Dodano nowy załącznik 
99  Regulamin Organizacyjny  2020/02/26 09:42:02  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
100  Struktura organizacyjna  2020/02/26 09:41:10  Tomasz Czerniawski  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
101  Wytyczne do sprawozdań finansowych  2020/02/26 08:36:16  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
102  Sprawozdania Finansowe 2018  2020/02/24 13:35:45  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
103  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2020/02/24 13:32:23  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
104  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2020/02/24 13:16:49  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
105  Zrealizowane inicjatywy  2020/02/24 12:25:10  Izabela Gozdalik  Dodano nowy załącznik 
106  Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach  2020/02/24 08:25:42  Joanna Ostatek  nowa pozycja 
107  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2020/02/21 13:09:16  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
108  Sprawozdania budżetowe  2020/02/21 12:24:47  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
109  Ogłoszenia urzędowe  2020/02/21 12:23:52  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
110  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2020/02/21 08:14:07  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
111  Sekretariaty  2020/02/20 09:34:48  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
112  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2020/02/19 14:59:22  Beata Szulik  aktualizacja linków 
113  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2020/02/19 10:58:44  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
114  Organizacje Pożytku Publicznego  2020/02/17 11:45:40  Joanna Gabinowska  dodanie linka 
115  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2020/02/17 08:45:41  Krzysztof Gach  aktualizacja harmonogramu i linków na rok 2020 
116  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2020/02/17 08:41:57  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
117  Projekt pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/02/11 12:54:02  Agnieszka Dyba  publikacja informacji o projekcie 
118  Zgłoszone zgromadzenia  2020/02/07 13:39:18  Katarzyna Bukowska  Nowe zawiadomienie - tryb zwykły 
119  Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin  2020/02/07 11:34:57  Beata Szulik  aktualizacja struktury informacyjnej 
120  Wybory do Sejmu i Senatu  2020/02/07 11:32:15  Marta Wikieł  uzupełnienie treści 
121  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2020/02/07 11:06:01  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
122  Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli  2020/02/07 10:31:45  Agnieszka Borończyk  akyualizacja danych 
123  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2020/02/07 10:21:31  Agnieszka Borończyk  aktualizacja 
124  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/02/07 07:37:27  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 7.02.2020 
125  Komunikaty  2020/02/06 13:33:50  Marta Wikieł  now pozycja 
126  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2020/02/06 08:48:11  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
127  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2020/02/06 08:42:47  Marta Wikieł  aktualizacja 
128  Wybory 2020  2020/02/06 08:42:08  Marta Wikieł  aktualizacja 
129  Kontrole  2020/02/03 11:24:40  Michał Dębowski  nowa pozycja 
130  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2020/02/03 09:57:23  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu zbiorczego 
131  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2020/02/03 09:55:26  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
132  Linki do stron NGO  2020/01/30 12:36:01  Anna Stępień  usunięcie informacji 
133  Indywidualne interpretacje podatkowe  2020/01/29 13:16:34  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
134  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/01/28 14:12:43  Barbara Sowała  zmiana danych zawartych w rejestrze 
135  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/01/28 10:27:05  Marta Klimek  nowa pozycja 
136  Instrukcja windykacyjna w zakresie opłat przedszkolnych  2020/01/27 13:14:28  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
137  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020  2020/01/27 11:38:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
138  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2020/01/27 11:18:32  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja odwołań 
139  Narady prezydenckie  2020/01/24 09:42:19  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2019" 
140  Budżet Miasta  2020/01/23 14:24:59  Rafał Księżopolski  uaktualnienie linków 
141  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2020/01/23 12:57:45  Małgorzata Zdunek  dodanie dowej pozycji 
142  Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego  2020/01/22 11:56:29  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
143  Wzory  2020/01/22 11:48:35  Anna Stępień  dodanie regulaminu  
144  Wyniki konkursów ofert  2020/01/21 13:43:07  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
145  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2020/01/20 10:23:46  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 17.01.2020 - także Honoraty plany 
146  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2020/01/17 12:23:04  Krzysztof Murawski  aktualizacja pliku pdf 
147  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2020/01/17 10:42:57  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
148  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2020/01/15 15:18:37  Marcin Śniady  aktualizacja 
149  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2020/01/15 10:16:54  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
150  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2020/01/13 14:26:24  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
151  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2020/01/13 14:16:34  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
152  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/01/13 14:14:50  Krzysztof Murawski  nowa pozycja 
153  Program ochrony środowiska  2020/01/13 13:01:41  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
154  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:57:13  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
155  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:50:50  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
156  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:41:27  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
157  Obowiązujące akty prawne  2020/01/08 11:22:39  Anna Stępień  modyfikacja danych 
158  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2020/01/08 08:30:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
159  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2020/01/08 08:28:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
160  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2020/01/08 08:27:04  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
161  Program "MEWA"  2020/01/08 08:24:27  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
162  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2020/01/08 08:21:45  Tomasz Czerniawski  nowy wpis 
163  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2020/01/07 14:29:36  Agata Kowalczyk  Dodano nowy załącznik 
164  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2020/01/07 14:20:04  Anna Tarnawska  aktualizacja 20.12.2019 
165  Zespoły szkół zawodowych  2020/01/03 15:33:09  Piotr Spunda  aktualizacja 
166  Zespoły szkół ogólnokształcących  2020/01/03 14:22:20  Piotr Spunda  aktualizacja 
167  Licea Ogólnokształcące  2020/01/03 14:18:28  Piotr Spunda  nowy wpis 
168  Technika  2020/01/03 14:11:53  Piotr Spunda  nowa pozycja 
169  Publiczne szkoły podstawowe  2020/01/03 14:09:13  Piotr Spunda  aktualizacja 
170  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2020/01/03 12:49:01  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
171  Archiwalne akty prawne  2020/01/03 09:49:55  Anna Stępień  modyfikacja danych 
172  Dotacje  2020/01/02 12:01:20  Joanna Gabinowska  Aktualizacja linków 
173  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/12/31 11:33:14  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
174  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/12/30 14:13:29  Marta Braun  nowa pozycja 
175  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2019/12/30 12:10:53  Tomasz Czerniawski  dołożenie linku 
176  Wnioski - Dokumenty typu A Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej  2019/12/30 11:19:54  Honorata Haryza  wprowadzanie danych o wniosku o wydanie dec. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
177  2019 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2019/12/30 11:01:15  Ewa Dominiak-Górska  wykaz prac 
178  Skarbnik Miasta  2019/12/24 10:41:28  Anna Tarnawska  usunięcie treści o portach 
179  Gala Obywatelska  2019/12/20 10:16:36  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
180  Mecenas osób niepełnosprawnych  2019/12/20 09:58:31  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
181  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/12/20 08:59:21  Marzena Kaźmierska  Publikacje w BIP 
182  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2019/12/19 08:21:55  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2019" 
183  Program "MEWA" - aktualności  2019/12/16 14:02:55  Agnieszka Laba  nowy wpis 
184  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/12/13 08:20:48  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
185  Wykaz wolnych lokali planowanych do zbycia w 2020 roku  2019/12/11 11:05:32  Marzena Oleszczuk-Iber  informacja do publicznej wiadomości 
186  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/12/09 10:04:03  Renata Arent  Dodano nowy załącznik 
187  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/12/05 13:35:12  Tomasz Czerniawski  dodanie linka 
188  Obwodowe komisje wyborcze  2019/12/04 11:34:04  Marta Wikieł  nowa pozycja 
189  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/12/04 10:24:00  Marta Klimek  poprawka 
190  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2019/12/03 13:41:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
191  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2019/12/03 13:39:39  Tomasz Czerniawski  dodanie odnośników 
192  Zasłużeni obywatele  2019/12/02 13:21:42  Marta Klimek  nowy wpis 
193  Publiczne szkoły i placówki oświatowe  2019/12/02 12:03:40  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja 
194  Podstawa prawna  2019/12/02 11:16:04  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
195  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2019/11/29 15:29:46  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
196  Edukacja ekologiczna  2019/11/29 13:40:06  Tomasz Czerniawski  dodanie hiperłączy 
197  Miejskie Żłobki  2019/11/28 14:39:51  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
198  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/11/28 11:41:33  Miriam Lam  nowa pozycja 
199  Niepubliczne szkoły podstawowe  2019/11/27 12:49:26  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
200  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/11/27 11:48:41  Tomasz Czerniawski  aktualizacja