Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2020/07/14 15:28:40  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2020/07/14 15:23:52  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l informatyki  
Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2020/07/14 13:15:04  Celina Tomasiuk  decyzja o pozwoleniu na budowę  
Mała dotacja do 10 tys. zł  2020/07/14 13:13:55  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
Inwestycje celu publicznego  2020/07/14 13:11:05  Małgorzata Suchecka  Informacja o wszczęciu postępowania 
Narady prezydenckie w 2020 roku  2020/07/14 13:06:13  Adrianna Brodowicz  nowa pozcja 
Ogłoszenia konkursów ofert  2020/07/14 13:06:08  Ilona Krupecka  ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
Interpelacje i zapytania radnych  2020/07/14 13:03:36  Marzena Arciszewska  nowa pozycja 
Wyniki konkursów ofert  2020/07/14 12:59:12  Ilona Krupecka  ogłoeszenie otwartego konkursu ofert 
10  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/07/14 07:40:15  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
11  Modyfikacja SIWZ  2020/07/13 14:18:19  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
12  Informacje o wyniku naboru  2020/07/13 13:23:46  Adrianna Dąbrowska  wynik - Księgowy 
13  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2020/07/13 12:49:29  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
14  Informacje o wyniku naboru  2020/07/13 12:46:50  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
15  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2020/07/13 12:44:48  Barbara Bogacka  Nowa pozycja 
16  Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2020/07/13 10:49:41  Edyta Stosik  uzupełnienie  
17  Otwarte Konkursy Ofert  2020/07/13 10:48:09  Edyta Stosik  nowa pozycja 
18  Informacje dla OKW - 28 czerwca  2020/07/11 10:50:07  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
19  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2020/07/10 15:20:58  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
20  Miesięczne stawki dotacji  2020/07/10 14:06:29  Beata Kostańska  dodanie informacji - aktualizacja 
21  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/07/10 11:52:48  Jolanta Sikorska  Dodano nowy załącznik 
22  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku  2020/07/10 11:46:18  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
23  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/07/10 10:55:20  Jolanta Sikorska  Dodano nowy załącznik 
24  Budżet Miasta 2020 po zmianach  2020/07/10 10:23:05  Aleksandra Gałgańska  Nowa pozycja 
25  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2020/07/10 08:33:44  Piotr Spunda  newsletter 
26  Koronawirus – aktualności biura  2020/07/10 08:33:24  Piotr Spunda  newsletter 
27  Wyłożenia  2020/07/10 07:39:39  Honorata Prałat  wprowadzanie danych 
28  Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca  2020/07/09 15:55:08  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
29  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2020/07/09 15:27:13  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
30  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2020/07/09 09:49:36  Monika Matusiak  Dodano nowy załącznik 
31  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2020/07/09 08:27:52  Jaromira Konopka-Bomba  ogłoszenie 
32  Projekt pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/07/08 15:16:15  Agnieszka Dyba  publikacja informacji o projekcie 
33  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2020/07/08 13:24:47  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
34  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2020/07/08 11:35:25  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
35  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2020/07/08 10:13:33  Marcin Krajewski  obwieszczenie 
36  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2020/07/08 09:47:39  Tomasz Czerniawski  dodanie znacznika
37  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2020/07/08 09:28:44  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
38  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2020/07/08 09:13:00  Tomasz Czerniawski  aktualizacja informacji 
39  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2020/07/07 13:06:24  Beata Szulik  nowa pozycja 
40  Linki do stron NGO  2020/07/07 10:10:55  Anna Stępień  wprowadzanie linków 
41  Rada Miasta Szczecin  2020/07/06 15:37:11  Marta Klimek  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
42  Sprawozdania Finansowe 2019  2020/07/06 09:01:03  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
43  Urząd Miasta Szczecin  2020/07/06 07:58:30  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
44  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2020/07/03 15:22:17  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
45  Zgłoszone zgromadzenia  2020/07/03 14:36:17  Katarzyna Bukowska  Dodano nowy załącznik 
46  Program "Zefirek"  2020/07/03 12:03:29  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
47  Uchwały Rady Miasta  2020/07/03 11:10:59  Edyta Sowińska  Dodano nowy załącznik 
48  Honorowi Dawcy Krwi  2020/07/03 09:39:36  Marzena Kaźmierska  aktuaklizacja 
49  Rejestr petycji  2020/07/02 15:03:10  Ewa Peryt  nowa pozycja 
50  Tworzenie, aktualizacja, koordynowanie, monitorowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Szczecina  2020/07/02 14:45:47  Jacek Karpowicz  nowa pozycja 
51  Aktualności projektu pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/07/02 14:09:24  Agnieszka Dyba  aktualność 
52  Zwierzęta  2020/07/02 13:31:23  Paulina Kawęcka  edycja danych 
53  Niepubliczne przedszkola  2020/07/02 13:18:34  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
54  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2020/07/02 11:42:23  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
55  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2020/07/01 14:24:30  Aleksandra Głowacka  Aktualizacja informacji 
56  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/07/01 11:20:26  Honorata Prałat  aktualizacja 
57  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2020/07/01 10:11:38  Andrzej Kokotowski  AKTUAL. wyk. uchwal. stan na 30.06.2020 
58  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2020/07/01 07:37:33  Anna Lisica  Konkurs ofert 
59  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2020/06/30 11:15:41  Anna Kosińska  Zamieszczenie Informacji 
60  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2020/06/30 10:11:32  Honorata Prałat  Jolanta Wiśniewska - poprawka 
61  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2020/06/30 08:22:46  Katarzyna Sieradzan  Dodano nowy załącznik 
62  Wyjaśnienia treści SIWZ  2020/06/29 14:12:40  Klaudia Brudło  nowe pytanie 
63  Inwestycje realizowane  2020/06/26 12:21:22  Alicja Dziedzic  dodanie materiału wideo 
64  Filia UM na Prawobrzeżu  2020/06/26 12:02:46  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
65  Dodatkowe Informacje  2020/06/25 14:56:08  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
66  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2020/06/25 09:44:15  Dorota Janur  Dodano nowy załącznik 
67  Złożone wnioski  2020/06/25 09:01:21  Izabela Gozdalik  Wniosek 
68  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2020/06/25 07:24:55  Honorata Prałat  aktual. wyk. planów wszczętych - stan na 28.04.2020 
69  Rejestr petycji - 2019 r.  2020/06/24 11:42:40  Anna Kardel  publikacja petycji 
70  Informacje dla wyborcy - 28 czerwca  2020/06/24 11:19:23  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
71  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2020/06/24 08:25:17  Maria Bieńkowska  decyzja o powoleniu na budowę  
72  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2020/06/23 14:58:31  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja 
73  Dotacje  2020/06/23 14:22:51  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja linków 
74  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2020/06/23 12:52:44  Anna Lisica  aktualizacja danych 
75  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/06/23 10:21:58  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
76  Ewidencja zezwoleń  2020/06/22 10:18:44  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
77  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2020/06/22 09:27:12  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
78  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/06/19 11:58:16  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
79  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2020/06/18 12:14:56  Piotr Spunda  aktualizacja 18.06.2020 
80  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2020/06/18 09:00:05  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
81  Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych  2020/06/17 09:58:51  Anna Tarnawska  publikacja wyszukiwarki 
82  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2020/06/17 09:25:11  Anna Wojnicz  nowe ogłoszenie 
83  Nadzór właścicielski  2020/06/16 12:52:26  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
84  Działanie 8.3  2020/06/16 09:44:39  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
85  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/06/15 15:10:54  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
86  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2020/06/15 13:20:50  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
87  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2020/06/15 10:09:53  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 10.06.2020 
88  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/06/15 08:30:54  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 10.06.2020 
89  Wykazy nieruchomości UM  2020/06/15 07:44:14  Szymon Słotwiński  ogłoszenie wykazu 
90  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2020/06/10 09:43:18  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
91  Wybory Prezydenta RP - maj  2020/06/10 08:45:29  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
92  Wybory 2020 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2020/06/09 14:12:09  Ewa Szynkowska  aktualizacja 
93  Stypendia Socjalne  2020/06/09 13:47:19  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
94  Analizy i opracowania zlecone przez Zespół ds. Strategii Rozwoju Miasta i Wieloletnich Programów Inwestycyjnych  2020/06/09 12:33:25  Karolina Piekarska  Zamieszczenie obwieszczenia  
95  Zasady dostępu do informacji publicznej  2020/06/09 12:29:12  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
96  Instrukcja korzystania z BIP  2020/06/09 12:27:17  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
97  Skargi i wnioski  2020/06/09 12:25:47  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
98  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2020/06/09 12:24:53  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
99  Gminna Ewidencja Zabytków  2020/06/09 11:29:35  Hanna Olejnik  aktualizacja 
100  Zezwolenia na handel alkoholem  2020/06/09 11:20:29  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
101  Usługi społeczne  2020/06/08 10:41:24  Barbara Bogacka  nowa pozycja 
102  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2020  2020/06/08 09:20:06  Małgorzata Andryszewska  aktualizacja treści 
103  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2020/06/05 12:36:09  Anna Lisica  aktualizacja wykazu aptek 
104  Wykonanie Budżetu Miasta 2020  2020/06/05 12:08:53  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
105  Postępowania do 30 000 euro  2020/06/05 11:17:52  Monika Szarszewska  informacje o wyborze 
106  Program ochrony środowiska przed hałasem  2020/06/04 13:18:36  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
107  Raport o stanie GMS  2020/06/04 11:13:04  Marta Braun  Dodano nowy załącznik 
108  Dyżury Radnych Rady Miasta  2020/06/04 09:48:52  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
109  Wybory 2020  2020/06/03 10:13:10  Marta Czapiewska  aktualizacja 
110  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2020/06/03 10:11:57  Marta Czapiewska  aktualizacja 
111  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2015  2020/06/03 09:03:02  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
112  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2016  2020/06/03 09:02:11  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
113  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2017  2020/06/03 09:01:33  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
114  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2018  2020/06/03 09:00:34  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
115  Sprawozdania Finansowe 2016  2020/06/03 08:55:00  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
116  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2019  2020/06/03 08:48:18  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
117  Budżet Miasta  2020/06/02 12:58:30  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
118  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2020/06/02 08:24:23  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu zbiorczego 
119  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2020/06/02 08:22:59  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
120  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 po zmianach  2020/06/01 14:23:10  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
121  Organizacje i instytucje  2020/06/01 09:53:58  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
122  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2020/05/29 09:34:01  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
123  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2020/05/28 08:33:20  Marcin Śniady  nowa pozycja 
124  Sprawozdania  2020/05/27 11:25:06  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
125  Ulgi i umorzenia podatkowe  2020/05/27 11:21:56  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
126  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/05/27 08:28:33  Krzysztof Murawski  aktualizacja  
127  Publiczne szkoły podstawowe  2020/05/26 11:29:54  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
128  Niepubliczne szkoły podstawowe  2020/05/22 11:15:46  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
129  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2020/05/21 15:15:57  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
130  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2020/05/21 14:59:10  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
131  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2020/05/21 14:54:52  Krzysztof Murawski  aktualizacja po zmianie ustawy 
132  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/05/21 14:54:37  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
133  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2020/05/21 14:54:19  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
134  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2020/05/21 10:47:37  Norbert Wagner  nowy wpis 
135  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/05/20 10:15:32  Barbara Sowała  wpis do rejestru, zmiana ilości miejsc 
136  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2020/05/19 15:01:09  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
137  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2019  2020/05/19 08:57:11  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
138  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2020/05/19 08:37:20  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
139  Sprawozdania Finansowe 2018  2020/05/18 15:34:29  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
140  Obowiązujące akty prawne  2020/05/18 13:19:26  Anna Stępień  modyfikacja danych 
141  Sprawozdania budżetowe  2020/05/15 14:48:28  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
142  Delegatura Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej w Biurze Obsługi Interesantów  2020/05/15 14:17:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
143  Publiczne licea ogólnokształcące  2020/05/12 10:25:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
144  Niepubliczne szkoły zawodowe  2020/05/12 08:53:34  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
145  dokumenty typu A - Wnioski  2020/05/11 11:28:18  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do wniosku 
146  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2020/05/08 15:37:04  Marcin Śniady  aktualizacja danych 
147  Program "MEWA"  2020/05/08 13:04:28  Agnieszka Laba  aktualizacja treści 
148  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2020/05/08 08:42:21  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie aktów 
149  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2020/05/06 10:40:44  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
150  Prezydencka Rada Kultury  2020/05/05 15:18:16  Małgorzata Andryszewska  udostępnienie infrmacji 
151  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/05/05 13:59:42  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
152  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2020/04/30 10:25:06  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
153  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2020/04/29 11:25:26  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
154  Pełnomocnicy Prezydenta Miasta  2020/04/29 11:02:13  Marta Braun  nowa pozycja 
155  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2020/04/29 09:53:43  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
156  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/04/28 15:25:26  Marta Klimek  dopisanie funkcji Wiceprzewodniczącego 
157  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2020/04/27 14:38:36  Miriam Lam  aktualizacja danych 
158  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/04/27 12:09:43  Barbara Sowała  uzupełnienie danych 
159  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2020/04/23 15:07:52  Sławomir Klimek  nowa pozycja 
160  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Sejm i Senat 2019  2020/04/23 15:06:32  Sławomir Klimek  nowa pozycja 
161  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2020/04/23 14:34:42  Sławomir Klimek  składy komisji obwodowych 
162  Budżet Miasta Szczecin 2020  2020/04/23 11:40:56  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
163  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2020/04/23 07:45:48  Miriam Lam  Dodano nowy załącznik 
164  Pedagog rodzinny  2020/04/22 15:25:48  Edyta Stosik  nowa pozycja 
165  Szkoła dla rodziców  2020/04/22 15:12:50  Edyta Stosik  nowa pozycja 
166  Wykaz placówek wsparcia dziennego  2020/04/22 15:12:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
167  Zespół ds. Integracji Społecznej  2020/04/22 12:21:13  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
168  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2020/04/22 12:01:39  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
169  Plany i raporty  2020/04/22 08:45:51  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
170  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/04/21 11:54:46  Marta Klimek  nowa pozycja 
171  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2020/04/20 15:13:21  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
172  Ochrona danych osobowych / RODO  2020/04/20 15:11:33  Tomasz Czerniawski  poprawki w tekście 
173  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2020/04/15 08:47:39  Marcin Śniady  aktualizacja 
174  Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli  2020/04/09 12:44:35  Miriam Lam  akyualizacja danych 
175  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2020/04/02 09:58:38  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do decyzji 
176  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2020/03/31 11:05:21  Anna Tarnawska  dodanie linku do 2018 
177  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2020/03/20 15:02:25  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
178  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2020/03/20 13:30:34  Małgorzata Balcer-Andreasik  Licytacja 
179  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2020/03/20 12:04:59  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
180  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2020/03/20 11:27:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja  
181  Rejestr działalności regulowanej  2020/03/20 11:05:37  Dariusz Januszek  nowy wpis 
182  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2020/03/19 14:45:04  Bartłomiej Miluch  aktualizacja 
183  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2020/03/16 14:41:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odniesień 
184  Kontrola realizacji zadań publicznych  2020/03/16 13:04:28  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
185  Obwieszczenia Prezydenta Miasta  2020/03/16 10:47:46  Jakub Rybkiewicz  Dodano nowy załącznik 
186  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2020/03/13 12:14:40  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
187  Skład Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych  2020/03/13 11:57:32  Marzena Kaźmierska  aktualizacja 
188  Wybory do RO Żelechowa  2020/03/12 15:23:56  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
189  Przedsiębiorczość  2020/03/12 08:25:41  Tomasz Czerniawski  poprawa linków 
190  Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy  2020/03/11 15:07:34  Aneta Dudaczyk  publikacja wniosku 
191  Rejestr telefonów  2020/03/11 13:44:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
192  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2020/03/10 14:17:30  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
193  Inwestycje na terenie Gminy  2020/03/10 13:41:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
194  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2020/03/06 07:44:01  Małgorzata Leoniewska  informacja o decyzji 
195  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2020/03/04 09:04:38  Joanna Ostatek  dadanie pozycji 
196  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2020/03/04 09:02:27  Halina Rogaś  aktualizacja danych 
197  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2020/03/04 08:46:22  Halina Rogaś  nowa pozycja 
198  Statut Miasta  2020/03/03 14:58:25  Edyta Sowińska  Aktualizacja informacji 
199  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2020/02/28 15:47:40  Anna Petters  Informacja o wstępnym testowaniu rynku 
200  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2020/02/27 14:39:11  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna