Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 66217924

Aktualna strona: 457071

Wydrukowano: 3235

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Dodatkowe Informacje  2018/11/15 15:26:00  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
Inwestycje realizowane  2018/11/15 15:12:39  Alicja Dziedzic  nowa pozycja 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2018/11/15 15:07:35  Halina Rogaś  edycja danych 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2018/11/15 15:05:29  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2018/11/15 14:49:04  Grzegorz Twardowski  nabór - kierownik 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2018/11/15 14:26:32  Justyna Malanda – Wściseł  Dodano nowy załącznik 
Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/11/15 14:24:03  Dorota Młynarczyk  obieszczenie dla stron 
Inwestycje celu publicznego  2018/11/15 13:37:02  Dorota Skłodowska  inf. o wydanej decyzji 
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019  2018/11/15 13:23:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
10  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2018/11/15 13:22:11  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
11  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2019  2018/11/15 12:42:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
12  Modyfikacja SIWZ  2018/11/15 12:39:15  Klaudia Brudło  Dodano nowy załącznik 
13  Wyjaśnienia treści SIWZ  2018/11/15 12:31:38  Klaudia Brudło  nowy zestaw pytań 
14  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2018/11/15 11:53:11  Dorota Lokś  zmiana miejsca sprawowania opieki przez dziennego opiekuna 
15  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2018/11/15 11:31:09  Tomasz Kaźmierczak  obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę 
16  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2018/11/15 11:14:46  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
17  Ogłoszenia konkursów ofert  2018/11/15 11:13:30  Katarzyna Bukowska  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
18  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2018/11/15 10:39:18  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
19  Informacje o wyniku naboru  2018/11/15 10:38:54  Adrianna Dąbrowska  wynik - Informatyk 
20  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2018/11/15 10:18:04  Monika Wyrwicz  obwieszczenie zgodnie z art.10 Kpa 
21  Aktualności  2018/11/15 09:32:02  Piotr Janicki  aktualizacja 
22  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2018/11/15 09:29:30  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
23  Informacje o wyniku naboru  2018/11/15 08:06:48  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
24  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2018/11/15 05:57:55  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 20.10.2018  
25  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2018/11/15 05:57:12  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 20.10.2018  
26  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2018/11/15 05:56:56  Andrzej Kokotowski  wykaz wszczętych - stan na 30.102018 ok 
27  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2018/11/14 14:14:17  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
28  Budżet Miasta Szczecin 2019  2018/11/14 14:13:03  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
29  Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2018/11/14 13:47:39  Iwona Polaczek  Dodano nowy załącznik 
30  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2018/11/14 13:29:05  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
31  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2018/11/14 09:15:58  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
32  Plany i raporty  2018/11/13 16:11:12  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
33  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2018/11/13 12:52:03  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
34  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2018/11/13 10:10:41  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
35  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2018/11/13 10:05:42  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
36  Niepubliczne gimnazja  2018/11/13 09:28:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
37  Wykazy nieruchomości UM  2018/11/12 19:46:41  Dariusz Adamowski  Nowy wykaz- publikacja 
38  Plan adaptacji Miasta Szczecina do zmian klimatu  2018/11/09 13:42:56  Jolanta Sikorska  Dodano nowy załącznik 
39  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2018/11/08 15:01:23  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
40  Kontrola realizacji zadań publicznych  2018/11/08 10:00:24  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
41  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2018/11/08 05:56:17  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. op. stan na 30.10.2018 
42  Uchwały Rady Miasta  2018/11/07 14:35:33  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
43  Osoby wydające decyzje administracyjne  2018/11/07 13:49:17  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
44  Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2018/11/07 11:55:56  Ewa Peryt  nowa pozycja 
45  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2018/11/07 10:50:07  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
46  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2018/11/07 10:16:04  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
47  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  2018/11/07 08:58:27  Karolina Piekarska  nowa pozycja 
48  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2018/11/07 08:29:13  Wioletta Perzyńska  nowa pozycja 
49  Ogłoszenia urzędowe  2018/11/06 15:45:59  Magdalena Lasek  uzupełnienie linków 
50  Postępowania do 30 000 euro  2018/11/06 14:33:09  Monika Szarszewska  Ogłoszenie wyników 
51  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2018/11/06 12:02:00  Honorata Prałat  usun. powiadomienia 
52  Aktualności i bieżące informacje  2018/11/06 10:00:28  Agnieszka Laba  nowy wp[is 
53  Budżet Miasta 2018 po zmianach  2018/11/06 08:21:01  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
54  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2018/11/05 15:18:53  Jacek Karpowicz  Dodano nowy załącznik 
55  Wybory 2018 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2018/11/05 14:52:10  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
56  nowe inwestycje  2018/11/05 12:48:48  Iwona Kaniewska  zawiadomienie o wszczęciu postepowania 
57  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2018/11/05 12:02:40  Karolina Piekarska  aktualizacja 
58  Rejestr petycji  2018/11/05 11:30:13  Barbara Ledwon  publikacja petycji 
59  Wybory samorządowe  2018/11/05 02:56:43  Marta Wikieł  aktualizacja 
60  Obwodowe komisje wyborcze  2018/11/03 14:38:01  Edyta Sowińska  nowa pozycja 
61  Miesięczne stawki dotacji  2018/10/31 12:50:43  Beata Kostańska  dodanie linku do ODPN 
62  Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny  2018/10/31 10:18:20  Lesław Rodak  nowy wpis 
63  Konkursy  2018/10/31 09:29:22  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
64  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2018/10/31 09:07:48  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
65  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/10/30 14:41:33  Dorota Lokś  wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin  
66  Narady prezydenckie w 2018 roku  2018/10/30 14:27:10  Katarzyna Konieczna  nowa pozycja 
67  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2018/10/30 12:34:13  Miriam Lam  Dodano nowy załącznik 
68  Miejska Komisja Wyborcza  2018/10/30 12:01:50  Marta Wikieł  nowa pozycja 
69  Rada Miasta Szczecin  2018/10/30 09:22:35  Marta Klimek  aktuaklizacja zerwanych linków 
70  Niepubliczne szkoły zawodowe  2018/10/30 09:05:28  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
71  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2018/10/30 08:58:49  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
72  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2018/10/26 12:51:21  Wanda Lisewska  aktualizacja danych 
73  Sprawozdania budżetowe  2018/10/26 07:57:08  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
74  Sprawozdania  2018/10/24 12:07:18  Wioletta Engel-Araźna  Aktualizacja informacji 
75  Linki do stron NGO  2018/10/23 13:35:44  Anna Stępień  zmiana linka 
76  Indywidualne interpretacje podatkowe  2018/10/23 11:51:03  Marcin Śniady  aktualizacja 
77  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2018/10/22 13:11:37  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
78  Usługi społeczne  2018/10/22 11:54:14  Klaudia Brudło  nowe ogłoszenie 
79  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2018/10/18 14:41:32  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
80  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/10/18 12:23:13  Dorota Lokś  uzupełnienie danych 
81  Kontrola stowarzyszeń  2018/10/17 13:10:56  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
82  Niepubliczne przedszkola  2018/10/17 12:04:00  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
83  Komunikaty  2018/10/17 11:29:59  Marta Wikieł  nowa pozycja 
84  Estetyka Miasta Szczecin  2018/10/15 14:00:58  Anna Fabiś  aktualizacja 
85  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2018/10/12 13:31:28  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
86  Złożone wnioski  2018/10/12 09:02:50  Iwona Dubiel  Złożenie wniosku 
87  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2018/10/11 13:55:32  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
88  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2018/10/11 13:00:10  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
89  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2018/10/10 14:59:16  Magdalena Czajkowska  aktualizacja danych 
90  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2018/10/10 14:37:32  Marzena Arciszewska  Dodano nowy załącznik 
91  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/10/10 10:35:19  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
92  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2018/10/10 08:01:28  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
93  Nabór na stanowiska  2018/10/10 08:00:40  Lidia Łajkun  dodanie linku do zarządzenia nr 35 
94  Niepubliczne szkoły podstawowe  2018/10/04 10:37:48  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
95  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2018/10/03 14:19:15  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
96  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 po zmianach  2018/10/03 10:21:39  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
97  Sekretariaty  2018/10/03 10:20:23  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
98  Prezydent i Zastępcy  2018/10/02 10:05:09  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
99  Akty prawne uchwalone  2018/10/02 08:20:47  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
100  Rejestr działalności regulowanej  2018/10/01 14:42:09  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
101  Ogłoszenia zewnętrzne  2018/10/01 10:11:13  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
102  Gminna Ewidencja Zabytków  2018/10/01 08:00:48  Elwira Wolender  aktualizacja 
103  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/09/26 12:38:07  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
104  Aktualności - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2018/09/26 11:16:24  Ewa Kurjata  Dodano nowy załącznik 
105  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2018/09/26 11:12:16  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
106  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2018/09/21 12:33:45  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
107  Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/09/20 15:05:21  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
108  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2018/09/19 13:23:35  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
109  Wybory ławników - uzupełniające  2018/09/19 08:58:42  Marta Wikieł  nowa 
110  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2018/09/18 13:50:52  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
111  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2018/09/18 10:24:32  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
112  Zezwolenia na handel alkoholem  2018/09/18 08:15:12  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
113  Placówki opiekuńczo - wychowawcze  2018/09/17 12:39:33  Piotr Spunda  Uaktualnienie danych 
114  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2018/09/17 08:17:49  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
115  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2018/09/14 14:38:40  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
116  Rewitalizacja  2018/09/13 12:16:09  Anna Bednarz  umieszczenie opracowania 
117  Inicjatywa lokalna  2018/09/13 09:33:03  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
118  Zgłoszone zgromadzenia  2018/09/12 07:38:05  Konrad Batogowski  Nowe zgłoszenie 
119  Regulamin Organizacyjny  2018/09/06 10:40:34  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
120  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2018/09/06 10:15:15  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
121  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2018/09/05 15:13:17  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
122  Stypendia Socjalne  2018/09/05 14:12:52  Beata Trzos  aktualizacja danych 
123  Wyszukiwarka Sprzedaż Ruchomości test  2018/09/05 14:12:50  Sławomir Klimek 
124  Filia UM na Prawobrzeżu  2018/09/03 09:45:17  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
125  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2018/08/31 10:50:06  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
126  Budżet Miasta  2018/08/29 13:23:27  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
127  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2018/08/29 10:12:46  Beata Trzos  aktualizacja 
128  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2018/08/27 11:05:24  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
129  Mecenas osób niepełnosprawnych  2018/08/27 10:35:52  Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska  aktualizacja danych 
130  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2018/08/27 09:10:40  Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska  Dodano nowy załącznik 
131  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2018/08/22 11:50:39  Aneta Kieszkowska  nowa pozycja 
132  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2018/08/21 14:01:12  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
133  Skarbnik Miasta  2018/08/21 12:28:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zdjęcia 
134  Miasta partnerskie Miasta Szczecin  2018/08/21 11:57:45  Miriam Lam  aktualizacja 
135  Nauczanie języka sąsiada  2018/08/21 09:30:46  Miriam Lam  Nowa pozycja 
136  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/08/21 09:06:56  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
137  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2018/08/07 11:40:56  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
138  Program "MEWA" - aktualności  2018/08/01 11:41:29  Agnieszka Laba  nowy wpis 
139  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2018/08/01 10:36:58  Agnieszka Laba  nowy wpis 
140  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2018/07/31 12:36:21  Alicja Graczyk  ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 
141  Wzory dokumentów  2018/07/26 12:32:49  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
142  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2018/07/24 12:33:25  Maciej Jasiński  aktualizacja 
143  Poprawa jakości powietrza - ANKIETY  2018/07/24 09:02:36  Agnieszka Laba  nowa apozycja 
144  Kto może złożyć wniosek?  2018/07/24 08:16:16  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
145  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/07/23 13:25:12  Miriam Lam  aktualizacja danych 
146  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2018/07/23 09:24:04  Agnieszka Laba  nowy wpis 
147  Program "MEWA"  2018/07/23 09:22:46  Agnieszka Laba  nowa pozycja 
148  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2018/07/20 12:28:51  Marta Bogusławska  Decyzja z dnia 20.07.2018 r. dot. ZRID 
149  Zasady dostępu do informacji publicznej  2018/07/17 11:35:16  Anna Tarnawska  usunięcie publikatora 
150  Kryteria oceny  2018/07/16 14:23:20  Anna Stępień  modyfikacja danych 
151  Sposób realizacji  2018/07/16 14:11:03  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
152  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2018/07/16 12:45:48  Anna Tarnawska  przywrocenie treści 
153  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - prawo  2018/07/16 11:42:37  Anna Tarnawska  przywrócenie danych 
154  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2018/07/16 11:40:38  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
155  Placówki kształcenia specjalnego  2018/07/16 10:44:08  Piotr Spunda  Uaktualnienie danych 
156  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/07/16 08:50:27  Lesław Rodak  nowa pozycja 
157  Jakie projekty można składać?  2018/07/13 13:29:16  Tomasz Czerniawski  wprowadzanie danych 
158  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2018/07/10 14:05:03  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
159  Oświadczenia majątkowe  2018/07/09 14:30:25  Lidia Łajkun  aktualizacja wzorów i podstawy prawnej 
160  Informacje dot. inwestycji  2018/07/05 10:18:00  Agata Kowalczyk  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
161  Ochrona danych osobowych / RODO  2018/07/05 09:21:50  Ewa Szynkowska  poprawki w tekście 
162  Podstawa prawna  2018/07/05 08:55:16  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
163  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2018/07/04 08:21:42  Aleksandra Gałgańska  now pozycja 
164  Sprawozdania Finansowe 2017  2018/07/02 09:56:23  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
165  Sprawozdania Finansowe  2018/07/02 09:14:31  Dorota Urbanek  dodanie odnośników 
166  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2018/07/02 09:10:22  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
167  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2018/06/29 13:11:17  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
168  Wybory 2018  2018/06/29 10:11:05  Marta Wikieł  akrualizacja 
169  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2018/06/27 11:16:24  Daria Radzimska  dodanie dokumentu 
170  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2018/06/21 14:39:42  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
171  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/06/21 12:47:15  Lesław Rodak  nowa pozycja 
172  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2018/06/19 10:45:28  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
173  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2018/06/19 09:57:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
174  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2018/06/18 14:31:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
175  Szkoły podstawowe  2018/06/11 08:25:48  Piotr Spunda  aktualizacja 
176  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta  2018/06/08 13:14:18  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
177  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2018/06/08 11:23:26  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
178  Struktura organizacyjna  2018/06/07 10:29:19  Tomasz Czerniawski  aktualizacja struktury 
179  Materiały szkoleniowe  2018/06/07 09:18:14  Piotr Janicki  aktuaklizacja 
180  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2018/06/06 14:07:03  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
181  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2018/06/06 08:24:10  Grażyna Klukowska  protokół 
182  Kanały technologiczne  2018/06/05 09:15:15  Monika Tomiak  Dodano nowy załącznik 
183  Aktualności  2018/06/04 14:41:07  Joanna Weiss  dodanie aktualności BS 
184  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2018/06/04 13:14:56  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie aktów 
185  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2018/05/30 14:13:15  Magdalena Gruber  aktualizacja 
186  Szczecin bez azbestu  2018/05/28 14:13:51  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
187  Forum Współdecydowanie  2018/05/25 15:08:51  Joanna Gabinowska  Informacja 
188  Senior +  2018/05/25 12:11:22  Kamila Makowska  informacja o naborze 
189  Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu  2018/05/25 09:14:57  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
190  Sprawozdania Finansowe 2016  2018/05/25 07:43:49  Dorota Urbanek  wprowadzanie danych 
191  Nagroda architektoniczna  2018/05/24 14:46:14  Joanna Suchecka  wprowadzenie danych 
192  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2018/05/24 12:54:00  Piotr Spunda  aktualizacja 24.05.2018 
193  Komunikacja rowerowa w Szczecinie  2018/05/24 12:51:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
194  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2018/05/22 12:47:44  Bartosz Bera  Informacja i promocja 
195  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2018/05/17 08:27:11  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
196  Zapytania ofertowe  2018/05/16 10:49:53  Marek Ciszewski  Zamieszczenie zapytania ofertowego 
197  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/05/16 09:00:47  Marta Klimek  nowa pozycja 
198  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2018/05/14 15:25:23  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 27.03.2018 
199  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2018/05/14 15:21:50  Marcin Śniady  nowa pozycja 
200  Ulgi i umorzenia podatkowe  2018/05/14 15:19:12  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin