Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74141886

Aktualna strona: 462423

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Sprawozdania budżetowe  2019/07/19 15:04:55  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/07/19 14:52:00  Adrianna Dąbrowska  oferta - sprzatączka 
Wspieranie rodziny w kryzysie  2019/07/19 13:47:15  Edyta Stosik  nowa pozycja 
Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2019/07/19 13:46:08  Edyta Stosik  nowa pozycja 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/07/19 13:42:05  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
Szkoła dla rodziców  2019/07/19 13:41:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/07/19 09:55:40  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/07/19 09:52:32  Wioletta Perzyńska  program in vitro 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/07/19 09:52:06  Agnieszka Kosmala  Nowa pozycja 
10  Interpelacje i zapytania radnych  2019/07/19 09:20:09  Marzena Arciszewska  nowa pozycja 
11  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/07/19 09:13:08  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
12  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/07/19 09:10:22  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
13  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/07/19 07:37:22  Magdalena Michniewicz  Dodano nowy załącznik 
14  Inwestycje celu publicznego  2019/07/18 15:11:53  Paulina Igielska  obieszczenie o wydanej decyzji  
15  Pedagog rodzinny  2019/07/18 15:09:51  Edyta Stosik  nowa pozycja 
16  Ogłoszenia konkursów ofert  2019/07/18 14:47:59  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
17  Informacje o wyniku naboru  2019/07/18 13:28:26  Adrianna Dąbrowska  wynik - Główny Księgowy  
18  Postępowania do 30 000 euro  2019/07/18 13:17:42  Monika Tomiak  Dodano nowy załącznik 
19  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/07/18 13:15:44  Anna Tarnawska  zmiana telefonów i www 
20  Modyfikacja SIWZ  2019/07/18 12:56:30  Barbara Bogacka  nowa pozycja  
21  Wykaz placówek wsparcia dziennego  2019/07/18 11:20:31  Edyta Stosik  nowa pozycja 
22  nowe inwestycje  2019/07/18 11:18:23  Grzegorz Dybicz  zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
23  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/07/18 11:14:30  Magdalena Pietrzykowska  nowe pytanie 
24  Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez NGO  2019/07/18 10:38:21  Edyta Stosik  now pozycja 
25  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/07/18 09:44:36  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
26  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/07/18 09:29:45  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
27  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/07/18 09:07:49  Agnieszka Śpiewak-Nowicka  informacja o wydanej decyzji 
28  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/07/18 08:51:54  Katarzyna Bezmian  Udostępanienie do wiadomości publicznej info.dot.wykazów  
29  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/07/18 08:09:49  Honorata Prałat  zest. przyst. stan na 25.06.2019 
30  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/07/18 08:05:49  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
31  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/07/17 12:41:40  Marta Braun  nowa pozycja 
32  Projekt pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2019/07/17 11:53:50  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
33  Zgłoszone zgromadzenia  2019/07/17 07:47:35  Mirosław Pieczykolan  Nowe zgloszenie 
34  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/07/16 12:43:31  Szymon Widomski  Dodano nowy załącznik 
35  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/07/15 13:12:59  Dariusz Wytrykus  ogłoszenie o zamówieniu 
36  Linki do stron NGO  2019/07/15 12:34:55  Anna Stępień  dodanie linka 
37  Wykazy nieruchomości UM  2019/07/15 07:56:36  Dariusz Adamowski  Publikacja wykazu 
38  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2019/07/12 09:37:08  Wioletta Perzyńska  aktualizacja danych 
39  Informacje o wyniku naboru  2019/07/12 07:37:20  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
40  Uchwały Rady Miasta  2019/07/11 14:15:12  Edyta Sowińska  Dodano nowy załącznik 
41  Rejestr petycji  2019/07/11 13:30:37  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja petycji 
42  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/07/11 12:29:18  Aleksandra Głowacka  aktualizacja danych 
43  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/07/11 11:35:35  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
44  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2019/07/11 10:50:41  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
45  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/07/11 07:35:52  Radosław Falkiewicz-Szult  wyniki konkursu 
46  Wybory do RO Pomorzany 2019  2019/07/10 09:42:00  Marta Wikieł  nowa pozycja 
47  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/07/10 07:36:24  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
48  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/07/09 13:53:24  Marta Wikieł  aktualizacja 
49  Wybory do Rad Osiedli  2019/07/09 13:45:15  Marta Wikieł  nowa pozycja 
50  Centrum Seniora  2019/07/09 11:43:47  Alicja Narożna  Wynik naboru Partnera 
51  Regulamin Organizacyjny  2019/07/09 10:52:08  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
52  Sprawozdania Finansowe 2018  2019/07/09 10:18:32  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
53  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/07/08 15:04:17  Edyta Sowińska  poprawka 
54  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/07/08 13:55:44  Marcelina Hofman  Obwieszczenie 
55  Wybory 2019  2019/07/08 12:05:56  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
56  Karta Zgłoszenia  2019/07/08 09:30:12  Marta Wikieł  nowa pozycja 
57  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/07/08 07:53:29  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
58  Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych SERG  2019/07/05 14:41:35  Miriam Lam  aktualizacja 
59  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/07/05 05:56:19  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 31.05.2019 
60  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/07/05 05:56:08  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. uchw. stan na 25.06.2019 
61  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2019/07/04 13:48:49  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
62  Sekretariaty  2019/07/04 13:03:12  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
63  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/07/04 11:09:42  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
64  Komunikaty na temat podatków i opłat lokalnych w Szczecinie  2019/07/04 11:07:21  Marcin Śniady  Nowa pozycja 
65  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2019/07/04 07:21:29  Rafał Pawlik  aktualizacja 
66  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/07/04 05:58:24  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 15.05.2019  
67  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2019/07/03 10:54:04  Rafał Księżopolski  Dodano nowy załącznik 
68  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/07/03 09:21:33  Marcin Śniady  aktualizacja 
69  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2019/07/02 09:25:02  Michalina Wieczerzak  Ogłoszenie 
70  Gminna Ewidencja Zabytków  2019/07/02 08:55:54  Elwira Wolender  aktualizacja 
71  Dodatkowe Informacje  2019/07/02 08:54:24  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
72  Informacje dot. inwestycji  2019/07/02 08:33:15  Tomasz Czerniawski  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
73  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/07/01 15:15:07  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
74  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2019/07/01 14:20:20  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
75  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/07/01 10:59:18  Maria Fiszer  aktualizacja danych 
76  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2019/07/01 08:04:18  Radosław Falkiewicz-Szult  Poprawa linku 
77  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2019/07/01 08:03:10  Radosław Falkiewicz-Szult  uzuoelnienie 
78  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/07/01 05:53:02  Andrzej Kokotowski  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
79  Rada Miasta Szczecin  2019/06/28 15:28:24  Edyta Sowińska  przygotowanie strony pod VIII kadencję 
80  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 12:45:10  Marta Klimek  nowa pozycja 
81  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/06/28 11:32:52  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
82  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 11:10:53  Marta Klimek  nowa pozycja 
83  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/06/28 09:46:02  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
84  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2019/06/28 09:38:57  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
85  Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2019/06/27 17:01:19  Krystyna Dutka  Dodano nowy załącznik 
86  Ewidencja zezwoleń  2019/06/27 11:51:00  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
87  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/06/26 12:44:14  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
88  Program "Dom Dużej Rodziny"  2019/06/26 12:02:08  Alicja Narożna  dodanie informacji - nabór wniosków 2019 r. 
89  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/06/26 08:36:50  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
90  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki  2019/06/26 08:35:47  Marta Wikieł  nowa pozycja 
91  Wybory ławników 2015  2019/06/26 08:34:15  Marta Wikieł  publikacja 
92  Wybory ławników - uzupełniające  2019/06/26 08:32:58  Marta Wikieł  nowa 
93  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/06/26 08:04:12  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
94  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2019/06/25 12:42:54  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
95  Ogłoszenia  2019/06/25 09:03:01  Alicja Narożna  dodanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera 
96  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2019/06/25 08:39:35  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
97  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2019/06/19 13:50:07  Agata Tarnowska  uaktualnienie informacji 
98  Zrealizowane inicjatywy  2019/06/19 12:42:07  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
99  Plany i raporty  2019/06/19 11:08:10  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
100  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/06/19 08:16:27  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
101  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/06/18 13:05:23  Aleksandra Gałgańska  uzupełnienie informacji 
102  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2019/06/18 08:35:17  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
103  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/06/18 07:58:03  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
104  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/06/17 12:50:06  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
105  Ochrona danych osobowych / RODO  2019/06/17 12:49:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
106  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2019/06/13 15:11:23  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
107  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/06/13 15:02:00  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
108  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/06/13 09:31:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
109  Kontakt  2019/06/11 14:15:31  Marek Ciszewski  aktualizacja danych 
110  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2019/06/11 13:19:30  Jolanta Sikorska  Dodano nowy załącznik 
111  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/06/11 11:23:04  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
112  Ankieta weryfikacyjna  2019/06/11 08:29:05  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
113  Nieruchomości pozostałe  2019/06/10 11:24:48  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
114  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/06/07 12:24:42  Tomasz Czerniawski  dodanie "Aneks 3" 
115  Wybory Ławników  2019/06/06 11:18:04  Marta Wikieł  nowa pozycja 
116  Rejestr działalności regulowanej  2019/06/06 11:14:13  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
117  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/06/05 13:06:36  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
118  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/06/05 08:59:11  Maciej Jasiński  Dodano nowy załącznik 
119  Ogłoszenia urzędowe  2019/06/04 14:01:07  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
120  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/06/04 12:43:16  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
121  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2019/06/04 09:00:23  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
122  Sprawozdania  2019/06/04 08:59:01  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
123  Zespół do spraw organizacji ruchu  2019/06/03 12:03:43  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych kontaktowych 
124  Prawa i obowiązki  2019/05/31 11:40:06  Marta Wikieł  nowa pozycja 
125  Raport o stanie GMS  2019/05/31 08:35:39  Marta Braun  Dodano nowy załącznik 
126  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2019/05/29 11:21:29  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2019 
127  Ulgi i umorzenia podatkowe  2019/05/28 12:10:59  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
128  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/05/28 12:09:22  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
129  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2019/05/28 12:06:53  Marcin Śniady  Aktualizacja 
130  Sprawozdania  2019/05/28 12:04:20  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
131  Wybory do Parlamentu Europejskiego  2019/05/28 11:30:35  Marta Wikieł  nowa pozycja 
132  Ewidencja Działalności Gospodarczej  2019/05/27 13:15:49  Andrzej Żbikowski  aktualizacja treści 
133  Nabór na stanowiska  2019/05/27 11:49:04  Lidia Łajkun  zmiana kwestionariusza osobowego 
134  Mecenas Kultury Szczecina  2019/05/27 10:00:58  Ramona Czopko  publikacja danych 
135  Obwodowe komisje wyborcze  2019/05/25 13:11:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
136  Komunikaty  2019/05/24 14:02:47  Marta Wikieł  przeniesienie danych 
137  Sprawozdania finansowe jednostek oświatowych  2019/05/24 13:30:03  Anna Tarnawska  now apozycja 
138  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/05/24 12:57:52  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
139  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2019/05/24 12:57:46  Kinga Grudzińska  aktuaklizacja 
140  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/05/23 14:30:04  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
141  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/05/22 13:50:03  Katarzyna Tyszkiewicz  decyza 
142  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2019/05/21 13:50:14  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
143  Prezydent Miasta Szczecin  2019/05/21 13:47:41  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
144  Skarbnik Miasta  2019/05/21 13:47:00  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
145  Sekretarz Miasta  2019/05/21 13:46:31  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
146  Inwestycje realizowane  2019/05/21 11:44:25  Tomasz Czerniawski  materiał wideo 
147  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2019/05/20 14:12:22  Alicja Graczyk  wynik naboru 
148  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/05/20 13:30:21  Barbara Sowała  zmiana danych zawartych w rejestrez 
149  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2019/05/17 11:36:57  Katarzyna Szlachta  aktualizacja pliku pdf 
150  Złożone wnioski  2019/05/17 10:39:58  Alicja Gawrońska  Wniosek 
151  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2019/05/17 09:10:23  Agnieszka Laba  nowy wpis 
152  Akty prawne uchwalone  2019/05/16 10:08:13  Alicja Gawrońska  wprowadzenie informacji 
153  Odpady  2019/05/16 08:22:15  Tomasz Czerniawski  nowy link 
154  dokumenty typu A - Wnioski  2019/05/15 13:52:25  Katarzyna Tyszkiewicz  nowy wniosek 
155  Miesięczne stawki dotacji  2019/05/15 13:29:32  Paulina Jankowska  dodanie linku do ODPN 
156  Budżet Miasta  2019/05/15 09:16:48  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
157  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/05/14 13:43:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
158  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/05/14 13:36:00  Anna Tarnawska  aktualizacja odwołań 
159  Opieka nad dziećmi do lat 3  2019/05/14 09:10:37  Dorota Lokś  poprawa tytułu linku 
160  Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych  2019/05/14 09:04:18  Dorota Lokś  modyfikacja 
161  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/05/13 08:42:02  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
162  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2019/05/10 13:46:02  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
163  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/05/09 16:44:36  Miriam Lam  nowa pozycja 
164  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/05/09 15:21:47  Karolina Piekarska  aktualizacja 
165  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/05/09 14:50:30  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
166  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2018  2019/05/09 08:51:59  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
167  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2019/05/08 16:09:18  Marta Wikieł  nowa pozycja 
168  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2019/05/08 11:48:28  Dorota Urbanek  dodanie odnośników 
169  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2019/05/08 10:52:34  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
170  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2019/05/08 10:45:52  Ramona Czopko  udostępnienie informacji 
171  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/05/08 09:40:21  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 26.03.2019 
172  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2019/05/08 08:59:35  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
173  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2019/05/02 11:47:09  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
174  Rewitalizacja  2019/04/29 13:45:02  Anna Bednarz  aktualizacja informacji 
175  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2019/04/29 13:36:46  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
176  Wyszukiwarka ogłoszeń dotyczących przetargowego zbycia  2019/04/25 11:52:31  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
177  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/04/24 13:10:26  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
178  Konkursy  2019/04/23 13:20:19  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
179  Urząd Miasta Szczecin  2019/04/18 09:16:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
180  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/04/17 12:46:57  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
181  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/04/17 08:15:48  Joanna Gabinowska  aktualność 
182  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2019/04/15 15:21:36  Jakub Baranowski  dodanie aktualnej kadencji 
183  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019  2019/04/04 13:17:27  Tomasz Czerniawski  aktualzacja 
184  Ochrona Środowiska  2019/04/03 09:26:12  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
185  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2019/04/02 08:37:57  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2018 
186  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2018  2019/04/02 08:37:07  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
187  Obwieszczenia  2019/03/29 09:17:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
188  Przedszkola  2019/03/28 12:35:02  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
189  Mecenas osób niepełnosprawnych  2019/03/28 12:25:31  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
190  Struktura organizacyjna  2019/03/28 12:14:30  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
191  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2019/03/25 10:19:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
192  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2019/03/22 09:30:03  Marcin Śniady  nowa pozycja 
193  Organizacje i instytucje  2019/03/21 10:34:36  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
194  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2019/03/20 15:15:26  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
195  Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych  2019/03/20 14:09:49  Sławomir Klimek  publikacja wyszukiwarki 
196  Usługi społeczne  2019/03/20 11:05:45  Grzegorz Góra  ogłoszenie o zamówieniu 
197  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2019/03/19 13:41:15  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
198  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2019/03/19 13:05:31  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
199  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2019/03/18 16:16:05  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
200  Miejska Komisja Wyborcza  2019/03/18 13:23:05  Anna Tarnawska  publikacja danych 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin