Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Informacje o wyniku naboru  2021/09/21 15:11:22  Ewa Klimer  wynik naboru 
Ogłoszenia zewnętrzne  2021/09/21 15:01:46  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2021/09/21 14:49:17  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l j. angielskiego 
Interpelacje i zapytania radnych  2021/09/21 14:37:34  Marzena Arciszewska  Dodano nowy załącznik 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2021/09/21 14:35:17  Ilona Krupecka  Mała Dotacja 
Obwieszczenia dla społeczeństwa  2021/09/21 14:04:17  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2021/09/21 13:59:02  Małgorzata Wójcik  informacja o wszczęciu post. administracyjnego 
Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2021/09/21 13:39:30  Jaromira Konopka-Bomba  ogłoszenie 
Obwieszczenia dla stron postępowania  2021/09/21 13:37:55  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
10  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  2021/09/21 13:30:51  Marta Klimek  aktualizacja treści 
11  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku  2021/09/21 12:19:44  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
12  Sekretariaty  2021/09/21 10:46:14  Anna Tarnawska  dodanie Biura Rewitalizacji 
13  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2021/09/21 08:59:12  Aleksandra Głowacka  Aktualizacja informacji 
14  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2021/09/20 14:35:57  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
15  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2021/09/20 14:00:15  Anna Lisica  aktualizacja wykazu aptek 
16  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2021/09/20 12:50:18  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
17  Wykazy nieruchomości UM  2021/09/20 12:30:22  Marzena Karpik  nowy wykaz 
18  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2021/09/20 12:03:08  Beata Forkasiewicz  Dodano nowy załącznik 
19  Wykazy dotyczące zbycia w 2021 roku  2021/09/20 10:27:08  Małgorzata Świetlicka  Dodano nowy załącznik 
20  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2021/09/20 09:11:37  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
21  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2021/09/17 15:18:59  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
22  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  2021/09/17 13:30:57  Marika Rostkowska  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  
23  Informacje o wyniku naboru  2021/09/17 11:49:13  Lidia Łajkun  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
24  Plany i raporty  2021/09/17 11:47:16  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
25  Wybory do RO Żelechowa i wybory uzupełniające do RO Łękno  2021/09/16 11:51:23  Anna Musiał  nowa pozycja 
26  Opróznianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  2021/09/16 10:19:00  Lesław Rodak  nowa pozycja 
27  Odpady - ewidencja zezwoleń  2021/09/16 10:10:29  Lesław Rodak  nowa pozycja 
28  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2021/09/16 09:52:18  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
29  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2021/09/16 09:49:55  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
30  Rejestr petycji  2021/09/15 15:04:55  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja petycji 
31  Niepubliczne przedszkola  2021/09/15 14:04:05  Kinga Jatczak  aktualizacja 
32  Uchwały Rady Miasta  2021/09/15 10:42:28  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
33  Niepubliczne szkoły podstawowe  2021/09/15 10:40:09  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
34  Dodatkowe Informacje Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  2021/09/15 09:09:23  Michał Dębowski  Aktualizacja informacji 
35  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2021/09/14 13:14:37  Milena Pasik  Dodano nowy załącznik 
36  Inwestycje realizowane  2021/09/14 13:01:32  Alicja Dziedzic  Dodano nowy załącznik 
37  Gminne Biuro Spisowe  2021/09/14 12:25:48  Marta Klimek  uzupelnienie informacji 
38  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2021/09/14 12:14:48  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
39  Ogłoszenia konkursów ofert  2021/09/14 11:19:29  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
40  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021 po zmianach  2021/09/14 10:28:25  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
41  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2021/09/13 12:38:42  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
42  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2021/09/13 11:12:13  Anna Tarnawska  zmiana struktury 
43  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2021/09/13 10:33:43  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
44  Sprawozdania budżetowe  2021/09/13 10:30:30  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
45  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2021/09/13 10:09:00  Dorota Lokś  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
46  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2021/09/13 10:01:39  Agata Opolska  obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
47  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2021/09/13 08:26:27  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
48  Wyłożenia  2021/09/13 08:03:10  Honorata Prałat  mpzp. St.-Kośc.Dabrowki ogłoszenie (MATERIAŁY) 
49  Inwestycje celu publicznego  2021/09/10 14:37:18  Honorata Haryza  Dodano nowy załącznik 
50  Budżet Miasta 2021 po zmianach  2021/09/09 14:32:19  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
51  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2021/09/09 13:22:24  Iga Trzepańska  nowa pozycja 
52  Sposób postępowania w przypadku zagubienia dokumentu  2021/09/09 13:17:48  Iga Trzepańska  nowa pozycja 
53  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2021/09/09 13:13:47  Iga Trzepańska  aktualizacja danych 
54  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2021/09/09 08:54:07  Dominika Polito  Publikacja ogłoszenia 
55  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2021/09/08 10:32:07  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
56  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2021/09/08 10:31:00  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
57  Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach  2021/09/07 13:25:12  Joanna Ostatek  Dodano nowy załącznik 
58  Inicjatywa lokalna - złożone wnioski  2021/09/06 15:25:22  Wiktoria Zacha  Dodano nowy załącznik 
59  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2021/09/06 14:38:17  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
60  VAT-Centralizacja  2021/09/06 14:22:25  Kamila Szczygieł  aktualizacja 
61  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2021/09/06 09:45:46  Madlena Gruszka  Nowa pozycja 
62  Kontrola stowarzyszeń  2021/09/03 14:35:47  Agnieszka Ilczyszyn  modyfikacja informacji 
63  Narady prezydenckie w 2021 roku  2021/09/03 10:42:30  Anna Janicka  nowa pozycja 
64  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2021/09/02 13:04:56  Agnieszka Śpiewak-Nowicka  Dodano nowy załącznik 
65  Stypendia Socjalne  2021/09/02 11:28:58  Beata Trzos  aktualizacja danych 
66  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2021/09/02 11:14:45  Paulina Gładysz  zawiadomienie z art.10 KPA 
67  Urząd Miasta Szczecin  2021/09/01 10:40:08  Tomasz Czerniawski  zmana godzin urzędowania 
68  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021  2021/08/31 16:04:14  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
69  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2021/08/31 15:59:22  Barbara Szczepaniak  nowa pozycja 
70  Wykonanie Budżetu Miasta 2021  2021/08/31 15:44:54  Barbara Szczepaniak  Nowa pozycja. 
71  Filia Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu  2021/08/31 13:19:42  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
72  Struktura organizacyjna  2021/08/31 12:48:37  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
73  Rada Miasta Szczecin  2021/08/30 14:32:06  Edyta Sowińska  poprawka w linku 
74  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2021/08/30 14:11:40  Dorota Lokś  wpis do rejestru klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
75  Samospis w Urzędzie Miasta  2021/08/30 12:26:43  Marta Klimek  uzupelnienie informacji 
76  Regulamin Organizacyjny  2021/08/30 11:32:37  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
77  Postępowania do 130 000 złotych  2021/08/26 11:15:24  Żaneta Konczalska  Ogłoszenie zapytania ofertowego 
78  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2021/08/25 08:27:34  Iwona Chodyniecka  Wykaz do publicznej wiadomości 
79  Projekt pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2021/08/23 12:10:03  Radosław Falkiewicz-Szult  publikacja informacji o projekcie 
80  Gminna Ewidencja Zabytków  2021/08/20 11:18:54  Hanna Olejnik  aktualizacja 
81  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2021/08/17 13:39:23  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
82  Nauczanie języka sąsiada  2021/08/16 13:17:13  Monika Szarszewska  Dodano nowy załącznik 
83  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2021/08/16 13:09:13  Bartosz Bera  wprowadzenie danych 
84  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2021/08/16 11:25:35  Beata Szulik  aktualizacja linków 
85  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2021/08/13 12:09:20  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
86  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2021/08/12 14:54:00  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
87  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2021/08/12 14:33:04  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
88  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2021/08/11 14:00:42  Barbara Sowała  zmiana danych zawartych w rejestrez 
89  Deklaracja dostępności  2021/08/09 09:51:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
90  Krajowy transport drogowy  2021/08/06 12:07:58  Andrzej Żbikowski  aktualizacja 
91  Regulamin projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2021/08/06 11:10:04  Anna Tarnawska  nowa pozycja  
92  Otwarte Konkursy Ofert projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2021/08/06 11:08:50  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
93  Projekt pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2021/08/06 11:02:44  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
94  Skargi i wnioski  2021/08/06 08:35:41  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
95  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2021/08/05 14:25:58  Marek Ciszewski  aktualizacja 
96  Rejestr działalności regulowanej  2021/08/05 08:50:55  Dariusz Januszek  nowy wpis 
97  Dyżury Radnych Rady Miasta  2021/08/04 15:11:31  Edyta Sowińska  poprawka techniczna kodu 
98  Zezwolenia na handel alkoholem  2021/08/04 11:56:42  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
99  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2021/08/03 12:16:12  Honorata Prałat  DEKLARACJA dostępności - poprawka 
100  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2021/08/02 13:56:54  Alicja Graczyk  wynik postępowania konkursowego 
101  Obwieszczenia dla stron postępowania  2021/08/02 10:08:30  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
102  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2021/07/30 15:21:28  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
103  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2021/07/30 15:21:02  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
104  Zasłużeni obywatele  2021/07/30 10:13:03  Marta Klimek  nowy wpis 
105  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2021/07/29 13:17:49  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
106  Senior+  2021/07/27 11:52:48  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
107  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2021/07/23 11:53:02  Joanna Suchecka  dodanie informacji 
108  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2021/07/21 14:49:23  Miriam Lam  aktualizacja 
109  Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021  2021/07/21 13:29:30  Dorota Lokś  nowa pozycja 
110  Projekty realizowanie ze środków budżetu państwa  2021/07/21 13:08:42  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
111  Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  2021/07/20 14:10:34  Joanna Ostatek  dodanie danych 
112  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2021/07/15 12:26:53  Małgorzata Kaczmarek  aktualizacja linków 
113  Sprawozdania Finansowe 2020  2021/07/13 13:12:31  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
114  Wybory 2021  2021/07/13 11:17:36  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
115  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2021/07/13 11:16:41  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
116  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2021/07/09 11:37:41  Wioletta Perzyńska  rozstrzygnięcie konkursu ofert nr WSS-I.1.2021.WP 
117  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2021/07/07 08:17:38  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie informacji 
118  Honorowi Dawcy Krwi  2021/07/06 10:56:20  Wioletta Perzyńska  aktuaklizacja 
119  Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021  2021/07/06 08:25:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
120  Opieka nad dziećmi do lat 3  2021/07/02 11:23:02  Dorota Lokś  poprawa tytułu linku 
121  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2021/07/02 10:22:04  Miriam Lam  nowa pozycja 
122  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2021/07/01 09:45:10  Marzena Kaźmierska  aktualizacja 
123  Dotacje  2021/06/30 14:19:09  Ilona Krupecka  aktualizacja danych 
124  Budżet Miasta Szczecin 2022  2021/06/30 12:51:50  Aleksandra Gałgańska  nowy rozdział 
125  Wydział Oświaty - Referat Programów Wspierających  2021/06/30 11:12:18  Marek Ciszewski  Aktualizacja informacji 
126  Raporty z realizacji zadania 1 pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  2021/06/24 14:54:16  Anna Majczyna  wprowadzenie nowych informacji 
127  Zespół ds. Integracji Społecznej  2021/06/24 14:34:29  Tomasz Czerniawski  Poprawa linku 
128  Postępowanie administracyjne  2021/06/24 09:51:49  Halina Klocek-Kowalska  zawiadomienia art.10Kpa 
129  Sprawdź rachmistrza  2021/06/24 08:19:14  Marta Klimek  aktuaklizacja informacji 
130  Sprzedaż lokali komunalnych  2021/06/23 14:57:50  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
131  Wykaz służb, straży, inspekcji  2021/06/23 13:38:00  Tomasz Czerniawski  poprawka linku do strony www 
132  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2021/06/22 14:52:49  Tomasz Czerniawski  poprawka struktury tekstu 
133  Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin  2021/06/22 12:57:39  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
134  Projekty z innych źródeł dofinasowania  2021/06/22 12:16:59  Joanna Ostatek  wprowadzenie danych 
135  Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021  2021/06/22 10:59:56  Marzena Kaźmierska  dodanie treści 
136  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2021/06/18 11:28:48  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
137  Kontrole imprez masowych  2021/06/18 11:08:51  Ramona Czopko-Michnik  Udostępnienie protokołu z kontroli 
138  Kluby sportowe  2021/06/18 08:29:19  Sylwia Burzyńska  aktualizacja treści 
139  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2021/06/17 14:53:29  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
140  Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin  2021/06/16 20:53:13  Tomasz Czerniawski  poprawka kodu HTML 
141  Sport i rekreacja niepełnosprawnych  2021/06/16 20:40:23  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
142  Akty prawne  2021/06/16 20:36:07  Tomasz Czerniawski  naprawa hiperłącza 
143  Instrukcja korzystania z BIP UM  2021/06/16 20:14:37  Tomasz Czerniawski  zmiany w treści 
144  Inicjatywa lokalna - podstawa prawna  2021/06/16 15:20:19  Wiktoria Zacha  Dodano nowy załącznik 
145  Organizacje i instytucje  2021/06/16 13:40:28  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
146  Geolog Powiatowy  2021/06/16 11:47:25  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
147  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2021/06/16 09:05:06  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 11.06.2021 
148  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2021/06/16 09:03:34  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. obow. stan na 11.06.2021 
149  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2021/06/16 08:58:42  Tomasz Czerniawski  korekta linków 
150  Mienie Komunalne Miasta Szczecin - stan na dzień 30 czerwca 2004  2021/06/16 08:52:47  Tomasz Czerniawski  poprawka odwołań 
151  Raport o stanie miasta  2021/06/16 08:11:40  Tomasz Czerniawski  aktualizacja łącza do raportu 2006 i 2004 
152  Mecenas Kultury Szczecina  2021/06/15 13:49:16  Małgorzata Andryszewska  nowa pozycja 
153  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku  2021/06/15 12:54:03  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
154  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2021/06/15 10:21:20  Beata Kobek  nowe ogłoszenie o konkursie 
155  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów  2021/06/14 14:36:24  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
156  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2021/06/14 13:43:31  Honorata Prałat  AKTUAL. UCHWAL. opubl. stan na 19.05.2021 
157  Zgromadzenia  2021/06/11 14:36:48  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
158  Niepubliczne szkoły zawodowe  2021/06/10 12:56:11  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
159  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2021/06/08 07:37:59  Honorata Prałat  zdroje - zielony dwór usun. zb. wniosków 
160  Inwestycje na terenie Gminy  2021/06/02 13:53:17  Anna Tarnawska  aktualizacja 
161  Obowiązujące akty prawne  2021/06/01 11:16:44  Katarzyna Konieczna  modyfikacja danych 
162  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2021/06/01 10:49:53  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
163  Linki do stron NGO  2021/05/31 08:06:44  Anna Stępień  wprowadzanie linków 
164  Koronawirus – aktualności biura  2021/05/28 13:04:44  Piotr Spunda  nowy wpis 
165  Nabór na rachmistrzów - Narodowy Spis Powszechny 2021  2021/05/28 12:53:49  Marta Klimek  uzupelnienie informacji 
166  Sprawozdania Finansowe 2019  2021/05/28 10:26:10  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
167  Sprawozdania Finansowe 2018  2021/05/28 10:24:07  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
168  Konkursy  2021/05/26 15:05:18  Karolina Szymańska  wprowadzenie ogłoszenia 
169  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2021/05/26 15:03:38  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
170  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2021/05/26 14:04:27  Tomasz Czerniawski  dodanie linka 
171  Wykaz wolnych lokali planowanych do zbycia w 2021 roku  2021/05/26 13:26:16  Iwona Suruda  aktualizacja danych 
172  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2021/05/26 12:23:38  Katarzyna Leszczyńska  Dodano nowy załącznik 
173  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2020  2021/05/26 07:35:48  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
174  Program ochrony środowiska  2021/05/21 14:36:25  Damian Daciuk  nowy wpis 
175  Informacje dla rachmistrzów  2021/05/21 13:49:02  Marta Klimek  aktualizacja danych kontaktowych 
176  Ulgi i umorzenia podatkowe  2021/05/19 12:23:08  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
177  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2021/05/19 12:18:15  Marcin Śniady  nowa pozycja 
178  Sprawozdania  2021/05/19 12:14:30  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
179  Projekt dotacyjny „Szczecin TworzyMY "21”  2021/05/19 08:25:16  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
180  Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin  2021/05/18 11:29:44  Beata Szulik  aktualizacja struktury informacyjnej 
181  Program "Zefirek"  2021/05/17 10:44:32  Agata Kowalczyk  Dodano nowy załącznik 
182  Klauzula informacyjna w sprawach załatwianych milcząco  2021/05/14 12:29:29  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
183  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2021/05/14 11:34:03  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
184  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2021/05/14 09:30:43  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
185  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2021/05/13 12:06:02  Honorata Prałat  aktualizacja 
186  Budżet Miasta  2021/05/12 12:41:27  Aleksandra Gałgańska  poprawka techniczna 
187  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2021/05/11 14:09:04  Krzysztof Gajewski  nowa pozycja 
188  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2021/05/06 14:00:21  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
189  Elektroniczny generator ofert Witkac  2021/05/06 11:07:57  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
190  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2021/05/06 09:25:51  Krzysztof Murawski  AKTUALIZACJA LISTY 
191  Ochrona danych osobowych / RODO  2021/05/05 11:50:58  Tomasz Czerniawski  poprawka w prezentacji klauzuli 
192  Polityka Senioralna  2021/05/04 09:34:08  Alicja Narożna  dadanie pozycji 
193  Program "Dom Dużej Rodziny"  2021/05/04 09:32:58  Alicja Narożna  DDR 
194  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2021/05/04 09:25:39  Alicja Narożna  aktuaklizacja 
195  Estetyka Miasta Szczecin  2021/04/30 14:11:36  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
196  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2021/04/29 21:18:24  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
197  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2021/04/29 14:29:28  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
198  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2021/04/27 11:41:00  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
199  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2021/04/27 09:32:51  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
200  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2021/04/27 08:37:34  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik