Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77326994

Aktualna strona: 464508

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/11/14 15:02:12  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
Informacje o wyniku naboru  2019/11/14 14:55:22  Adrianna Dąbrowska  wynik naboru - specjalista ds. gospodarczych 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/11/14 14:52:42  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l chemii 
dokumenty typu A - Wnioski  2019/11/14 14:24:12  Beata Głowacka  usuwanie drzew 
Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2019/11/14 14:21:15  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/11/14 13:44:34  Joanna Zaborska  Nowa pozycja 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/11/14 13:26:45  Halina Rogaś  edycja danych 
Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/11/14 13:18:02  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/11/14 12:58:32  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
10  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/11/14 12:36:04  Łukasz Trawka  Wykaz do publicznej wiadomości 
11  Modyfikacja SIWZ  2019/11/14 12:12:34  Klaudia Brudło  nowa zmiana siwz 
12  Informacje o wyniku naboru  2019/11/14 12:08:33  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
13  Interpelacje i zapytania radnych  2019/11/14 11:58:39  Ewa Peryt  nowa pozycja 
14  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/11/14 11:55:50  Sylwia Burzyńska  aktualności 
15  Sprawozdania  2019/11/14 11:39:11  Wioletta Engel-Araźna  Aktualizacja informacji 
16  Postępowania do 30 000 euro  2019/11/14 08:34:17  Monika Szarszewska  Dodano nowy załącznik 
17  Inwestycje celu publicznego  2019/11/13 13:32:41  Dorota Skłodowska  informacja o wszczęciu postępowania  
18  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/11/13 13:28:22  Magdalena Kasprzak-Dżyberti  Dodano nowy załącznik 
19  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/11/13 13:06:53  Beata Głowacka  usuniecie drzewa 
20  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/11/13 12:58:02  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
21  nowe inwestycje  2019/11/13 11:35:16  Grzegorz Dybicz  informacja o wydanej decyzji ZRID nr 10/2019 
22  Szczecin bez azbestu  2019/11/13 11:32:12  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
23  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/11/13 11:25:09  Grzegorz Dybicz  informacja o wydanej decyzji ZRID nr 10/2019 
24  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/11/13 09:07:27  Anna Lisica  edycja 
25  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/11/13 05:58:07  Andrzej Kokotowski  na sesję łęgi i koralowa 
26  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/11/12 15:19:14  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
27  Wykazy nieruchomości UM  2019/11/12 14:26:37  Maria Fiszer  nowa pozycja 
28  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/11/12 13:08:34  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
29  Złożone wnioski  2019/11/12 13:04:33  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
30  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/11/12 09:57:31  Dorota Janur  Dodano nowy załącznik 
31  Regulamin  2019/11/12 09:31:54  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
32  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2019/11/12 08:35:36  Michalina Wieczerzak  Nowe ogłoszenie 
33  Rada Miasta Szczecin  2019/11/08 13:46:05  Edyta Sowińska  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
34  Zgłoszone zgromadzenia  2019/11/08 12:27:50  Katarzyna Bukowska  Nowe zawiadomienie - tryb zwykły 
35  Rejestr petycji  2019/11/08 09:42:56  Beata Sikorska  publikacja petycji 
36  Niepubliczne przedszkola  2019/11/07 13:31:00  Kinga Grudzińska  wy placówki 
37  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/11/07 08:44:49  Monika Wyrwicz  obwieszczenie o wydanej decyzji 
38  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/11/07 06:00:09  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 1.11.2019  
39  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/11/06 14:12:12  Miriam Lam  nowa pozycja 
40  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/11/06 13:53:57  Grzegorz Góra  Pytania i odpowiedzi - zestaw 1 
41  Ogłoszenia konkursów ofert  2019/11/06 13:19:07  Sylwia Pączka  ogłoeszenie otwartego konkursu ofert 
42  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/11/06 09:14:44  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
43  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - prawo  2019/11/06 08:39:36  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku do Dziennika Ustaw 
44  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/11/06 06:00:38  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 1.11.2019  
45  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/11/06 05:59:03  Andrzej Kokotowski  opubl. stan na 1.11.2019 
46  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/11/05 13:55:13  Dariusz Wytrykus  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
47  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2019/11/05 11:43:01  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
48  Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe  2019/11/05 10:20:08  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja linków 
49  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/11/05 09:06:02  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
50  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/11/04 15:19:43  Marcin Śniady  nowa pozycja 
51  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/11/04 15:05:26  Honorata Prałat  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
52  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2019/11/04 10:47:23  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
53  VAT-Centralizacja  2019/10/31 13:57:18  Piotr Janicki  aktualizacja 
54  Miesięczne stawki dotacji  2019/10/31 10:05:39  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
55  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/10/31 09:56:48  Dariusz Adamowski  aktualizacja 
56  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2019/10/31 08:25:08  Joanna Gabinowska  Nowa informacja 
57  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/10/31 06:00:38  Andrzej Kokotowski  usun. c p r 
58  Ewidencja zezwoleń  2019/10/30 13:13:04  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
59  Dodatkowe Informacje  2019/10/30 11:01:27  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
60  Niepubliczne szkoły podstawowe  2019/10/30 09:47:31  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
61  Usługi społeczne  2019/10/29 15:23:22  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
62  Tworzenie, aktualizacja, koordynowanie, monitorowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Szczecina  2019/10/29 13:38:24  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
63  Uchwały Rady Miasta  2019/10/28 15:00:04  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
64  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/10/28 11:43:31  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
65  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/10/28 11:34:31  Barbara Sowała  wpis do rejestru 
66  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/10/28 10:49:43  Barbara Sowała  wpis do rejestru 
67  Wybory Ławników  2019/10/25 12:48:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
68  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/10/25 10:16:50  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
69  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/10/24 14:57:53  Marta Braun  nowa pozycja 
70  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/10/24 12:41:14  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
71  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/10/24 11:56:41  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
72  Inwestycje realizowane  2019/10/24 09:32:54  Tomasz Czerniawski  nowy materiał wideo 
73  Sprawozdania budżetowe  2019/10/23 08:30:08  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
74  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/10/22 10:29:25  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
75  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/10/22 09:08:57  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
76  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/10/21 13:54:21  Marta Klimek  poprawka 
77  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/10/21 13:31:56  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
78  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2019/10/21 11:57:17  Agnieszka Laba  nowy wpis 
79  Gminna Ewidencja Zabytków  2019/10/18 10:17:10  Elwira Wolender  aktualizacja 
80  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2019/10/16 11:10:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
81  Wykaz służb, straży, inspekcji  2019/10/16 11:00:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
82  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/10/16 10:57:14  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
83  Rewitalizacja  2019/10/16 10:55:36  Karolina Szymańska  aktualizacja informacji 
84  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2019/10/16 10:49:12  Tomasz Czerniawski  Zmiana danych 
85  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/10/16 10:46:16  Tomasz Czerniawski  korekta danych 
86  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/10/16 10:21:50  Aleksandra Głowacka  Aktualizacja informacji 
87  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/10/16 10:11:36  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
88  Placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2019/10/14 13:05:46  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
89  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2019/10/14 12:56:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
90  Wybory do Sejmu i Senatu  2019/10/13 06:15:13  Marta Wikieł  uzupełnienie treści 
91  Linki do stron NGO  2019/10/11 12:11:52  Anna Stępień  dodanie linka 
92  Sekretariaty  2019/10/11 10:52:26  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
93  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  2019/10/10 12:04:41  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
94  Komunikaty  2019/10/10 11:55:05  Marta Wikieł  nowa pozycja 
95  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/10/09 12:55:23  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
96  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/10/09 10:07:49  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
97  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/10/08 11:55:36  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
98  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/10/08 11:49:29  Anna Tarnawska  aktualizacja 
99  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2019/10/07 14:08:09  Krzysztof Murawski  aktualizacja harmonogramu i linkow(środa i piatek pokój 4) 
100  Obwodowe Komisje Wyborcze  2019/10/07 12:43:59  Marta Wikieł  nowa pozycja 
101  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/10/04 11:53:04  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
102  Szkoły podstawowe  2019/10/04 10:04:50  Anna Tarnawska  aktualizacja danych 
103  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2019/10/01 10:25:13  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
104  Zrealizowane inicjatywy  2019/09/27 10:55:16  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
105  Niepubliczne szkoły zawodowe  2019/09/27 07:57:56  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
106  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/09/26 08:13:57  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
107  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/09/25 09:59:06  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
108  Prawo lokalne, dokumenty  2019/09/25 09:50:07  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o link "Apele Rady Miasta" 
109  Apele Rady Miasta  2019/09/25 09:29:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
110  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Sejm i Senat 2019  2019/09/23 15:29:49  Marta Wikieł  nowa pozycja 
111  Wybory do RO Pomorzany 2019  2019/09/23 09:53:25  Marta Wikieł  nowa pozycja 
112  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2019/09/19 14:38:50  Maciej Jasiński  aktualizacja wykazu aptek 
113  Zmiana regulaminu prac komisji  2019/09/19 14:34:21  Sławomir Klimek  now pozycja 
114  Kontrola stowarzyszeń  2019/09/17 13:41:04  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
115  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/09/16 15:23:38  Joanna Gabinowska  aktualność 
116  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/09/16 13:45:56  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
117  Zespół ds. Integracji Społecznej  2019/09/16 11:07:10  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
118  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/09/12 15:04:21  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
119  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2019/09/12 14:30:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
120  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2019/09/11 12:56:55  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
121  Formularze do pobrania  2019/09/10 12:13:30  Tomasz Czerniawski  poprawka tytułu linku 
122  Regulamin Organizacyjny  2019/09/06 08:59:52  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
123  Struktura organizacyjna  2019/09/06 08:59:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
124  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2019/09/03 13:27:53  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
125  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/09/02 07:50:08  Marzena Kaźmierska  aktuaklizacja 
126  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2019/08/30 15:32:29  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
127  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2019/08/30 13:03:33  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
128  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2019/08/30 12:00:59  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja danych 
129  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/08/30 11:53:22  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja odwołań 
130  Statut Miasta  2019/08/28 08:32:39  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
131  Akty prawne  2019/08/27 15:18:14  Dariusz Adamowski  aktualizacja danych 
132  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2019/08/26 15:22:40  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
133  Nabór na stanowiska  2019/08/26 10:57:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja pierwszego linku 
134  Instrukcja windykacyjna w zakresie opłat przedszkolnych  2019/08/23 12:46:43  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
135  Stypendia Socjalne  2019/08/20 11:37:02  Beata Trzos  aktualizacja danych 
136  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2019/08/16 14:07:21  Marek Ciszewski  aktualizacja 
137  Wybory 2019  2019/08/14 14:18:27  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
138  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/08/14 11:54:34  Marta Wikieł  aktualizacja 
139  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2019/08/14 11:37:49  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku do Dz.U. 2019.1429 
140  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2019/08/14 11:20:14  Anna Lisica  aktualizacja danych 
141  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2019/08/12 13:23:25  Krzysztof Gach  aktualizacja pliku pdf 
142  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2019/08/12 11:41:57  Miriam Lam  aktualizacja 
143  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2019/08/09 10:16:03  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
144  Wzory dokumentów  2019/08/08 14:19:26  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
145  Program "Dom Dużej Rodziny"  2019/08/07 14:33:02  Alicja Narożna  dodanie informacji - nabór wniosków 2019 r. 
146  Wykaz placówek wsparcia dziennego  2019/08/06 14:56:17  Edyta Stosik  nowa pozycja 
147  Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2019/08/06 14:01:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
148  Zezwolenia na handel alkoholem  2019/08/06 10:55:46  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
149  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2019/08/06 10:53:25  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
150  Podstawa prawna  2019/08/02 11:06:40  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
151  Przeprowadzone kontrole  2019/08/02 11:05:24  Piotr Samborski  dodanie odniesienia 
152  Kto może złożyć wniosek?  2019/08/02 11:03:33  Alicja Gawrońska  modyfikacja informacji 
153  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2019/08/02 09:23:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
154  Projekt pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2019/07/31 14:50:53  Edyta Stosik  nowa pozycja 
155  Wspieranie rodziny w kryzysie  2019/07/31 08:53:35  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
156  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/07/31 08:44:09  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
157  Organizacje i instytucje  2019/07/30 14:58:11  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
158  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2019/07/23 15:04:14  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
159  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2019/07/23 14:06:32  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
160  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2019/07/23 13:45:53  Anna Tarnawska  uzupełnienie aktów 
161  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/07/23 10:38:02  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
162  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2019/07/22 10:18:13  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla spoleczeństwa 
163  Szkoła dla rodziców  2019/07/19 13:41:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
164  Pedagog rodzinny  2019/07/18 15:09:51  Edyta Stosik  nowa pozycja 
165  Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez NGO  2019/07/18 10:38:21  Edyta Stosik  now pozycja 
166  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/07/11 07:35:52  Radosław Falkiewicz-Szult  wyniki konkursu 
167  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/07/10 07:36:24  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
168  Wybory do Rad Osiedli  2019/07/09 13:45:15  Marta Wikieł  nowa pozycja 
169  Centrum Seniora  2019/07/09 11:43:47  Alicja Narożna  Wynik naboru Partnera 
170  Sprawozdania Finansowe 2018  2019/07/09 10:18:32  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
171  Karta Zgłoszenia  2019/07/08 09:30:12  Marta Wikieł  nowa pozycja 
172  Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych SERG  2019/07/05 14:41:35  Miriam Lam  aktualizacja 
173  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2019/07/04 13:48:49  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
174  Komunikaty na temat podatków i opłat lokalnych w Szczecinie  2019/07/04 11:07:21  Marcin Śniady  Nowa pozycja 
175  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2019/07/04 07:21:29  Rafał Pawlik  aktualizacja 
176  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/07/03 09:21:33  Marcin Śniady  aktualizacja 
177  Informacje dot. inwestycji  2019/07/02 08:33:15  Tomasz Czerniawski  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
178  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/07/01 15:15:07  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
179  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2019/07/01 08:03:10  Radosław Falkiewicz-Szult  uzuoelnienie 
180  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 12:45:10  Marta Klimek  nowa pozycja 
181  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 11:10:53  Marta Klimek  nowa pozycja 
182  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2019/06/28 09:38:57  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
183  Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2019/06/27 17:01:19  Krystyna Dutka  Dodano nowy załącznik 
184  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki  2019/06/26 08:35:47  Marta Wikieł  nowa pozycja 
185  Wybory ławników 2015  2019/06/26 08:34:15  Marta Wikieł  publikacja 
186  Wybory ławników - uzupełniające  2019/06/26 08:32:58  Marta Wikieł  nowa 
187  Ogłoszenia  2019/06/25 09:03:01  Alicja Narożna  dodanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera 
188  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2019/06/25 08:39:35  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
189  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2019/06/19 13:50:07  Agata Tarnowska  uaktualnienie informacji 
190  Plany i raporty  2019/06/19 11:08:10  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
191  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/06/18 13:05:23  Aleksandra Gałgańska  uzupełnienie informacji 
192  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2019/06/18 08:35:17  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
193  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/06/17 12:50:06  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
194  Ochrona danych osobowych / RODO  2019/06/17 12:49:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
195  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/06/13 09:31:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
196  Kontakt  2019/06/11 14:15:31  Marek Ciszewski  aktualizacja danych 
197  Ankieta weryfikacyjna  2019/06/11 08:29:05  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
198  Nieruchomości pozostałe  2019/06/10 11:24:48  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
199  Rejestr działalności regulowanej  2019/06/06 11:14:13  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
200  Ogłoszenia urzędowe  2019/06/04 14:01:07  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin