Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79406711

Aktualna strona: 466089

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/01/21 15:54:32  Barbara Sowała  zmiana danych zawartych w rejestrze 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2020/01/21 15:23:38  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2020/01/21 15:05:29  Halina Rogaś  edycja danych 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2020/01/21 14:17:03  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l edukacji wczesnoszkolnej 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2020/01/21 14:11:37  Joanna Zaborska  Nowa pozycja 
Ogłoszenia konkursów ofert  2020/01/21 13:58:55  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoeszenie otwartego konkursu ofert 
Wyniki konkursów ofert  2020/01/21 13:43:07  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2020/01/21 13:22:44  Joanna Ostatek 
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2020/01/21 12:49:14  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
10  Interpelacje i zapytania radnych  2020/01/21 12:41:36  Ewa Peryt  nowa pozycja 
11  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/01/21 12:05:09  Małgorzata Świetlicka  Dodano nowy załącznik 
12  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2020/01/21 11:06:53  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
13  Regulamin Organizacyjny  2020/01/21 10:20:22  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
14  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2020/01/21 10:14:38  Dorota Janur  Wprowadzenie informacji 
15  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2020/01/21 09:08:00  Lidia Łajkun  ogloszenie o naborze na wolne stanowisko 
16  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2020/01/21 07:50:44  Honorata Prałat  struga - poprawka 
17  dokumenty typu A - Wnioski  2020/01/20 15:13:22  Beata Głowacka  wniosek na usnięcie drzewa z terenu przy ul. Warszawskiej 8 
18  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2020/01/20 14:56:13  Beata Głowacka  usunięcie drzew z terenu przy ul. Willowej 2 
19  Inwestycje celu publicznego  2020/01/20 14:04:54  Beata Machowska  inf. o wydanej decyzji 
20  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2020/01/20 13:19:00  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
21  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2020/01/20 11:33:51  Aneta Cielas  publikacja informacji 
22  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2020/01/20 11:23:54  Grzegorz Dybicz  informacja o wydanej decyzji 
23  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2020/01/20 10:39:11  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
24  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2020/01/20 10:23:46  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 17.01.2020 - także Honoraty plany 
25  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/01/20 09:49:12  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 17.12.2019 także Honoraty plany 
26  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2020/01/20 09:48:05  Andrzej Kokotowski  AKTUAL wyk uchwal. opubl. stan na 17.01.2020 
27  nowe inwestycje  2020/01/20 09:43:21  Aleksandra Dzięgielewska  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego. 
28  Informacje o wyniku naboru  2020/01/20 09:39:30  Krzysztof Tukiendorf  nowa pozycja 
29  Wykazy nieruchomości UM  2020/01/20 08:36:50  Marzena Karpik  nowy wykaz 
30  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2020/01/20 08:11:30  Iwona Suruda  Nowe ogłoszenie 
31  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2020/01/17 16:14:40  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
32  Złożone wnioski  2020/01/17 14:58:14  Izabela Gozdalik  Dodano nowy załącznik 
33  Inwestycje realizowane  2020/01/17 12:25:19  Monika Tomiak  Dodano nowy załącznik 
34  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2020/01/17 12:23:04  Krzysztof Murawski  aktualizacja pliku pdf 
35  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2020/01/17 10:42:57  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
36  Działanie 8.3  2020/01/17 10:31:25  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
37  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2020  2020/01/17 10:21:19  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
38  Rada Miasta Szczecin  2020/01/16 15:01:00  Marta Klimek  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
39  Uchwały Rady Miasta  2020/01/16 14:07:00  Marta Klimek  dodanie treści uchwały 
40  Postępowania do 30 000 euro  2020/01/16 12:52:47  Monika Szarszewska  Dodano nowy załącznik 
41  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2020/01/16 12:07:29  Aleksandra Głowacka  aktualizacja informacji nt. organów Spółki 
42  Wyjaśnienia treści SIWZ  2020/01/16 11:59:56  Klaudia Brudło  Nowy zestaw pytań 
43  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2020/01/16 10:37:21  Dariusz Wytrykus  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
44  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2020/01/15 16:01:37  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
45  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2020/01/15 15:18:37  Marcin Śniady  aktualizacja 
46  Niepubliczne przedszkola  2020/01/15 12:02:43  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
47  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2020/01/15 10:16:54  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
48  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2020/01/15 09:31:14  Marzena Karpik  aktualizacja danych 
49  Informacje o wyniku naboru  2020/01/15 07:42:20  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
50  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/01/14 14:07:27  Halina Bednarek  nowy wpis 
51  Modyfikacja SIWZ  2020/01/14 14:05:48  Grzegorz Góra  Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ nr 2 
52  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/01/14 09:09:29  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
53  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/01/14 08:59:57  Jakub Rybkiewicz  Dodano nowy załącznik 
54  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2020/01/13 14:26:24  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
55  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2020/01/13 14:16:34  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
56  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/01/13 14:14:50  Krzysztof Murawski  nowa pozycja 
57  Program ochrony środowiska  2020/01/13 13:01:41  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
58  Usługi społeczne  2020/01/13 09:36:52  Jakub Gołębiowski  Ogłoszenie - usługi społeczne 
59  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/01/13 08:23:29  Rafał Miszczuk  nowa pozycja 
60  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:57:13  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
61  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:50:50  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
62  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:41:27  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
63  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2020/01/08 14:49:15  Aleksandra Dzięgielewska  OBIWESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI  
64  Obowiązujące akty prawne  2020/01/08 11:22:39  Anna Stępień  modyfikacja danych 
65  Otwarte Konkursy Ofert  2020/01/08 09:14:12  Edyta Stosik  nowa pozycja 
66  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2020/01/08 08:30:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
67  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2020/01/08 08:28:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
68  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2020/01/08 08:27:04  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
69  Program "MEWA"  2020/01/08 08:24:27  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
70  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2020/01/08 08:21:45  Tomasz Czerniawski  nowy wpis 
71  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2020/01/07 14:29:36  Agata Kowalczyk  Dodano nowy załącznik 
72  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2020/01/07 14:20:04  Anna Tarnawska  aktualizacja 20.12.2019 
73  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2020/01/07 13:39:07  Krzysztof Gajewski  Informacja o wstępnym testowaniu rynku 
74  Zespoły szkół zawodowych  2020/01/03 15:33:09  Piotr Spunda  aktualizacja 
75  Zespoły szkół ogólnokształcących  2020/01/03 14:22:20  Piotr Spunda  aktualizacja 
76  Licea Ogólnokształcące  2020/01/03 14:18:28  Piotr Spunda  nowy wpis 
77  Technika  2020/01/03 14:11:53  Piotr Spunda  nowa pozycja 
78  Publiczne szkoły podstawowe  2020/01/03 14:09:13  Piotr Spunda  aktualizacja 
79  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2020/01/03 12:49:01  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
80  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2020/01/03 12:17:07  Krzysztof Gach  aktualizacja harmonogramu i linków na rok 2020 
81  Przedsiębiorczość  2020/01/03 12:12:28  Andrzej Żbikowski  aktualizacja 
82  Archiwalne akty prawne  2020/01/03 09:49:55  Anna Stępień  modyfikacja danych 
83  Wybory 2020  2020/01/03 09:26:12  Marta Wikieł  aktualizacja 
84  Wybory do RO Żelechowa  2020/01/03 09:09:26  Marta Wikieł  nowa pozycja 
85  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2020/01/02 14:40:04  Marta Wikieł  aktualizacja 
86  Dotacje  2020/01/02 12:01:20  Joanna Gabinowska  Aktualizacja linków 
87  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/12/31 11:33:14  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
88  Struktura organizacyjna  2019/12/31 09:49:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
89  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/12/31 07:57:45  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
90  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/12/30 14:13:29  Marta Braun  nowa pozycja 
91  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/12/30 12:17:20  Barbara Sowała  wpis do rejestru klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
92  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2019/12/30 12:10:53  Tomasz Czerniawski  dołożenie linku 
93  Wnioski - Dokumenty typu A Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej  2019/12/30 11:19:54  Honorata Haryza  wprowadzanie danych o wniosku o wydanie dec. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
94  2019 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2019/12/30 11:01:15  Ewa Dominiak-Górska  wykaz prac 
95  Skarbnik Miasta  2019/12/24 10:41:28  Anna Tarnawska  usunięcie treści o portach 
96  Zgłoszone zgromadzenia  2019/12/24 10:05:30  Katarzyna Bukowska  Nowe zawiadomienie - tryb zwykły 
97  Rejestr petycji - 2019 r.  2019/12/24 09:41:46  Agnieszka Lau  publikacja petycji 
98  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2019/12/23 15:20:23  Miriam Lam  Dodano nowy załącznik 
99  Linki do stron NGO  2019/12/20 11:56:38  Anna Stępień  dodanie linka 
100  Gala Obywatelska  2019/12/20 10:16:36  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
101  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/12/20 10:15:46  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
102  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/12/20 10:10:15  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
103  Mecenas osób niepełnosprawnych  2019/12/20 09:58:31  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
104  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/12/20 08:59:21  Marzena Kaźmierska  Publikacje w BIP 
105  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/12/19 12:05:27  Małgorzata Kaczmarek  plan postępowań 2020 
106  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2019/12/19 08:21:55  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2019" 
107  Dodatkowe Informacje  2019/12/18 14:07:32  Ewa Dominiak-Górska  aktualizacja hiperłącza 
108  Program "MEWA" - aktualności  2019/12/16 14:02:55  Agnieszka Laba  nowy wpis 
109  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/12/13 08:20:48  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
110  Wykaz wolnych lokali planowanych do zbycia w 2020 roku  2019/12/11 11:05:32  Marzena Oleszczuk-Iber  informacja do publicznej wiadomości 
111  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2019/12/10 08:07:24  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
112  Sprawozdania budżetowe  2019/12/10 07:51:25  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
113  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2019/12/09 14:26:27  Małgorzata Cis  Dodano nowy załącznik 
114  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/12/09 10:04:03  Renata Arent  Dodano nowy załącznik 
115  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/12/06 13:10:56  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
116  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/12/05 13:35:12  Tomasz Czerniawski  dodanie linka 
117  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2019/12/05 10:19:24  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
118  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/12/05 05:58:29  Andrzej Kokotowski  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
119  Obwodowe komisje wyborcze  2019/12/04 11:34:04  Marta Wikieł  nowa pozycja 
120  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/12/04 10:24:00  Marta Klimek  poprawka 
121  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/12/04 08:55:44  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
122  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2019/12/03 13:41:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
123  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2019/12/03 13:39:39  Tomasz Czerniawski  dodanie odnośników 
124  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/12/03 11:32:35  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
125  Ogłoszenia urzędowe  2019/12/02 12:27:08  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
126  Publiczne szkoły i placówki oświatowe  2019/12/02 12:03:40  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja 
127  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2019/12/02 12:03:18  Tomasz Czerniawski  uporządkowanie nazewnictwa 
128  Podstawa prawna  2019/12/02 11:16:04  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
129  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/12/02 11:01:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
130  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2019/11/29 15:29:46  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
131  Edukacja ekologiczna  2019/11/29 13:40:06  Tomasz Czerniawski  dodanie hiperłączy 
132  Miejskie Żłobki  2019/11/28 14:39:51  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
133  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/11/28 11:41:33  Miriam Lam  nowa pozycja 
134  Niepubliczne szkoły podstawowe  2019/11/27 12:49:26  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
135  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/11/27 11:48:41  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
136  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/11/27 10:17:26  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
137  Przedszkola publiczne  2019/11/26 15:22:49  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
138  Urząd Miasta Szczecin  2019/11/26 15:18:43  Andrzej Żbikowski  aktualizacja treści 
139  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/11/22 10:12:45  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
140  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2019/11/22 09:23:35  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
141  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/11/22 08:14:56  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
142  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/11/20 10:40:42  Karolina Szymańska  aktualizacja 
143  Opinie - Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/11/19 15:34:48  Karolina Szymańska  dodanie opinii 
144  Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego  2019/11/19 13:16:36  Joanna Gabinowska  Aktualizacja informacji 
145  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/11/15 12:12:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
146  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/11/15 12:02:11  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
147  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020  2019/11/15 11:22:58  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
148  Budżet Miasta  2019/11/15 11:11:15  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
149  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/11/15 09:50:31  Karolina Szymańska  aktualizacja 
150  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/11/15 09:14:42  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
151  Sprawozdania  2019/11/14 11:39:11  Wioletta Engel-Araźna  Aktualizacja informacji 
152  Szczecin bez azbestu  2019/11/13 11:32:12  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
153  Regulamin  2019/11/12 09:31:54  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
154  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/11/06 09:14:44  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
155  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - prawo  2019/11/06 08:39:36  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku do Dziennika Ustaw 
156  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2019/11/05 11:43:01  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
157  Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe  2019/11/05 10:20:08  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja linków 
158  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/11/04 15:19:43  Marcin Śniady  nowa pozycja 
159  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2019/11/04 10:47:23  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
160  VAT-Centralizacja  2019/10/31 13:57:18  Piotr Janicki  aktualizacja 
161  Miesięczne stawki dotacji  2019/10/31 10:05:39  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
162  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2019/10/31 08:25:08  Joanna Gabinowska  Nowa informacja 
163  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/10/31 06:00:38  Andrzej Kokotowski  usun. c p r 
164  Ewidencja zezwoleń  2019/10/30 13:13:04  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
165  Tworzenie, aktualizacja, koordynowanie, monitorowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Szczecina  2019/10/29 13:38:24  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
166  Wybory Ławników  2019/10/25 12:48:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
167  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/10/25 10:16:50  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
168  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/10/22 09:08:57  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
169  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/10/21 13:31:56  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
170  Gminna Ewidencja Zabytków  2019/10/18 10:17:10  Elwira Wolender  aktualizacja 
171  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2019/10/16 11:10:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
172  Wykaz służb, straży, inspekcji  2019/10/16 11:00:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
173  Rewitalizacja  2019/10/16 10:55:36  Karolina Szymańska  aktualizacja informacji 
174  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2019/10/16 10:49:12  Tomasz Czerniawski  Zmiana danych 
175  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/10/16 10:46:16  Tomasz Czerniawski  korekta danych 
176  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/10/16 10:11:36  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
177  Placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2019/10/14 13:05:46  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
178  Wybory do Sejmu i Senatu  2019/10/13 06:15:13  Marta Wikieł  uzupełnienie treści 
179  Sekretariaty  2019/10/11 10:52:26  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
180  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  2019/10/10 12:04:41  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
181  Komunikaty  2019/10/10 11:55:05  Marta Wikieł  nowa pozycja 
182  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/10/09 10:07:49  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
183  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/10/08 11:49:29  Anna Tarnawska  aktualizacja 
184  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2019/10/01 10:25:13  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
185  Zrealizowane inicjatywy  2019/09/27 10:55:16  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
186  Niepubliczne szkoły zawodowe  2019/09/27 07:57:56  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
187  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/09/26 08:13:57  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
188  Prawo lokalne, dokumenty  2019/09/25 09:50:07  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o link "Apele Rady Miasta" 
189  Apele Rady Miasta  2019/09/25 09:29:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
190  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Sejm i Senat 2019  2019/09/23 15:29:49  Marta Wikieł  nowa pozycja 
191  Obwodowe Komisje Wyborcze  2019/09/23 11:07:39  Marta Wikieł  nowa pozycja 
192  Wybory do RO Pomorzany 2019  2019/09/23 09:53:25  Marta Wikieł  nowa pozycja 
193  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2019/09/19 14:38:50  Maciej Jasiński  aktualizacja wykazu aptek 
194  Zmiana regulaminu prac komisji  2019/09/19 14:34:21  Sławomir Klimek  now pozycja 
195  Kontrola stowarzyszeń  2019/09/17 13:41:04  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
196  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/09/16 15:23:38  Joanna Gabinowska  aktualność 
197  Zespół ds. Integracji Społecznej  2019/09/16 11:07:10  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
198  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2019/09/11 12:56:55  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
199  Formularze do pobrania  2019/09/10 12:13:30  Tomasz Czerniawski  poprawka tytułu linku 
200  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2019/09/03 13:27:53  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin