Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75631183

Aktualna strona: 463384

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia konkursów ofert  2019/09/16 16:11:06  Sylwia Pączka  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/09/16 16:09:50  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/09/16 15:23:38  Joanna Gabinowska  aktualność 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/09/16 14:02:28  Marcin Krajewski  Dodano nowy załącznik 
Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/09/16 13:58:01  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/09/16 13:45:56  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/09/16 13:37:44  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/09/16 13:19:26  Małgorzata Kaczmarek  Nowa pozycja 
Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/09/16 11:41:04  Barbara Sowała  wpis do rejestru 
10  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2019/09/16 11:26:38  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
11  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/09/16 11:13:27  Adrianna Dąbrowska  oferta - woźny 
12  Zespół ds. Integracji Społecznej  2019/09/16 11:07:10  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
13  Informacje o wyniku naboru  2019/09/16 11:04:37  Adrianna Dąbrowska  wynik - specjalista ds. sekretariatu 
14  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/09/16 11:03:34  Barbara Bogacka  nowa pozycja 
15  Modyfikacja SIWZ  2019/09/16 10:53:41  Barbara Bogacka  nowa pozycja 
16  Wykazy nieruchomości UM  2019/09/16 10:12:54  Marzena Karpik  nowy wykaz 
17  Inwestycje celu publicznego  2019/09/16 10:10:43  Dorota Skłodowska  inf. o wydanej decyzji 
18  Uchwały Rady Miasta  2019/09/16 09:03:29  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
19  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/09/16 08:57:53  Monika Matusiak  Dodano nowy załącznik 
20  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/09/16 08:26:51  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
21  Interpelacje i zapytania radnych  2019/09/16 08:01:28  Ewa Peryt  nowa pozycja 
22  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/09/16 06:01:16  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. opubl. stan na 10.09.2019 
23  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/09/13 15:25:41  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
24  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/09/13 14:46:42  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
25  Niepubliczne przedszkola  2019/09/13 14:13:14  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
26  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/09/13 12:34:36  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
27  Informacje o wyniku naboru  2019/09/13 10:51:54  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
28  Niepubliczne szkoły podstawowe  2019/09/13 10:03:04  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
29  Niepubliczne szkoły zawodowe  2019/09/13 10:01:19  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
30  Obwodowe Komisje Wyborcze  2019/09/13 09:16:08  Marta Wikieł  nowa pozycja 
31  Wybory do Sejmu i Senatu  2019/09/13 08:41:30  Marta Wikieł  uzupełnienie treści 
32  Komunikaty  2019/09/13 08:32:19  Marta Wikieł  nowa pozycja 
33  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/09/13 08:12:27  Joanna Diug  wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
34  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/09/13 06:44:02  Andrzej Kokotowski  usun. wył Dąbie plaża 3 
35  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/09/13 05:57:20  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 17.08.2019 
36  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/09/13 05:57:10  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 17.08.2019  
37  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/09/12 15:04:21  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
38  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2019/09/12 14:30:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
39  VAT-Centralizacja  2019/09/11 14:24:16  Piotr Janicki  aktualizacja 
40  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2019/09/11 12:56:55  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
41  Postępowania do 30 000 euro  2019/09/11 07:21:22  Monika Szarszewska  zapytanie ofertowe 
42  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/09/10 13:58:07  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
43  Formularze do pobrania  2019/09/10 12:13:30  Tomasz Czerniawski  poprawka tytułu linku 
44  Zgłoszone zgromadzenia  2019/09/10 12:10:41  Katarzyna Bukowska  Nowe zawiadomienie - tryb zwykły 
45  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2019/09/10 07:48:24  Iwona Suruda  Nowe ogłoszenie 
46  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/09/09 14:45:58  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
47  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/09/09 14:23:06  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
48  Wybory do RO Pomorzany 2019  2019/09/09 08:52:30  Marta Wikieł  nowa pozycja 
49  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/09/09 08:44:46  Barbara Sowała  wpis do rejestru klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
50  Regulamin Organizacyjny  2019/09/06 08:59:52  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
51  Struktura organizacyjna  2019/09/06 08:59:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
52  Rejestr petycji  2019/09/05 14:37:05  Beata Sikorska  publikacja petycji 
53  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/09/04 10:30:41  Aleksandra Głowacka  aktualizacja danych 
54  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/09/04 05:54:10  Andrzej Kokotowski  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
55  Rada Miasta Szczecin  2019/09/03 14:41:13  Marta Klimek  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
56  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/09/03 14:18:30  Barbara Szczepaniak  dodanie dowej pozycji 
57  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/09/03 14:02:37  Marta Braun  Nowy wpis 
58  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2019/09/03 13:30:20  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
59  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2019/09/03 13:27:53  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
60  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/09/03 12:48:57  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
61  Usługi społeczne  2019/09/03 11:46:41  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
62  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/09/02 07:50:08  Marzena Kaźmierska  aktuaklizacja 
63  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2019/08/30 15:32:29  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
64  Sekretariaty  2019/08/30 13:21:12  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
65  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2019/08/30 13:03:33  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
66  Złożone wnioski  2019/08/30 12:20:15  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
67  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2019/08/30 12:00:59  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja danych 
68  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/08/30 11:53:22  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja odwołań 
69  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/08/29 09:46:51  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
70  Statut Miasta  2019/08/28 08:32:39  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
71  Akty prawne  2019/08/27 15:18:14  Dariusz Adamowski  aktualizacja danych 
72  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/08/27 09:51:55  Jolanta Sikorska  nowy pis 
73  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/08/27 09:47:01  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
74  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2019/08/26 15:22:40  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
75  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/08/26 11:49:50  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
76  Nabór na stanowiska  2019/08/26 10:57:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja pierwszego linku 
77  Instrukcja windykacyjna w zakresie opłat przedszkolnych  2019/08/23 12:46:43  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
78  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2019/08/23 08:42:14  Krzysztof Gach  aktualizacja harmonogramu i linkow(środa i piatek pokój 4) 
79  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/08/22 10:22:19  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
80  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/08/22 07:40:38  Dariusz Adamowski  aktualizacja 
81  Stypendia Socjalne  2019/08/20 11:37:02  Beata Trzos  aktualizacja danych 
82  Zrealizowane inicjatywy  2019/08/19 12:52:05  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
83  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/08/19 12:04:09  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
84  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/08/19 11:46:10  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
85  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2019/08/16 14:07:21  Marek Ciszewski  aktualizacja 
86  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/08/14 14:49:50  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
87  Wybory 2019  2019/08/14 14:18:27  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
88  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/08/14 11:54:34  Marta Wikieł  aktualizacja 
89  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2019/08/14 11:37:49  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku do Dz.U. 2019.1429 
90  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2019/08/14 11:20:14  Anna Lisica  aktualizacja danych 
91  Linki do stron NGO  2019/08/13 12:17:58  Anna Stępień  dodanie linka 
92  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2019/08/12 13:23:25  Krzysztof Gach  aktualizacja pliku pdf 
93  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2019/08/12 11:41:57  Miriam Lam  aktualizacja 
94  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/08/12 09:44:43  Jakub Rybkiewicz  z opłatą 
95  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2019/08/09 10:16:03  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
96  Wzory dokumentów  2019/08/08 14:19:26  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
97  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/08/08 10:36:01  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
98  Program "Dom Dużej Rodziny"  2019/08/07 14:33:02  Alicja Narożna  dodanie informacji - nabór wniosków 2019 r. 
99  Wykaz placówek wsparcia dziennego  2019/08/06 14:56:17  Edyta Stosik  nowa pozycja 
100  Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2019/08/06 14:01:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
101  Zezwolenia na handel alkoholem  2019/08/06 10:55:46  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
102  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2019/08/06 10:53:25  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
103  Podstawa prawna  2019/08/02 11:06:40  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
104  Przeprowadzone kontrole  2019/08/02 11:05:24  Piotr Samborski  dodanie odniesienia 
105  Kto może złożyć wniosek?  2019/08/02 11:03:33  Alicja Gawrońska  modyfikacja informacji 
106  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2019/08/02 09:23:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
107  Projekt pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2019/07/31 14:50:53  Edyta Stosik  nowa pozycja 
108  Inwestycje realizowane  2019/07/31 09:27:15  Tomasz Czerniawski  nowy materiał wideo 
109  Wspieranie rodziny w kryzysie  2019/07/31 08:53:35  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
110  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/07/31 08:44:09  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
111  Organizacje i instytucje  2019/07/30 14:58:11  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
112  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/07/29 12:35:25  Grażyna Walaszczyk  obwieszczenie o wydanej decyzji 
113  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/07/29 12:17:22  Marta Klimek  poprawka 
114  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/07/24 10:49:42  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
115  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2019/07/23 15:04:14  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
116  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2019/07/23 14:06:32  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
117  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2019/07/23 13:45:53  Anna Tarnawska  uzupełnienie aktów 
118  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/07/23 10:38:02  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
119  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/07/22 10:48:41  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
120  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2019/07/22 10:18:13  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla spoleczeństwa 
121  Sprawozdania budżetowe  2019/07/19 15:04:55  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
122  Szkoła dla rodziców  2019/07/19 13:41:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
123  Pedagog rodzinny  2019/07/18 15:09:51  Edyta Stosik  nowa pozycja 
124  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/07/18 13:15:44  Anna Tarnawska  zmiana telefonów i www 
125  nowe inwestycje  2019/07/18 11:18:23  Grzegorz Dybicz  zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
126  Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez NGO  2019/07/18 10:38:21  Edyta Stosik  now pozycja 
127  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/07/11 07:35:52  Radosław Falkiewicz-Szult  wyniki konkursu 
128  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/07/10 07:36:24  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
129  Wybory do Rad Osiedli  2019/07/09 13:45:15  Marta Wikieł  nowa pozycja 
130  Centrum Seniora  2019/07/09 11:43:47  Alicja Narożna  Wynik naboru Partnera 
131  Sprawozdania Finansowe 2018  2019/07/09 10:18:32  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
132  Karta Zgłoszenia  2019/07/08 09:30:12  Marta Wikieł  nowa pozycja 
133  Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych SERG  2019/07/05 14:41:35  Miriam Lam  aktualizacja 
134  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2019/07/04 13:48:49  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
135  Komunikaty na temat podatków i opłat lokalnych w Szczecinie  2019/07/04 11:07:21  Marcin Śniady  Nowa pozycja 
136  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2019/07/04 07:21:29  Rafał Pawlik  aktualizacja 
137  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/07/03 09:21:33  Marcin Śniady  aktualizacja 
138  Gminna Ewidencja Zabytków  2019/07/02 08:55:54  Elwira Wolender  aktualizacja 
139  Dodatkowe Informacje  2019/07/02 08:54:24  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
140  Informacje dot. inwestycji  2019/07/02 08:33:15  Tomasz Czerniawski  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
141  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/07/01 15:15:07  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
142  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2019/07/01 08:03:10  Radosław Falkiewicz-Szult  uzuoelnienie 
143  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 12:45:10  Marta Klimek  nowa pozycja 
144  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 11:10:53  Marta Klimek  nowa pozycja 
145  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2019/06/28 09:38:57  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
146  Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2019/06/27 17:01:19  Krystyna Dutka  Dodano nowy załącznik 
147  Ewidencja zezwoleń  2019/06/27 11:51:00  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
148  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki  2019/06/26 08:35:47  Marta Wikieł  nowa pozycja 
149  Wybory ławników 2015  2019/06/26 08:34:15  Marta Wikieł  publikacja 
150  Wybory ławników - uzupełniające  2019/06/26 08:32:58  Marta Wikieł  nowa 
151  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/06/26 08:04:12  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
152  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2019/06/25 12:42:54  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
153  Ogłoszenia  2019/06/25 09:03:01  Alicja Narożna  dodanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera 
154  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2019/06/25 08:39:35  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
155  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2019/06/19 13:50:07  Agata Tarnowska  uaktualnienie informacji 
156  Plany i raporty  2019/06/19 11:08:10  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
157  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/06/18 13:05:23  Aleksandra Gałgańska  uzupełnienie informacji 
158  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2019/06/18 08:35:17  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
159  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/06/17 12:50:06  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
160  Ochrona danych osobowych / RODO  2019/06/17 12:49:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
161  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/06/13 09:31:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
162  Kontakt  2019/06/11 14:15:31  Marek Ciszewski  aktualizacja danych 
163  Ankieta weryfikacyjna  2019/06/11 08:29:05  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
164  Nieruchomości pozostałe  2019/06/10 11:24:48  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
165  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/06/07 12:24:42  Tomasz Czerniawski  dodanie "Aneks 3" 
166  Wybory Ławników  2019/06/06 11:18:04  Marta Wikieł  nowa pozycja 
167  Rejestr działalności regulowanej  2019/06/06 11:14:13  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
168  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/06/05 08:59:11  Maciej Jasiński  Dodano nowy załącznik 
169  Ogłoszenia urzędowe  2019/06/04 14:01:07  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
170  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2019/06/04 09:00:23  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
171  Sprawozdania  2019/06/04 08:59:01  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
172  Zespół do spraw organizacji ruchu  2019/06/03 12:03:43  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych kontaktowych 
173  Prawa i obowiązki  2019/05/31 11:40:06  Marta Wikieł  nowa pozycja 
174  Raport o stanie GMS  2019/05/31 08:35:39  Marta Braun  Dodano nowy załącznik 
175  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2019/05/29 11:21:29  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2019 
176  Ulgi i umorzenia podatkowe  2019/05/28 12:10:59  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
177  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/05/28 12:09:22  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
178  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2019/05/28 12:06:53  Marcin Śniady  Aktualizacja 
179  Sprawozdania  2019/05/28 12:04:20  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
180  Wybory do Parlamentu Europejskiego  2019/05/28 11:30:35  Marta Wikieł  nowa pozycja 
181  Ewidencja Działalności Gospodarczej  2019/05/27 13:15:49  Andrzej Żbikowski  aktualizacja treści 
182  Mecenas Kultury Szczecina  2019/05/27 10:00:58  Ramona Czopko  publikacja danych 
183  Obwodowe komisje wyborcze  2019/05/25 13:11:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
184  Komunikaty  2019/05/24 14:02:47  Marta Wikieł  przeniesienie danych 
185  Sprawozdania finansowe jednostek oświatowych  2019/05/24 13:30:03  Anna Tarnawska  now apozycja 
186  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2019/05/24 12:57:46  Kinga Grudzińska  aktuaklizacja 
187  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/05/23 14:30:04  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
188  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2019/05/21 13:50:14  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
189  Prezydent Miasta Szczecin  2019/05/21 13:47:41  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
190  Skarbnik Miasta  2019/05/21 13:47:00  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
191  Sekretarz Miasta  2019/05/21 13:46:31  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
192  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2019/05/20 14:12:22  Alicja Graczyk  wynik naboru 
193  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2019/05/17 09:10:23  Agnieszka Laba  nowy wpis 
194  Akty prawne uchwalone  2019/05/16 10:08:13  Alicja Gawrońska  wprowadzenie informacji 
195  Odpady  2019/05/16 08:22:15  Tomasz Czerniawski  nowy link 
196  dokumenty typu A - Wnioski  2019/05/15 13:52:25  Katarzyna Tyszkiewicz  nowy wniosek 
197  Miesięczne stawki dotacji  2019/05/15 13:29:32  Paulina Jankowska  dodanie linku do ODPN 
198  Budżet Miasta  2019/05/15 09:16:48  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
199  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/05/14 13:43:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
200  Opieka nad dziećmi do lat 3  2019/05/14 09:10:37  Dorota Lokś  poprawa tytułu linku 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin