Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70839467

Aktualna strona: 459557

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia zewnętrzne  2019/03/22 15:28:36  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/03/22 15:16:34  Adrianna Dąbrowska  oferta - sprzątaczka  
Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/03/22 15:07:17  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/03/22 15:06:09  Marzena Zielińska  publikacja wykazu 
Obwieszczenia  2019/03/22 14:46:31  Marta Wikieł  nowa pozycja 
Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/03/22 13:14:33  Iwona Łabaziewicz  nowa pozycja 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/03/22 13:01:47  Klaudia Brudło  Nowa pozycja 
Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/03/22 12:31:40  Dariusz Wytrykus  ogłoszenie o zamówieniu 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/03/22 12:04:17  Halina Rogaś  edycja danych 
10  Wybory do Rad Osiedli  2019/03/22 11:29:16  Marta Wikieł  nowa pozycja 
11  Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/03/22 11:02:29  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
12  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/03/22 10:15:50  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
13  Rejestr działalności regulowanej  2019/03/22 10:13:45  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
14  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2019/03/22 09:30:03  Marcin Śniady  nowa pozycja 
15  Interpelacje i zapytania radnych  2019/03/22 08:22:48  Ewa Peryt  nowa pozycja 
16  Wykazy nieruchomości UM  2019/03/22 08:10:15  Dariusz Adamowski  Nowy wykaz - publikacja 
17  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/03/22 05:57:07  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 6.03.2019 
18  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/03/22 05:56:53  Andrzej Kokotowski  ojeje 
19  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/03/22 05:56:37  Andrzej Kokotowski  p.o. dyrektora Zofia Fiuk-Dymek  
20  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/03/21 13:59:29  Marcin Śniady  aktualizacja 
21  Informacje o wyniku naboru  2019/03/21 13:14:26  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
22  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/03/21 12:09:21  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
23  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/03/21 10:37:29  Marzena Kaźmierska  aktuaklizacja 
24  Organizacje i instytucje  2019/03/21 10:34:36  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
25  Modyfikacja SIWZ  2019/03/21 10:23:15  Klaudia Brudło  modyfiakcja nr 3 
26  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2019/03/21 10:22:06  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
27  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/03/21 09:37:09  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
28  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/03/21 09:23:56  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
29  Postępowania do 30 000 euro  2019/03/21 08:17:32  Monika Szarszewska  zapytanie ofertowe 
30  Ogłoszenia konkursów ofert  2019/03/20 15:21:07  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
31  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2019/03/20 15:15:26  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
32  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2019/03/20 15:09:54  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
33  Informacje o wyniku naboru  2019/03/20 14:39:34  Sławomir Konarski  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze  
34  Wyszukiwarka  2019/03/20 14:09:49  Sławomir Klimek  publikacja wyszukiwarki 
35  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/03/20 12:46:28  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
36  Usługi społeczne  2019/03/20 11:05:45  Grzegorz Góra  ogłoszenie o zamówieniu 
37  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2019/03/20 10:54:09  Daria Maculewicz  wprowadzenie danych 
38  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/03/20 08:44:22  Aneta Cielas  publikacja ogłoszenia o przetargu 
39  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2019/03/19 13:44:23  Anna Tarnawska  zmiana zdjęcia 
40  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2019/03/19 13:41:15  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
41  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2019/03/19 13:05:31  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
42  Rada Miasta Szczecin  2019/03/19 12:44:53  Edyta Sowińska  przygotowanie strony pod VIII kadencję 
43  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/03/19 12:07:06  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
44  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/03/19 05:59:34  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 6.03.2019  
45  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/03/19 05:58:13  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. opubl. stan na 6.03.2019 
46  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2019/03/18 16:16:05  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
47  Miejska Komisja Wyborcza  2019/03/18 13:23:05  Anna Tarnawska  publikacja danych 
48  Ogłoszenia urzędowe  2019/03/18 13:06:42  Karolina Kotwicka  NOWE OGŁOSZENIE 
49  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/03/18 12:03:12  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
50  Wykazy dot. nieruchomości - pozostałe wydziały  2019/03/18 10:59:42  Monika Bernat  Dodano nowy załącznik 
51  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/03/18 09:24:48  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
52  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/03/18 08:51:36  Tomasz Szaefer  Zawiadomienie stron z art. 49a k.p.a. 
53  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/03/18 07:51:33  Grzegorz Dybicz  obwieszczebnie o wydaniu decyzji nr 372/19 
54  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/03/15 10:47:21  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
55  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2019/03/15 10:30:34  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
56  Złożone wnioski  2019/03/15 10:29:09  Alicja Gawrońska  Wniosek 
57  Inwestycje realizowane  2019/03/14 13:36:38  Alicja Dziedzic  umieszczenie informacji 
58  Nagrody i wyróżnienia za rok 2018  2019/03/14 13:08:55  Karolina Szymańska  ogłoszenie wyników 
59  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/03/14 11:57:46  Wioletta Perzyńska  Program polityki zdrowotnej -Odważna ósemka 
60  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2019/03/14 11:52:19  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2018 
61  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/03/13 15:08:45  Karolina Szymańska  aktualizacja 
62  Inwestycje celu publicznego  2019/03/13 10:48:35  Paulina Igielska  obiwesczenie dla stron 
63  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/03/13 09:03:30  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
64  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/03/13 08:13:26  Miriam Lam  Nowa pozycja 
65  Uchwały Rady Miasta  2019/03/12 15:16:51  Edyta Sowińska  nowa pozycja 
66  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/03/12 11:54:29  Bogumiła Kuryj  aktualizacja 
67  Prezydencka Rada Kultury  2019/03/11 13:30:32  Ramona Czopko  udostępnienie infrmacji 
68  Sprawozdania budżetowe  2019/03/11 11:47:50  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
69  Sprzedaż lokali komunalnych  2019/03/11 08:47:59  Marzena Oleszczuk-Iber  nowa pozycja 
70  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/03/08 15:14:51  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
71  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2019/03/08 14:31:39  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
72  Program ochrony środowiska  2019/03/07 14:31:13  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
73  Pełnomocnicy Prezydenta Miasta  2019/03/07 13:44:51  Marta Braun  nowa pozycja 
74  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2019/03/07 11:51:59  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja danych 
75  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2019/03/07 11:51:31  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja numeru 
76  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/03/06 06:39:05  Andrzej Kokotowski  aktual wyk uchyl wszczetych - 12.2018 
77  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/03/05 09:16:24  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku 
78  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2019/03/05 08:13:34  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
79  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2019/03/04 15:05:29  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja harmonogramu i linkow(środa i piatek pokój 4) 
80  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2019/03/04 14:12:14  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
81  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/03/04 13:31:26  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
82  Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin  2019/03/04 12:42:11  Aleksandra Głowacka  Aktualizacja danych. 
83  Stanowiska Rady Miasta  2019/03/04 09:16:24  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do VIII kadencji 
84  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/03/04 08:07:22  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
85  Działanie 8.3  2019/02/28 14:19:13  Agnieszka Walas  informacja o projekcie 
86  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2019/02/28 13:47:16  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
87  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/02/28 13:25:25  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
88  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/02/28 12:31:45  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
89  Kontrola stowarzyszeń  2019/02/28 10:55:14  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
90  Wybory do Parlamentu Europejskiego  2019/02/28 10:28:27  Marta Wikieł  nowa pozycja 
91  Osoby wydające decyzje administracyjne  2019/02/28 09:51:17  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
92  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2019/02/27 09:40:20  Daria Radzimska  aktualizacja danych 
93  nowe inwestycje  2019/02/26 13:37:41  Małgorzata Leoniewska  decyzja o umorzeniu postępowania 
94  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/02/26 13:37:34  Wioletta Perzyńska  Rozstrzygnięcie konkursu ofert 
95  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2019/02/26 12:36:28  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie informacji 
96  Sprawozdania Finansowe  2019/02/26 10:00:54  Tomasz Czerniawski  dodanie odnośników 
97  Wybory 2014 - do Parlamentu Europejskiego  2019/02/25 15:20:10  Marta Wikieł  aktualizacja 
98  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/02/25 14:56:54  Marta Wikieł  aktualizacja 
99  Dodatkowe Informacje  2019/02/25 14:02:27  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
100  Wybory 2019  2019/02/25 13:46:13  Marta Wikieł  nowa 
101  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/02/25 08:43:13  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
102  Miesięczne stawki dotacji  2019/02/22 13:54:27  Beata Kostańska  dodanie linku do ODPN 
103  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/02/22 13:44:09  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
104  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/02/22 13:36:46  Magdalena Kucharzyk  Dodano nowy załącznik 
105  Informacje dot. inwestycji  2019/02/22 12:29:26  Agata Kowalczyk  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
106  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/02/20 12:07:41  Barbara Sowała  wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
107  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/02/19 13:55:56  Barbara Sowała  wpis do rejestru, zmiana ilości miejsc 
108  Aktualności  2019/02/19 13:22:04  Mateusz Błaszczyk  Dodano wpis o rejestracji online 
109  Organizacje Pożytku Publicznego  2019/02/19 12:57:45  Joanna Gabinowska  dodanie linka 
110  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2019/02/19 11:44:44  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
111  Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń  2019/02/18 14:21:25  Marek Ciszewski  Zamieszczenie informacji o projekcie 
112  Linki do stron NGO  2019/02/15 16:24:10  Anna Stępień  wprowadzanie linków 
113  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2019/02/15 14:06:43  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
114  Projekty rządowe i EFS  2019/02/15 13:40:48  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja informacji 
115  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/02/15 11:37:12  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
116  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2019/02/14 09:31:25  Małgorzata Andryszewska  zmiana zarządcy 
117  Informacje dla interesantów  2019/02/13 14:56:29  Andrzej Żbikowski  podlnkowanie 
118  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/02/13 13:36:28  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
119  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/02/13 09:43:32  Agnieszka Laba  nowy wpis 
120  Niepubliczne przedszkola  2019/02/13 08:13:55  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
121  Budżet 2019  2019/02/13 07:55:07  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
122  Akty prawne uchwalone  2019/02/12 14:55:12  Katarzyna Szlachta  wprowadzenie informacji 
123  Struktura organizacyjna  2019/02/12 14:37:35  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
124  VAT-Centralizacja  2019/02/12 13:44:11  Piotr Janicki  aktualizacja 
125  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2019/02/12 11:21:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja informacji 
126  Narady prezydenckie  2019/02/12 08:35:11  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2019" 
127  Budżet Miasta Szczecin 2019  2019/02/11 13:09:36  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
128  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019  2019/02/11 12:29:04  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
129  Przeprowadzone kontrole  2019/02/08 14:16:54  Tomasz Czerniawski  dodanie odniesienia 
130  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2019/02/08 12:35:45  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
131  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/02/04 11:21:15  Karolina Piekarska  aktualizacja 
132  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/02/04 09:34:00  Rafał Miszczuk  nowa pozycja 
133  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VIII kadencji  2019/02/01 13:40:15  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
134  Prezydent i Zastępcy  2019/02/01 13:14:05  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
135  Konkursy  2019/02/01 12:59:12  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
136  Plany i raporty  2019/01/31 11:41:10  Tomasz Czerniawski  Poprawa linku 
137  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2019/01/31 11:30:28  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
138  Zespoły Szkół  2019/01/31 11:28:29  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
139  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2019/01/31 11:28:03  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
140  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Specjalnych  2019/01/31 11:26:37  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
141  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Ogólnokształcących  2019/01/31 11:19:55  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
142  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/01/30 10:39:00  Katarzyna Tyszkiewicz  zezwolenie na usunięcie drzew z naliczeniem opłaty  
143  dokumenty typu A - Wnioski  2019/01/30 10:36:35  Katarzyna Tyszkiewicz  nowy wniosek 
144  Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2019/01/29 17:50:28  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja pliku pdf 
145  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/01/29 14:04:37  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
146  Opieka nad dziećmi do lat 3  2019/01/29 09:02:25  Barbara Sowała  poprawa tytułu linku 
147  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2019/01/25 13:25:47  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
148  Regulamin Organizacyjny  2019/01/25 13:17:28  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
149  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2019/01/25 12:57:28  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
150  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019  2019/01/24 12:55:50  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
151  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2019/01/24 12:55:32  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
152  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2019/01/24 10:47:49  Mateusz Błaszczyk  Edycja tekstu 
153  Kontrole  2019/01/23 11:50:39  Ewa Dominiak-Górska  nowa pozycja 
154  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/01/23 11:46:35  Marta Klimek  poprawka 
155  Zezwolenia na handel alkoholem  2019/01/22 14:31:08  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
156  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2019/01/22 10:59:04  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
157  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Zawodowych  2019/01/22 10:36:34  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
158  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia jednostek  2019/01/22 09:55:04  Emilia Drążek  sprzedaż 
159  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/01/22 09:38:16  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
160  Niepubliczne szkoły zawodowe  2019/01/22 09:17:58  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
161  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/01/22 09:09:08  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
162  Archiwum wykazów nieruchomości UM  2019/01/21 09:33:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
163  Wykazy nieruchomości UM  2019/01/21 08:49:36  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
164  Wytyczne do informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych za rok 2018  2019/01/18 12:49:17  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
165  Sekretarz Miasta  2019/01/17 10:58:10  Tomasz Czerniawski  aktualizacja spraw 
166  Skarbnik Miasta  2019/01/17 10:56:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odpowiedzialności 
167  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2019/01/17 09:48:35  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
168  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/01/17 09:45:15  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja linków 
169  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2019/01/16 09:04:31  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
170  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/01/15 10:13:18  Renata Arent  Dodano nowy załącznik 
171  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2019/01/14 14:11:59  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
172  Rejestr petycji - 2018 r.  2019/01/11 13:20:50  Barbara Ledwon  publikacja petycji 
173  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/01/10 14:41:31  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
174  Narady prezydenckie w 2018 roku  2019/01/10 11:10:25  Katarzyna Konieczna  nowa pozycja 
175  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2019/01/10 09:50:24  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
176  Budżet Miasta 2018 po zmianach  2019/01/09 08:46:51  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
177  Nauczanie języka sąsiada  2019/01/08 13:50:55  Miriam Lam  Nowa pozycja 
178  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2019/01/08 12:52:45  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
179  Budżet Miasta  2019/01/08 12:28:25  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
180  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2019/01/04 10:44:25  Piotr Spunda  aktualizacja 03.01.2019 
181  Sekretariaty  2019/01/03 10:58:16  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
182  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/01/02 13:44:20  Dorota Urbanek  uzupełnienie informacji 
183  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2019/01/02 13:31:41  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
184  Wykazy dotyczące zbycia  2019/01/02 10:03:23  Tomasz Czerniawski  dołożenie linku 
185  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2019/01/02 09:45:03  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
186  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2018/12/28 17:30:02  Mateusz Błaszczyk  nowa pozycja 
187  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2018/12/28 12:30:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
188  Program "MEWA" - aktualności  2018/12/27 12:58:22  Agnieszka Laba  nowy wpis 
189  Gminna Ewidencja Zabytków  2018/12/21 15:15:09  Elwira Wolender  aktualizacja 
190  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 po zmianach  2018/12/21 14:06:53  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
191  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2018/12/21 11:59:22  Anna Tarnawska  aktualizacja odwołań 
192  Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2018/12/19 15:08:07  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
193  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2018/12/19 11:53:50  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
194  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2018/12/18 11:48:38  Piotr Spunda  aktuaklizacja 
195  Wyniki konkursów ofert  2018/12/17 11:59:19  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
196  Przedszkola  2018/12/13 13:19:16  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
197  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2018/12/13 10:29:41  Agnieszka Laba  nowy wpis 
198  Program "MEWA"  2018/12/13 10:29:22  Agnieszka Laba  nowa pozycja 
199  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2018/12/13 09:47:44  Agnieszka Laba  nowy wpis 
200  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2018/12/13 09:39:59  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin