Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 52735324

Aktualna strona: 418547

Wydrukowano: 3215

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2017/10/20 15:42:49  Magdalena Gruber  edycja danych 
Wykazy nieruchomości UM  2017/10/20 15:12:15  Dariusz Adamowski  Nowy wykaz - publikacja 
Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2017/10/20 14:36:16  Madlena Gruszka  Ogłoszenie o zamówieniu 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2017/10/20 14:28:59  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
Informacje o wyniku naboru  2017/10/20 14:19:36  Artur Kalita  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego ZDiTM 
Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2017/10/20 14:09:37  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2017/10/20 14:07:48  Artur Kalita  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Kadr i Organizacji ZDiTM 
Sprawozdania budżetowe  2017/10/20 12:44:02  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2017/10/20 12:39:57  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
10  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2017 roku  2017/10/20 12:05:58  Artur Tarnowski  Dodano nowy załącznik 
11  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2017/10/20 11:46:46  Damian Daciuk  zamieszczenie obwieszczenia 
12  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2017/10/20 10:49:08  Honorata Prałat  Rafy Koralowej - przystąpienie ogłoszenie 
13  Aktualności Biura Organizacji Pozarządowych  2017/10/20 10:44:07  Katarzyna Bukowska  wprowadzenie informacji 
14  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2017/10/20 10:37:44  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
15  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2017/10/20 10:24:24  Katarzyna Stachowicz-Dąbrowska  Nowa pozycja 
16  Informacje o wyniku naboru  2017/10/20 10:21:47  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
17  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2017/10/19 14:24:42  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
18  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz zjawisku przemocy w rodzinie  2017/10/19 14:03:39  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
19  Inwestycje celu publicznego  2017/10/19 13:49:09  Jolanta Leszczucka  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 
20  Modyfikacja SIWZ  2017/10/19 13:34:44  Paulina Robaczyńska  Dodano nowy załącznik 
21  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2017/10/19 11:45:50  Szymon Widomski  Dodano nowy załącznik 
22  Wyjaśnienia treści SIWZ  2017/10/19 11:24:25  Paulina Robaczyńska  nowe pytania i odpowiedzi 
23  Uchwały Rady Miasta  2017/10/19 09:37:15  Marta Klimek  dodanie Stanowiska Rady Miasta 
24  Dyżury Radnych Rady Miasta  2017/10/19 08:33:56  Marta Klimek  poprawka 
25  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2017/10/18 15:53:25  Wioletta Perzyńska  Ogłoszenie konkursu 
26  Honorowi Dawcy Krwi  2017/10/18 15:51:32  Wioletta Perzyńska  aktuaklizacja 
27  Zapobieganie HIV / AIDS  2017/10/18 15:47:23  Wioletta Perzyńska  Aktualizacja informacji 
28  Indywidualne interpretacje podatkowe  2017/10/18 14:39:55  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
29  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2017/10/18 14:25:17  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
30  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2017/10/18 12:23:30  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
31  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2017/10/18 09:32:05  Krystyna Golba  obwieszczenie o wydaniu decyzji 
32  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2017/10/18 08:46:08  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
33  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2017/10/18 06:08:22  Andrzej Kokotowski  aktual. wykazu opublikowanych - stan na 13.10.2017 - tech 
34  Konkursy  2017/10/17 16:53:35  Anna Bednarz  ogłoszenie wyników konkursu 
35  Filia UM na Prawobrzeżu  2017/10/17 13:07:45  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
36  Urząd Miasta Szczecin  2017/10/17 13:06:45  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
37  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2017/10/17 13:06:45  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
38  Linki do stron NGO  2017/10/17 12:49:19  Katarzyna Bukowska  wpisanie organizacji 
39  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2017/10/17 09:54:24  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
40  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2017/10/17 06:12:52  Andrzej Kokotowski 
41  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku  2017/10/16 14:53:42  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
42  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2017/10/16 12:33:44  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
43  Rejestr petycji  2017/10/16 12:26:14  Barbara Ledwon  publikacja petycji 
44  Kanały technologiczne  2017/10/16 12:09:57  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
45  Narady prezydenckie w 2017 roku  2017/10/16 10:17:57  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
46  nowe inwestycje  2017/10/16 08:56:47  Marta Bogusławska  informacja o wszczęciu postepowania  
47  Ogłoszenia konkursów ofert  2017/10/13 13:19:20  Joanna Gabinowska  ogłoeszenie otwartego konkursu ofert 
48  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2017/10/13 09:34:28  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
49  Obwieszczenia dla stron postępowania  2017/10/12 14:58:09  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
50  Dodatkowe Informacje  2017/10/12 14:51:44  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
51  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2017/10/11 09:59:18  Marzena Karpik  aktualizacja danych 
52  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2017/10/10 12:54:18  Anna Kosińska  Dodano nowy załącznik 
53  Rada Miasta Szczecin  2017/10/10 12:07:30  Marta Klimek  aktuaklizacja zerwanych linków 
54  Sprawozdania  2017/10/10 08:47:54  Alicja Dąbrowska  Aktualizacja informacji 
55  Postępowania do 30 000 euro  2017/10/09 14:13:29  Monika Tomiak  Umieszczenie ogłoszenia 
56  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2017/10/09 11:47:12  Iwona Dubiel  Sprawozdanie SRDPP z kadencji 2013-2015 
57  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/10/09 10:22:58  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
58  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2017/10/06 10:28:30  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
59  Regulamin Organizacyjny  2017/10/05 14:03:55  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
60  Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki  2017/10/05 09:30:17  Dorota Lokś  wpis Pani Justyny Grymuzy do wykazu dziennych opiekunów 
61  Kontrola realizacji zadań publicznych  2017/10/05 09:21:57  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
62  Niepubliczne szkoły zawodowe  2017/10/04 08:25:50  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
63  Osoby wydające decyzje administracyjne  2017/10/03 15:10:18  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
64  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/10/02 14:18:11  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
65  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2017/10/02 14:07:20  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
66  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/10/02 13:53:07  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
67  Niepubliczne przedszkola  2017/09/28 15:13:47  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
68  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2017/09/28 14:33:00  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
69  Oświadczenia majątkowe - gimnazja  2017/09/28 14:26:12  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
70  Zespoły Szkół  2017/09/28 14:20:25  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
71  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2017/09/28 14:17:21  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
72  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2017/09/28 14:14:49  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
73  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Zawodowych  2017/09/28 14:12:39  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
74  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Specjalnych  2017/09/28 14:12:11  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
75  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2017/09/28 11:12:42  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
76  Kontrola stowarzyszeń  2017/09/28 09:12:48  Marta Kaszubowska  Dodano nowy załącznik 
77  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2017/09/27 13:31:27  Marta Kaszubowska  Dodano nowy załącznik 
78  Pozwolenia wodno-prawne  2017/09/26 13:11:19  Halina Bednarek  nowy wpis 
79  Sekretariaty  2017/09/26 10:40:38  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
80  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2017/09/25 11:57:31  Mariusz Wasilewski  mapa WPRS 2017 
81  Aktualności i bieżące informacje  2017/09/25 09:14:18  Agnieszka Laba  nowy wpis 
82  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2017/09/25 08:13:41  Marzena Kaźmierska  dodanie informacji 
83  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2017/09/22 13:36:04  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
84  Niepubliczne gimnazja  2017/09/22 13:32:56  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
85  Miesięczne stawki dotacji  2017/09/22 12:22:11  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
86  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2017/09/22 10:57:21  Tomasz Czerniawski  edycja treści 
87  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2017/09/20 12:33:23  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
88  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2017/09/20 12:20:32  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
89  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2017/09/20 12:07:20  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
90  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2017/09/20 09:05:47  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
91  Stowarzyszenia, fundacje i związki twórcze  2017/09/20 07:44:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
92  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/09/19 10:17:16  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
93  Ewidencja zezwoleń  2017/09/15 14:25:35  Lesław Rodak  nowa pozycja 
94  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 po zmianach  2017/09/15 12:41:38  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
95  Rejestr działalności regulowanej  2017/09/15 11:18:27  Lesław Rodak  nowy wpis 
96  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2017/09/14 13:24:27  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
97  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2017/09/13 14:22:50  Marta Wikieł  wykasowanie grafiki 
98  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2017/09/13 12:54:16  Lesław Rodak  dodanie informacji 
99  Pion Architekta Miasta  2017/09/13 11:21:07  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
100  Miejskie Żłobki  2017/09/12 12:20:50  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie danych 
101  Program ochrony środowiska  2017/09/11 13:59:03  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
102  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2017/09/11 12:12:22  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
103  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2017/09/06 12:46:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
104  Niepubliczne szkoły podstawowe  2017/09/06 12:44:52  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
105  Ogłoszenia urzędowe  2017/09/06 11:41:53  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
106  Prawo Ochrony Środowiska  2017/09/05 14:21:49  Dorota Młynarczyk  aktualizacja danych 
107  Miejskie Zespoły Szkół  2017/09/05 10:42:01  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
108  Szkoły podstawowe  2017/09/05 10:36:22  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
109  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2017/09/05 10:11:00  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
110  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2017/08/31 13:07:50  Barbara Szczepaniak  aktualizacja danych 
111  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2017/08/31 09:29:49  Karolina Piekarska  aktualizacja 
112  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2017/08/31 09:14:57  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
113  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2017/08/29 13:12:21  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
114  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2017/08/29 12:51:50  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
115  Akty prawne  2017/08/25 14:39:42  Dariusz Adamowski  aktualizacja danych 
116  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2017/08/24 13:30:45  Marcin Śniady  nowa pozycja 
117  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2017/08/16 13:50:05  Magdalena Gruber  nowa pozycja 
118  Budżet Miasta 2017 po zmianach  2017/08/16 10:52:26  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
119  Gminna Ewidencja Zabytków  2017/08/10 13:14:09  Elwira Wolender  aktualizacja 
120  Kontakt  2017/08/03 10:46:29  Beata Trzos  aktualizacja danych 
121  Stypendia Socjalne  2017/08/03 10:04:41  Beata Trzos  aktualizacja danych 
122  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2017/08/03 09:49:35  Beata Trzos  aktualizacja 
123  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2017/08/01 12:03:31  Maciej Jasiński  aktualizacja 
124  Publikacje dotyczące Szczecina  2017/07/28 10:18:07  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie danych 
125  Zasady umieszczania reklam w mieście  2017/07/28 10:10:53  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
126  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2017/07/24 15:26:25  Anna Wojnicz  Nowy wynik postępowania konkursowego 
127  Kierownicy Oświaty  2017/07/17 14:44:12  Anna Tarnawska  indeks podrozdziałów 
128  Inwestycje realizowane  2017/07/14 15:04:52  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
129  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2017/07/14 13:49:01  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
130  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2017/07/13 10:21:40  Dariusz Adamowski  aktualizacja linku 
131  Projekty – infrastruktura rowerowa  2017/07/12 14:03:16  Loga Tomasz  Nowa pozycja 
132  Komunikacja rowerowa w Szczecinie  2017/07/12 12:25:16  Loga Tomasz  aktualizacja danych 
133  Sprawozdania Finansowe 2016  2017/07/10 11:59:50  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
134  Sprzedaż Majątku Ruchomego  2017/07/07 14:38:53  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
135  Przedszkola  2017/07/07 14:13:46  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
136  Zespół Funduszy Pomocowych  2017/07/07 09:35:17  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
137  Usługi społeczne  2017/07/06 09:28:47  Paulina Robaczyńska  Nowa pozycja 
138  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Ogólnokształcących  2017/07/05 13:14:06  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
139  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2017/07/05 11:25:11  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
140  Szczecin bez azbestu  2017/07/05 10:53:33  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
141  Struktura organizacyjna  2017/07/04 10:10:35  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
142  Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny  2017/07/03 13:37:46  Dariusz Januszek  uzupełnienie 
143  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2017/07/03 10:39:42  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
144  Budżet Miasta Szczecin 2018  2017/06/30 14:18:55  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
145  Plany i raporty  2017/06/28 13:01:58  Tomasz Czerniawski  poprawka błedu 
146  Memoranda Finansowe Miasta Szczecin  2017/06/28 12:57:44  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
147  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2017/06/28 10:19:15  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
148  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2017/06/27 14:18:57  Marcin Kasprzak  dodanie "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej na 2017 rok" 
149  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2017/06/27 13:51:18  Anna Wojnicz  Nowe ogłoszenie 
150  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2017/06/27 12:38:40  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
151  Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów  2017/06/22 11:32:45  Lesław Rodak  nowa pozycja 
152  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2017/06/19 09:25:39  Lesław Rodak  Dodano nowy załącznik 
153  Akty Prawne  2017/06/12 13:50:25  Iwona Dubiel  Nowe Zarządzenie 
154  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2017/06/12 13:32:51  Monika Tomiak  przeniesienie informacji 
155  Akty prawne uchwalone  2017/06/12 10:52:08  Alicja Dąbrowska  nowelizacja ustawy 
156  Rewitalizacja  2017/06/07 11:00:29  Anna Bednarz  aktualizacja 
157  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2017/06/07 10:04:16  Tomasz Czerniawski  poprawa edycyjna 
158  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2017/06/06 13:34:54  Honorata Prałat  techn. 
159  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2017/06/06 06:14:43  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 2.06.2017 
160  Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin  2017/06/05 10:17:55  Łukasz Dajer  Aktualizacja danych. 
161  Obwieszczenia Prezydenta Miasta  2017/05/31 15:19:22  Maja Podsiadło  dodanie obwieszczenia dla społeczeństwa 
162  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2017/05/31 13:05:05  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
163  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2017/05/31 10:10:19  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
164  Zgłoszone zgromadzenia  2017/05/31 09:35:27  Konrad Batogowski  Nowe zgloszenie 
165  Zapytania ofertowe  2017/05/30 09:10:20  Marek Ciszewski  Zamieszczenie zapytania ofertowego 
166  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2017/05/29 13:34:35  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
167  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2017/05/26 14:35:33  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
168  Ulgi i umorzenia podatkowe  2017/05/25 11:16:39  Marcin Śniady  nowa poyzcja 
169  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2017/05/24 15:03:25  Marcin Śniady  nowa pozycja 
170  Sprawozdania  2017/05/24 14:53:43  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
171  Prezydent i Zastępcy  2017/05/24 14:29:19  Iwona Krynicka  komunikat 
172  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2016 roku  2017/05/24 10:17:02  Wieczerzak Michalina  Dodano nowy załącznik 
173  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2017/05/24 06:08:43  Andrzej Kokotowski  tech 
174  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2017/05/23 14:51:54  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
175  Ogłoszenia studium  2017/05/23 12:26:43  Robert Zdanowski  dod. ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium 
176  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  2017/05/23 12:26:09  Robert Zdanowski  link do aktualnego studium 
177  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2017/05/23 10:39:56  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2017 
178  Odwołanie SIWZ  2017/05/22 12:21:52  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
179  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2017/05/22 11:24:03  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
180  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2017/05/19 10:11:50  Rafał Miszczuk  zmiana składu Prezydium 
181  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2017/05/08 13:45:10  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
182  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2017/05/05 10:50:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
183  Budżet Miasta Szczecin 2017  2017/05/05 10:29:17  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
184  Budżet Miasta  2017/05/05 09:25:31  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
185  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VI kadencji  2017/05/04 13:27:52  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
186  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/04/28 13:53:37  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
187  Ogłoszenia zewnętrzne  2017/04/25 11:35:54  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
188  Ewidencja Działalności Gospodarczej  2017/04/20 14:22:21  Katarzyna Krzysztofik  aktualizacja treści 
189  Podatki Lokalne Miasta Szczecin  2017/04/20 14:18:27  Tomasz Czerniawski  korekta  
190  Przedsiębiorczość  2017/04/20 13:54:09  Katarzyna Krzysztofik  aktualizacja 
191  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2017/04/20 10:55:31  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
192  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2017/04/20 10:50:30  Tomasz Czerniawski  informacja o przyznanych stypendiach 
193  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2017/04/20 10:33:37  Norbert Wagner  zmiana zarządcy 
194  Zwierzęta  2017/04/19 10:01:42  Magdalena Kucharzyk  Dodano nowy załącznik 
195  Organizacje Pożytku Publicznego  2017/04/18 11:28:31  Tomasz Czerniawski  zmiana listy opp 
196  Honorowi Obywatele Miasta Szczecin  2017/04/10 12:07:59  Marta Klimek  nowa pozycja 
197  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2017/04/04 10:20:28  Ramona Czopko  informacja 
198  Mecenas Kultury Szczecina  2017/04/04 10:09:46  Ramona Czopko  informacja 
199  Wykonanie Budżetu Miasta 2016  2017/04/03 11:59:44  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
200  Krajowy transport drogowy  2017/04/03 11:44:59  Krystyna Sędzik  aktualizacja 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin