Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2020/09/24 14:51:03  Adriana Zwolińska  Dodano nowy załącznik 
Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2020/09/24 14:44:20  Maciej Jasiński  nowa pozycja 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2020/09/24 14:24:48  Iga Trzepańska  edycja danych 
Interpelacje i zapytania radnych  2020/09/24 14:24:06  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Działanie 8.3  2020/09/24 13:42:01  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
Inwestycje celu publicznego  2020/09/24 13:28:35  Honorata Haryza  informacja o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Uchwały Rady Miasta  2020/09/24 13:18:42  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
Zgłoszone zgromadzenia  2020/09/24 12:34:08  Ramona Czopko-Michnik  Nowe zawiadomienie - tryb zwykły 
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2020/09/24 12:01:08  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
10  Inwestycje realizowane  2020/09/24 11:00:15  Alicja Dziedzic  dodanie materiału wideo 
11  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2020/09/24 10:32:16  Klaudia Brudło  Nowa pozycja 
12  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/09/24 09:39:31  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
13  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2020/09/24 08:47:30  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
14  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2020/09/24 08:43:20  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
15  Mała dotacja do 10 tys. zł  2020/09/24 08:32:48  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
16  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2020/09/24 08:01:48  Iwona Suruda  Nowe ogłoszenie 
17  Informacje o wyniku naboru  2020/09/24 07:52:26  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
18  Wyłożenia  2020/09/24 07:36:51  Honorata Prałat  usun ogł. andrzeja struga 
19  Informacje o wyniku naboru  2020/09/23 15:29:56  Adrianna Dąbrowska  wynik - Główny Księgowy 
20  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2020/09/23 15:27:47  Adrianna Dąbrowska  wynik- Główny Księgowy 
21  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/09/23 14:04:27  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
22  Koordynator ds. dostępności  2020/09/23 13:43:03  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
23  Struktura organizacyjna  2020/09/23 13:31:54  Anna Tarnawska  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
24  Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin  2020/09/23 12:52:55  Anna Tarnawska  poprawka linku 
25  Rejestr petycji  2020/09/23 11:38:10  Agnieszka Lau  publikacja petycji 
26  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2020/09/23 09:32:47  Szymon Widomski  Dodano nowy załącznik 
27  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2020/09/22 14:36:35  Beata Głowacka  USUNIĘCIE DRZEW 
28  Postępowania do 30 000 euro  2020/09/22 14:18:30  Agnieszka Borończyk  Ogłoszenie zapytania ofertowego 
29  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/09/22 13:49:37  Jolanta Sikorska  Dodano nowy załącznik 
30  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2020/09/22 13:14:59  Dorota Janur  Dodano nowy załącznik 
31  Modyfikacja SIWZ  2020/09/22 12:14:12  Agnieszka Kosmala  Dodano nowy załącznik 
32  Ogłoszenia konkursów ofert  2020/09/22 12:13:55  Ilona Krupecka  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
33  Wykazy nieruchomości UM  2020/09/22 09:41:05    nowy wykaz 
34  Otwarte Konkursy Ofert  2020/09/22 08:02:08    nowa pozycja 
35  Polityka Senioralna  2020/09/21 14:10:11  Alicja Narożna  dadanie pozycji 
36  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2020/09/21 12:09:17  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
37  Zezwolenia na handel alkoholem  2020/09/21 11:58:25  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
38  Linki do stron NGO  2020/09/18 13:47:06  Anna Stępień  wprowadzanie linków 
39  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2020/09/18 13:38:07  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
40  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2020/09/18 12:32:47  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
41  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/09/18 10:17:57  Dorota Młynarczyk  zawiadomienie innego organu 
42  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2020/09/17 13:13:27  Kamila Szczygieł  Dodano nowy załącznik 
43  Narady prezydenckie w 2020 roku  2020/09/17 09:25:58  Marta Braun  nowa pozycja 
44  Gminna Ewidencja Zabytków  2020/09/16 14:32:02  Hanna Olejnik  aktualizacja 
45  Dodatkowe Informacje  2020/09/16 14:23:51  Hanna Olejnik  aktualizacja hiperłącza 
46  Konkursy  2020/09/16 13:02:55  Karolina Szymańska  Aktualizacja informacji 
47  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2020/09/15 12:15:04  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
48  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/09/14 12:12:06  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
49  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku  2020/09/14 09:53:14  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
50  Koronawirus – aktualności biura  2020/09/11 13:58:59  Piotr Spunda  newsletter 
51  Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca  2020/09/10 14:12:53  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
52  Budżet Miasta 2020 po zmianach  2020/09/10 11:03:42  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
53  Ewidencja zezwoleń  2020/09/09 10:46:54  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
54  Niepubliczne przedszkola  2020/09/09 09:58:12  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
55  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2020/09/09 08:53:08  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
56  Ankieta weryfikacyjna  2020/09/09 08:47:20  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
57  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2020/09/07 14:15:29  Agnieszka Śpiewak-Nowicka  OBIWESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ 
58  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2020/09/07 13:48:37  Agnieszka Śpiewak-Nowicka  obieszczenie o wydanej decyzji  
59  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2020/09/07 13:09:05  Maria Bieńkowska  informacja o decyzji 
60  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/09/07 12:58:20  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
61  Wyjaśnienia treści SIWZ  2020/09/07 10:35:50  Agnieszka Kosmala  pytania i odpowiedzi nr 2 
62  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2020/09/04 15:20:08  Anna Lisica  aktualizacja wykazu aptek 
63  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2020/09/04 13:58:41  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
64  Służba przygotowawcza  2020/09/04 13:10:45  Anna Tarnawska  aktualizacja zarządzenia 
65  Sprawozdania budżetowe  2020/09/04 09:06:48  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
66  Analizy i opracowania zlecone przez Zespół ds. Strategii Rozwoju Miasta i Wieloletnich Programów Inwestycyjnych  2020/09/04 08:18:24  Karolina Piekarska  Zamieszczenie obwieszczenia  
67  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2020/09/03 15:07:36  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
68  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/09/03 14:59:35  Barbara Sowała  wpis do rejestru 
69  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2020/09/03 14:00:02  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
70  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2020/09/03 10:21:29  Beata Szulik  aktualizacja linków 
71  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/09/01 11:21:29  Barbara Sowała  uzupełnienie danych 
72  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2020/08/31 14:03:36  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
73  Wykonanie Budżetu Miasta 2020  2020/08/31 13:58:54  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
74  Rada Miasta Szczecin  2020/08/31 12:16:20  Marta Klimek  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
75  Program "Dom Dużej Rodziny"  2020/08/31 12:15:54  Alicja Narożna  dodanie informacji - nabór wniosków 2019 r. 
76  Rejestr petycji - 2018 r.  2020/08/31 11:38:04  Ewa Peryt  publikacja petycji 
77  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2020/08/31 09:13:02  Andrzej Kokotowski  usun. c p r 
78  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2020/08/31 09:11:45  Andrzej Kokotowski  AKTUAL. wyk. opubl. stan na 19.08.2020 
79  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2020/08/31 09:09:36  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. planów wszczętych - stan na 28.04.2020 
80  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/08/31 09:01:45  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 19.08.2020 (zm. koloru) 
81  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/08/28 14:28:33  Krzysztof Murawski  aktualizacja zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 
82  Program ochrony środowiska przed hałasem  2020/08/28 08:57:36  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
83  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2020/08/28 07:40:27  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
84  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2020/08/27 15:23:26  Marlena Soseńska  nowa pozycja 
85  Kontrola stowarzyszeń  2020/08/27 12:41:46  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
86  Złożone wnioski  2020/08/27 10:41:24  Mariola Grzesik  Dodano nowy załącznik 
87  Stypendia Socjalne  2020/08/26 14:20:34  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
88  Budżet Miasta Szczecin na dzień 01.01.2020  2020/08/26 11:41:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
89  Wykazy dot. nieruchomości - pozostałe wydziały  2020/08/26 10:40:33  Małgorzata Andryszewska  Dodano nowy załącznik 
90  Program "Zefirek"  2020/08/26 10:06:33  Agata Kowalczyk  Dodano nowy załącznik 
91  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2020/08/26 08:35:06  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
92  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2020/08/25 14:45:01  Beata Trzos  aktualizacja 
93  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015-10  2020/08/25 12:42:32  Jacek Karpowicz  dodanie nowego dyplomu 
94  Urząd Miasta Szczecin  2020/08/25 12:18:28  Tomasz Czerniawski  poprawka kodu 
95  Budżet Miasta Szczecin 2020  2020/08/24 11:16:38  Tomasz Czerniawski  poprawka błednego linku 
96  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2020/08/21 10:33:11  Ilona Krupecka  dodanie aktualnej kadencji 
97  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2020/08/20 11:47:08  Kamila Szczygieł  Dodano nowy załącznik 
98  Niepubliczne szkoły podstawowe  2020/08/20 11:42:52  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
99  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2020/08/20 08:21:27  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 19.08.2020 
100  Aktualności  2020/08/19 15:14:26  Kamila Szczygieł  Dodano nowy załącznik 
101  VAT-Centralizacja  2020/08/19 14:11:33  Kamila Szczygieł  aktualizacja 
102  Obraz z budynku Urzędu Miasta  2020/08/14 13:14:35  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
103  Regulamin Organizacyjny  2020/08/12 10:53:21  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
104  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2020/08/11 12:46:06  Maria Bieńkowska  nowa pozycja 
105  Graficzna prezentacja mapy akustycznej  2020/08/11 09:00:03  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odnośników do geoportalu 
106  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2020/08/07 12:02:46  Joanna Ostatek  nowa pozycja 
107  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2020/08/07 08:14:27  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
108  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2020/08/06 15:07:38  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja 
109  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2020/08/05 11:00:02  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
110  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 po zmianach  2020/08/04 08:43:37  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
111  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2020/07/31 11:48:39  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
112  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2020/07/30 16:13:10  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
113  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2020/07/29 10:24:20  Martyna Jakubowska  aktualizacja wykazu zbiorczego 
114  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2020/07/29 10:15:35  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
115  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2020/07/28 08:19:49  Anna Lisica  aktualizacja danych 
116  Nauczanie języka sąsiada  2020/07/22 14:51:34  Monika Szarszewska  Nowa pozycja 
117  Wnioski - Dokumenty typu A Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej  2020/07/16 10:34:36  Elżbieta Domaradzka  nowa pozycja - wprowadzenie danych o wniosku 
118  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2020/07/16 08:41:39  Anna Tarnawska  aktualizacja danych 
119  Informacja o rachunkach bankowych Gminy Miasto Szczecin  2020/07/15 10:20:34  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
120  Wyniki konkursów ofert  2020/07/14 12:59:12  Ilona Krupecka  ogłoeszenie otwartego konkursu ofert 
121  Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2020/07/13 10:49:41  Edyta Stosik  uzupełnienie  
122  Informacje dla OKW - 28 czerwca  2020/07/11 10:50:07  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
123  Miesięczne stawki dotacji  2020/07/10 14:06:29  Beata Kostańska  dodanie informacji - aktualizacja 
124  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2020/07/09 15:27:13  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
125  Projekt pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/07/08 15:16:15  Agnieszka Dyba  publikacja informacji o projekcie 
126  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2020/07/08 09:47:39  Tomasz Czerniawski  dodanie znacznika
127  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2020/07/08 09:28:44  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
128  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2020/07/08 09:13:00  Tomasz Czerniawski  aktualizacja informacji 
129  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2020/07/07 13:06:24  Beata Szulik  nowa pozycja 
130  Sprawozdania Finansowe 2019  2020/07/06 09:01:03  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
131  Honorowi Dawcy Krwi  2020/07/03 09:39:36  Marzena Kaźmierska  aktuaklizacja 
132  Tworzenie, aktualizacja, koordynowanie, monitorowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Szczecina  2020/07/02 14:45:47  Jacek Karpowicz  nowa pozycja 
133  Aktualności projektu pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/07/02 14:09:24  Agnieszka Dyba  aktualność 
134  Zwierzęta  2020/07/02 13:31:23  Paulina Kawęcka  edycja danych 
135  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2020/07/02 11:42:23  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
136  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/07/01 11:20:26  Honorata Prałat  aktualizacja 
137  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2020/06/30 10:11:32  Honorata Prałat  Jolanta Wiśniewska - poprawka 
138  Filia UM na Prawobrzeżu  2020/06/26 12:02:46  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
139  Rejestr petycji - 2019 r.  2020/06/24 11:42:40  Anna Kardel  publikacja petycji 
140  Informacje dla wyborcy - 28 czerwca  2020/06/24 11:19:23  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
141  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2020/06/23 14:58:31  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja 
142  Dotacje  2020/06/23 14:22:51  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja linków 
143  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2020/06/18 12:14:56  Piotr Spunda  aktualizacja 18.06.2020 
144  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2020/06/18 09:00:05  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
145  Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych  2020/06/17 09:58:51  Anna Tarnawska  publikacja wyszukiwarki 
146  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2020/06/17 09:25:11  Anna Wojnicz  nowe ogłoszenie 
147  Nadzór właścicielski  2020/06/16 12:52:26  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
148  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/06/15 15:10:54  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
149  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2020/06/15 13:20:50  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
150  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2020/06/10 09:43:18  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
151  Wybory Prezydenta RP - maj  2020/06/10 08:45:29  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
152  Wybory 2020 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2020/06/09 14:12:09  Ewa Szynkowska  aktualizacja 
153  Zasady dostępu do informacji publicznej  2020/06/09 12:29:12  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
154  Instrukcja korzystania z BIP  2020/06/09 12:27:17  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
155  Skargi i wnioski  2020/06/09 12:25:47  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
156  Usługi społeczne  2020/06/08 10:41:24  Barbara Bogacka  nowa pozycja 
157  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2020  2020/06/08 09:20:06  Małgorzata Andryszewska  aktualizacja treści 
158  Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin  2020/06/04 11:13:04  Marta Braun  Dodano nowy załącznik 
159  Dyżury Radnych Rady Miasta  2020/06/04 09:48:52  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
160  Wybory 2020  2020/06/03 10:13:10  Marta Czapiewska  aktualizacja 
161  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2020/06/03 10:11:57  Marta Czapiewska  aktualizacja 
162  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2015  2020/06/03 09:03:02  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
163  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2016  2020/06/03 09:02:11  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
164  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2017  2020/06/03 09:01:33  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
165  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2018  2020/06/03 09:00:34  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
166  Sprawozdania Finansowe 2016  2020/06/03 08:55:00  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
167  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2019  2020/06/03 08:48:18  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
168  Budżet Miasta  2020/06/02 12:58:30  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
169  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2020/06/02 08:22:59  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
170  Organizacje i instytucje  2020/06/01 09:53:58  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
171  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2020/05/28 08:33:20  Marcin Śniady  nowa pozycja 
172  Sprawozdania  2020/05/27 11:25:06  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
173  Ulgi i umorzenia podatkowe  2020/05/27 11:21:56  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
174  Publiczne szkoły podstawowe  2020/05/26 11:29:54  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
175  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2020/05/21 15:15:57  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
176  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2020/05/21 14:59:10  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
177  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2020/05/21 14:54:52  Krzysztof Murawski  aktualizacja po zmianie ustawy 
178  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/05/21 14:54:37  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
179  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2020/05/21 14:54:19  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
180  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2020/05/21 10:47:37  Norbert Wagner  nowy wpis 
181  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2020/05/19 15:01:09  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
182  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2019  2020/05/19 08:57:11  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
183  Sprawozdania Finansowe 2018  2020/05/18 15:34:29  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
184  Obowiązujące akty prawne  2020/05/18 13:19:26  Anna Stępień  modyfikacja danych 
185  Delegatura Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej w Biurze Obsługi Interesantów  2020/05/15 14:17:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
186  Publiczne licea ogólnokształcące  2020/05/12 10:25:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
187  Niepubliczne szkoły zawodowe  2020/05/12 08:53:34  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
188  dokumenty typu A - Wnioski  2020/05/11 11:28:18  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do wniosku 
189  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2020/05/08 15:37:04  Marcin Śniady  aktualizacja danych 
190  Program "MEWA"  2020/05/08 13:04:28  Agnieszka Laba  aktualizacja treści 
191  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2020/05/06 10:40:44  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
192  Prezydencka Rada Kultury  2020/05/05 15:18:16  Małgorzata Andryszewska  udostępnienie infrmacji 
193  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/05/05 13:59:42  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
194  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2020/04/29 11:25:26  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
195  Pełnomocnicy Prezydenta Miasta  2020/04/29 11:02:13  Marta Braun  nowa pozycja 
196  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/04/28 15:25:26  Marta Klimek  dopisanie funkcji Wiceprzewodniczącego 
197  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2020/04/27 14:38:36  Miriam Lam  aktualizacja danych 
198  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2020/04/23 15:07:52  Sławomir Klimek  nowa pozycja 
199  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Sejm i Senat 2019  2020/04/23 15:06:32  Sławomir Klimek  nowa pozycja 
200  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2020/04/23 14:34:42  Sławomir Klimek  składy komisji obwodowych