Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 54487385

Aktualna strona: 424367

Wydrukowano: 3218

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2017/12/13 15:07:43  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l języka niemieckiego 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2017/12/13 14:26:08  Monika Tomiak  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia konkursów ofert  2017/12/13 14:24:18  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2017/12/13 14:12:02  Honorata Prałat  aktual. wykazu opubl. - stan na 13.12.2017 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2017/12/13 13:31:52  Iwona Dubiel  Mała Dotacja 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2017/12/13 13:03:13  Paulina Robaczyńska  Nowa pozycja 
Ogłoszenia Referatu Gospodarki Odpadami, Targowisk, Czystości i Spraw Organizacyjnych Wydziału  2017/12/13 12:33:33  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
Inwestycje celu publicznego  2017/12/13 12:13:09  Paulina Igielska  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2017/12/13 11:34:05  Ewa Peryt  nowa pozycja 
10  Podstawy prawne  2017/12/13 11:28:47  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
11  Dodatkowe Informacje  2017/12/13 11:20:27  Tomasz Czerniawski  aktualizacja hiperłącza 
12  Wyjaśnienia treści SIWZ  2017/12/13 11:16:25  Agnieszka Kosmala  Dodanie pytań i odpowiedzi 
13  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2017/12/13 11:14:53  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2017" 
14  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2017/12/13 09:38:43  Beata Szulik  aktualizacja 
15  Modyfikacja SIWZ  2017/12/12 14:52:03  Jakub Gołębiowski  nowa modyfikacja nr 1 
16  Rada Miasta Szczecin  2017/12/12 13:26:38  Edyta Sowińska  aktuaklizacja zerwanych linków 
17  Informacje o wyniku naboru  2017/12/12 10:53:56  Krzysztof Trautman  Informacja o wyniku naobru 
18  Obwieszczenia dla stron postępowania  2017/12/12 10:23:18  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
19  Aktualności Biura Organizacji Pozarządowych  2017/12/12 10:16:20  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
20  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2017/12/12 06:02:36  Andrzej Kokotowski  aktual. pow. m. i pp. - popr. pow.porp 
21  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2017/12/11 19:16:01  Marek Żukowski  ogloszenie o przetargu 
22  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2017/12/11 15:06:26  Kinga Grudzińska  aktuaklizacja 
23  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2017 roku  2017/12/11 14:35:58  Katarzyna Barszczewska  Dodano nowy załącznik 
24  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2017/12/11 12:42:34  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
25  Wykazy nieruchomości UM  2017/12/11 10:24:48  Wanda Lisewska  Publikaca wykazu 
26  Narady prezydenckie w 2017 roku  2017/12/11 10:05:35  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
27  Rejestr petycji  2017/12/11 09:59:45  Ewa Peryt  publikacja petycji 
28  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2017/12/11 09:51:04  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
29  Informacje o wyniku naboru  2017/12/11 08:55:58  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
30  Budżet Miasta 2017 po zmianach  2017/12/11 08:18:23  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
31  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2017/12/11 06:03:38  Andrzej Kokotowski  ogl. zb. wn. stołczyn - kościelna, dąbrówki -test 
32  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2017/12/08 15:19:34  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
33  Gminna Ewidencja Zabytków  2017/12/08 14:16:59  Elwira Wolender  aktualizacja 
34  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2017/12/08 13:41:55  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
35  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2017/12/08 12:55:03  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
36  Niepubliczne przedszkola  2017/12/08 12:21:58  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
37  Ewidencja zezwoleń  2017/12/08 10:27:51  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
38  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2017/12/08 08:22:32  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2017 
39  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2017/12/08 06:05:34  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 10.2017 - test  
40  Pozwolenia wodno-prawne  2017/12/07 13:58:24  Halina Bednarek  Infor. o wszczęciu postępowania 
41  Osoby wydające decyzje administracyjne  2017/12/07 13:19:12  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
42  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2017/12/07 12:53:41  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o wniosek dla instytucji 
43  nowe inwestycje  2017/12/07 12:02:50  Grzegorz Baradziej  nowy wpis 
44  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 po zmianach  2017/12/07 09:18:39  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
45  Kontrola realizacji zadań publicznych  2017/12/06 14:06:48  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
46  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/12/06 11:28:28  Dorota Lokś  wpis do rejestru, zmiana ilości miejsc 
47  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2017/12/06 11:16:06  Marcin Śniady  aktualizacja 
48  Aktualności i bieżące informacje  2017/12/05 15:00:42  Agnieszka Laba  nowy wpis 
49  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2017/12/05 11:07:43  Karolina Piekarska  aktualizacja 
50  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2017/12/05 10:36:23  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
51  Miesięczne stawki dotacji  2017/12/05 09:22:53  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
52  Program "Dom Dużej Rodziny"  2017/12/04 13:34:47  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
53  Postępowania do 30 000 euro  2017/12/04 11:53:10  Monika Tomiak  Umieszczenie ogłoszenia 
54  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2017/12/04 10:49:00  Łukasz Dajer  dodanie nowej spółki 
55  Dyżury Radnych Rady Miasta  2017/12/01 11:46:57  Marta Klimek  poprawka 
56  Konkursy  2017/12/01 10:52:52  Anna Bednarz  ogłoszenie wyników 
57  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2017/11/30 11:12:41  Krystyna Golba  obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1853/17 
58  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2017/11/29 14:45:46  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
59  Ogłoszenia zewnętrzne  2017/11/29 12:25:18  Grażyna Walaszczyk  Dodano nowy załącznik 
60  Niepubliczne szkoły podstawowe  2017/11/29 08:32:43  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
61  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2017/11/28 14:44:28  Alicja Dąbrowska  nowa pozycja 
62  Uchwały Rady Miasta  2017/11/28 13:54:56  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
63  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2017/11/28 11:28:46  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
64  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2018  2017/11/27 11:08:33  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
65  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2017/11/24 09:41:56  Rafał Księżopolski  Dodano nowy załącznik 
66  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2017/11/23 13:25:30  Wojciech Wnuk  Nowa pozycja. 
67  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2016 roku  2017/11/23 12:09:40  Wieczerzak Michalina  Dodano nowy załącznik 
68  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2017/11/23 09:48:32  Anna Tarnawska  aktualizacja odwołań 
69  Budżet Miasta Szczecin 2018  2017/11/23 09:46:33  Anna Tarnawska  umieszczenie informacji 
70  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/11/23 09:37:48  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
71  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/11/23 09:18:18  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
72  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2017/11/22 16:30:23  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
73  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2017/11/22 12:31:11  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
74  Usługi społeczne  2017/11/21 15:10:55  Katarzyna Stachowicz-Dąbrowska  nowe ogłoszenie 
75  Mecenas osób niepełnosprawnych  2017/11/21 14:25:32  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
76  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2017/11/16 17:08:50  Daria Radzimska  nowa pozycja 
77  Regulamin Organizacyjny  2017/11/16 10:08:03  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
78  Rejestr telefonów  2017/11/16 09:48:10  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
79  Niepubliczne szkoły zawodowe  2017/11/15 15:11:14  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
80  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2017/11/15 15:09:50  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
81  Niepubliczne gimnazja  2017/11/15 15:02:16  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
82  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2017/11/15 09:05:03  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
83  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2017/11/14 10:40:12  Magdalena Gruber  aktualizacja 
84  Program ochrony środowiska  2017/11/13 14:58:16  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
85  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2017/11/13 08:35:12  Aneta Cielas  publikacja ogłoszenia o przetargu 
86  Wyszukiwarka telefonów  2017/11/10 12:17:17  Sławomir Klimek  nowy wpis 
87  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2017/11/07 11:07:59  Anna Tarnawska  aktualizacja linku 
88  Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki  2017/11/06 14:15:51  Dorota Lokś  wpis Pani Marty Wika do wykazu opiekunó dziennych 
89  Struktura organizacyjna  2017/11/02 13:43:01  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
90  Budżet Miasta  2017/11/02 08:46:04  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
91  Urząd Miasta Szczecin  2017/11/02 08:35:16  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
92  Akty prawne uchwalone  2017/10/31 13:22:45  Marta Kaszubowska  nowelizacja ustawy 
93  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2017/10/30 15:18:16  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
94  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2017/10/26 12:31:23  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
95  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2017/10/25 15:11:34  Aleksandra Gorzela  Dodano nowy załącznik 
96  Indywidualne interpretacje podatkowe  2017/10/25 10:07:26  Marcin Śniady  Nowa pozycja 
97  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018  2017/10/24 11:59:26  Aleksandra Gałgańska  Nowa pozycja. 
98  Projekty – infrastruktura rowerowa  2017/10/24 11:04:30  Loga Tomasz  Nowa pozycja 
99  Formularz kontaktowy  2017/10/24 10:39:47  Sławomir Klimek  aktualizacja 
100  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2017/10/24 10:09:52  Anna Tarnawska  edycja treści 
101  Sprawozdania budżetowe  2017/10/20 12:44:02  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
102  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2017/10/20 12:39:57  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
103  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2017/10/20 10:37:44  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
104  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz zjawisku przemocy w rodzinie  2017/10/19 14:03:39  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
105  Honorowi Dawcy Krwi  2017/10/18 15:51:32  Wioletta Perzyńska  aktuaklizacja 
106  Zapobieganie HIV / AIDS  2017/10/18 15:47:23  Wioletta Perzyńska  Aktualizacja informacji 
107  Filia UM na Prawobrzeżu  2017/10/17 13:07:45  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
108  Linki do stron NGO  2017/10/17 12:49:19  Katarzyna Bukowska  wpisanie organizacji 
109  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2017/10/17 09:54:24  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
110  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku  2017/10/16 14:53:42  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
111  Kanały technologiczne  2017/10/16 12:09:57  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
112  Sprawozdania  2017/10/10 08:47:54  Alicja Dąbrowska  Aktualizacja informacji 
113  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2017/10/09 11:47:12  Iwona Dubiel  Sprawozdanie SRDPP z kadencji 2013-2015 
114  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/10/09 10:22:58  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
115  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/10/02 14:18:11  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
116  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2017/09/28 14:33:00  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
117  Oświadczenia majątkowe - gimnazja  2017/09/28 14:26:12  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
118  Zespoły Szkół  2017/09/28 14:20:25  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
119  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2017/09/28 14:17:21  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
120  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2017/09/28 14:14:49  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
121  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Zawodowych  2017/09/28 14:12:39  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
122  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Specjalnych  2017/09/28 14:12:11  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
123  Kontrola stowarzyszeń  2017/09/28 09:12:48  Marta Kaszubowska  Dodano nowy załącznik 
124  Sekretariaty  2017/09/26 10:40:38  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
125  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2017/09/20 12:33:23  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
126  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2017/09/20 12:20:32  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
127  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2017/09/20 12:07:20  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
128  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2017/09/20 09:05:47  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
129  Stowarzyszenia, fundacje i związki twórcze  2017/09/20 07:44:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
130  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/09/19 10:17:16  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
131  Rejestr działalności regulowanej  2017/09/15 11:18:27  Lesław Rodak  nowy wpis 
132  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2017/09/14 13:24:27  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
133  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2017/09/13 14:22:50  Marta Wikieł  wykasowanie grafiki 
134  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2017/09/13 12:54:16  Lesław Rodak  dodanie informacji 
135  Pion Architekta Miasta  2017/09/13 11:21:07  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
136  Miejskie Żłobki  2017/09/12 12:20:50  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie danych 
137  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2017/09/11 12:12:22  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
138  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2017/09/06 12:46:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
139  Ogłoszenia urzędowe  2017/09/06 11:41:53  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
140  Prawo Ochrony Środowiska  2017/09/05 14:21:49  Dorota Młynarczyk  aktualizacja danych 
141  Miejskie Zespoły Szkół  2017/09/05 10:42:01  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
142  Szkoły podstawowe  2017/09/05 10:36:22  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
143  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2017/09/05 10:11:00  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
144  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2017/08/31 13:07:50  Barbara Szczepaniak  aktualizacja danych 
145  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2017/08/29 13:12:21  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
146  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2017/08/29 12:51:50  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
147  Akty prawne  2017/08/25 14:39:42  Dariusz Adamowski  aktualizacja danych 
148  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2017/08/16 13:50:05  Magdalena Gruber  nowa pozycja 
149  Kontakt  2017/08/03 10:46:29  Beata Trzos  aktualizacja danych 
150  Stypendia Socjalne  2017/08/03 10:04:41  Beata Trzos  aktualizacja danych 
151  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2017/08/03 09:49:35  Beata Trzos  aktualizacja 
152  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2017/08/01 12:03:31  Maciej Jasiński  aktualizacja 
153  Publikacje dotyczące Szczecina  2017/07/28 10:18:07  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie danych 
154  Zasady umieszczania reklam w mieście  2017/07/28 10:10:53  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
155  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2017/07/24 15:26:25  Anna Wojnicz  Nowy wynik postępowania konkursowego 
156  Kierownicy Oświaty  2017/07/17 14:44:12  Anna Tarnawska  indeks podrozdziałów 
157  Inwestycje realizowane  2017/07/14 15:04:52  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
158  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2017/07/14 13:49:01  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
159  Komunikacja rowerowa w Szczecinie  2017/07/12 12:25:16  Loga Tomasz  aktualizacja danych 
160  Sprawozdania Finansowe 2016  2017/07/10 11:59:50  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
161  Sprzedaż Majątku Ruchomego  2017/07/07 14:38:53  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
162  Przedszkola  2017/07/07 14:13:46  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
163  Zespół Funduszy Pomocowych  2017/07/07 09:35:17  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
164  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Ogólnokształcących  2017/07/05 13:14:06  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
165  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2017/07/05 11:25:11  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
166  Szczecin bez azbestu  2017/07/05 10:53:33  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
167  Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny  2017/07/03 13:37:46  Dariusz Januszek  uzupełnienie 
168  Plany i raporty  2017/06/28 13:01:58  Tomasz Czerniawski  poprawka błedu 
169  Memoranda Finansowe Miasta Szczecin  2017/06/28 12:57:44  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
170  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2017/06/28 10:19:15  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
171  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2017/06/27 14:18:57  Marcin Kasprzak  dodanie "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej na 2017 rok" 
172  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2017/06/27 13:51:18  Anna Wojnicz  Nowe ogłoszenie 
173  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2017/06/27 12:38:40  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
174  Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów  2017/06/22 11:32:45  Lesław Rodak  nowa pozycja 
175  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2017/06/19 09:25:39  Lesław Rodak  Dodano nowy załącznik 
176  Akty Prawne  2017/06/12 13:50:25  Iwona Dubiel  Nowe Zarządzenie 
177  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2017/06/12 13:32:51  Monika Tomiak  przeniesienie informacji 
178  Rewitalizacja  2017/06/07 11:00:29  Anna Bednarz  aktualizacja 
179  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2017/06/07 10:04:16  Tomasz Czerniawski  poprawa edycyjna 
180  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2017/06/06 13:34:54  Honorata Prałat  techn. 
181  Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin  2017/06/05 10:17:55  Łukasz Dajer  Aktualizacja danych. 
182  Obwieszczenia Prezydenta Miasta  2017/05/31 15:19:22  Maja Podsiadło  dodanie obwieszczenia dla społeczeństwa 
183  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2017/05/31 13:05:05  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
184  Zgłoszone zgromadzenia  2017/05/31 09:35:27  Konrad Batogowski  Nowe zgloszenie 
185  Zapytania ofertowe  2017/05/30 09:10:20  Marek Ciszewski  Zamieszczenie zapytania ofertowego 
186  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2017/05/29 13:34:35  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
187  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2017/05/26 14:35:33  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
188  Ulgi i umorzenia podatkowe  2017/05/25 11:16:39  Marcin Śniady  nowa poyzcja 
189  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2017/05/24 15:03:25  Marcin Śniady  nowa pozycja 
190  Sprawozdania  2017/05/24 14:53:43  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
191  Prezydent i Zastępcy  2017/05/24 14:29:19  Iwona Krynicka  komunikat 
192  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2017/05/24 06:08:43  Andrzej Kokotowski  tech 
193  Ogłoszenia studium  2017/05/23 12:26:43  Robert Zdanowski  dod. ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium 
194  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  2017/05/23 12:26:09  Robert Zdanowski  link do aktualnego studium 
195  Odwołanie SIWZ  2017/05/22 12:21:52  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
196  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2017/05/22 11:24:03  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
197  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2017/05/19 10:11:50  Rafał Miszczuk  zmiana składu Prezydium 
198  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2017/05/08 13:45:10  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
199  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2017/05/05 10:50:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
200  Budżet Miasta Szczecin 2017  2017/05/05 10:29:17  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin