Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72554617

Aktualna strona: 461264

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Centrum Seniora  2019/05/23 15:27:55  Alicja Narożna  Wynik naboru Partnera 
Linki do stron NGO  2019/05/23 15:17:52  Katarzyna Bukowska  usunięcie linku 
Modyfikacja SIWZ  2019/05/23 14:57:19  Klaudia Brudło  nowa modyfikacja 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/05/23 14:55:38  Klaudia Brudło  Nowa pozycja 
Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/05/23 14:30:04  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/05/23 14:02:11  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l wychowania przedszkolnego 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/05/23 14:01:44  Halina Rogaś  edycja danych 
Informacje o wyniku naboru  2019/05/23 13:32:51  Ewa Klimer  wynik naboru 
Interpelacje i zapytania radnych  2019/05/23 13:29:00  Ewa Peryt  nowa pozycja 
10  Sprawozdania Finansowe 2018  2019/05/23 13:00:31  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
11  Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/05/23 12:10:01  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
12  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/05/23 12:04:07  Grzegorz Góra  nowe pytanie i odpowiedz 
13  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2019/05/23 11:53:55  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
14  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/05/23 10:37:44  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
15  Uchwały Rady Miasta  2019/05/23 08:22:33  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
16  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/05/23 08:02:03  Honorata Prałat  port 
17  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/05/22 17:43:28  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
18  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/05/22 15:07:06  Marzena Karpik  aktualizacja danych 
19  Wykazy nieruchomości UM  2019/05/22 14:58:48  Marzena Karpik  nowy wykaz 
20  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/05/22 14:07:10  Aneta Cielas  publikacja przetargu 
21  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/05/22 13:50:03  Katarzyna Tyszkiewicz  decyza 
22  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2019/05/22 13:43:02  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2019 
23  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/05/22 12:41:24  Małgorzata Świetlicka  Dodano nowy załącznik 
24  Postępowania do 30 000 euro  2019/05/22 12:13:13  Agnieszka Borończyk  Dodano nowy załącznik 
25  Sekretariaty  2019/05/22 09:26:33  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
26  Informacje o wyniku naboru  2019/05/22 09:25:54  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
27  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/05/22 09:17:57  Aleksandra Głowacka  aktualizacja danych 
28  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/05/22 08:08:11  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
29  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/05/22 05:57:37  Andrzej Kokotowski  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
30  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2019/05/21 14:54:11  Jacek Karpowicz  informacja o ruchomości 
31  Inwestycje celu publicznego  2019/05/21 14:08:10  Paulina Igielska  Dodano nowy załącznik 
32  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2019/05/21 13:50:14  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
33  Prezydent Miasta Szczecin  2019/05/21 13:47:41  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
34  Skarbnik Miasta  2019/05/21 13:47:00  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
35  Sekretarz Miasta  2019/05/21 13:46:31  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
36  Rada Miasta Szczecin  2019/05/21 12:44:33  Marta Klimek  przygotowanie strony pod VIII kadencję 
37  Wybory do Parlamentu Europejskiego  2019/05/21 11:52:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
38  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/05/21 11:47:14  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
39  Inwestycje realizowane  2019/05/21 11:44:25  Tomasz Czerniawski  materiał wideo 
40  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/05/21 10:06:19  Dorota Lokś  wpis do wykazu dziennych opiekunów Pani Alicji Gil-Dziergas 
41  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/05/21 09:48:50  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
42  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/05/21 05:54:02  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. opubl. stan na 15.05.2019 
43  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/05/21 05:53:49  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 15.05.2019 
44  Dodatkowe Informacje  2019/05/20 15:22:19  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
45  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/05/20 15:10:43  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
46  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2019/05/20 14:12:22  Alicja Graczyk  wynik naboru 
47  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/05/20 13:30:21  Barbara Sowała  zmiana danych zawartych w rejestrez 
48  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/05/20 13:16:44  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
49  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/05/20 13:11:27  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
50  Rejestr petycji  2019/05/20 12:10:30  Anna Kardel  publikacja petycji 
51  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/05/20 11:42:30  Dorota Furmańczyk  obwieszczenie - art. 10 kpa 
52  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/05/20 08:44:54  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
53  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/05/17 13:35:14  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowsko 
54  Ogłoszenia konkursów ofert  2019/05/17 12:54:02  Joanna Gabinowska  Otwarty Konkurs Ofert 
55  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/05/17 12:26:59  Emilia Drążek  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
56  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2019/05/17 11:36:57  Katarzyna Szlachta  aktualizacja pliku pdf 
57  Nieruchomości pozostałe  2019/05/17 11:35:54  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
58  Złożone wnioski  2019/05/17 10:39:58  Alicja Gawrońska  Wniosek 
59  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/05/17 09:18:21  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
60  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2019/05/17 09:10:23  Agnieszka Laba  nowy wpis 
61  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/05/17 05:56:29  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 15.05.2019  
62  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/05/16 12:10:15  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
63  Akty prawne uchwalone  2019/05/16 10:08:13  Alicja Gawrońska  wprowadzenie informacji 
64  Odpady  2019/05/16 08:22:15  Tomasz Czerniawski  nowy link 
65  Obwodowe komisje wyborcze  2019/05/16 08:17:47  Marta Wikieł  nowa poyzcja 
66  Nabór na stanowiska  2019/05/15 14:07:50  Tomasz Czerniawski  zmiana kwestionariusza osobowego 
67  dokumenty typu A - Wnioski  2019/05/15 13:52:25  Katarzyna Tyszkiewicz  nowy wniosek 
68  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/05/15 13:36:55  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
69  Miesięczne stawki dotacji  2019/05/15 13:29:32  Paulina Jankowska  dodanie linku do ODPN 
70  Rejestr działalności regulowanej  2019/05/15 13:20:10  Lesław Rodak  nowa pozycja 
71  Ewidencja zezwoleń  2019/05/15 13:13:57  Lesław Rodak  nowa pozycja 
72  Budżet Miasta  2019/05/15 09:16:48  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
73  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/05/15 08:01:24  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
74  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/05/14 13:55:41  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja linków 
75  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/05/14 13:46:14  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
76  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/05/14 13:43:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
77  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/05/14 13:36:00  Anna Tarnawska  aktualizacja odwołań 
78  Opieka nad dziećmi do lat 3  2019/05/14 09:10:37  Dorota Lokś  poprawa tytułu linku 
79  Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych  2019/05/14 09:04:18  Dorota Lokś  modyfikacja 
80  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/05/13 15:05:40  Anna Tarnawska  aktualizacja adresu e-mail 
81  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/05/13 14:00:56  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
82  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/05/13 08:42:02  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
83  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2019/05/10 13:46:02  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
84  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2019/05/10 08:35:18  Iwona Suruda  ogłoszenie 
85  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/05/09 16:44:36  Miriam Lam  nowa pozycja 
86  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/05/09 15:21:47  Karolina Piekarska  aktualizacja 
87  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/05/09 14:50:30  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
88  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2018  2019/05/09 08:51:59  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
89  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2019/05/08 11:48:28  Dorota Urbanek  dodanie odnośników 
90  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2019/05/08 10:52:34  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
91  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2019/05/08 10:45:52  Ramona Czopko  udostępnienie informacji 
92  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/05/08 09:40:21  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 26.03.2019 
93  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2019/05/08 08:59:35  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
94  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/05/07 12:07:02  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
95  Sprawozdania budżetowe  2019/05/07 09:03:01  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
96  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/05/06 09:34:27  Marta Klimek  poprawka 
97  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/05/06 09:33:56  Marta Klimek  nowa pozycja 
98  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/05/06 09:33:30  Marta Klimek  nowa pozycja 
99  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/05/06 08:42:35  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
100  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2019/05/02 11:47:09  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
101  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/05/02 11:33:02  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
102  nowe inwestycje  2019/04/30 13:17:30  Grzegorz Baradziej  zawiadomienie o wszczęciu postepowania 
103  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/04/29 14:24:50  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
104  Rewitalizacja  2019/04/29 13:45:02  Anna Bednarz  aktualizacja informacji 
105  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2019/04/29 13:36:46  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
106  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2019/04/29 08:29:59  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
107  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/04/26 09:42:22  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
108  Wyszukiwarka ogłoszeń dotyczących przetargowego zbycia  2019/04/25 11:52:31  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
109  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2019/04/25 10:07:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
110  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/04/24 13:10:26  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
111  Ogłoszenia  2019/04/24 12:02:00  Alicja Narożna  dodanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera 
112  Wybory do Rad Osiedli  2019/04/24 11:17:20  Marta Wikieł  Dodano nowy załącznik 
113  Konkursy  2019/04/23 13:20:19  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
114  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/04/19 12:36:11  Iwona Kaniewska  informacja o wydanej decyzji 
115  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/04/19 11:15:57  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
116  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/04/18 14:48:19  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
117  Zgłoszone zgromadzenia  2019/04/18 14:08:08  Mirosław Pieczykolan  Nowe zawiadomienie - tryb uproszczony 
118  Zrealizowane inicjatywy  2019/04/18 11:07:47  Alicja Gawrońska  Zrealizowana inicjatywa 
119  Urząd Miasta Szczecin  2019/04/18 09:16:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
120  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/04/17 12:46:57  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
121  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/04/17 08:15:48  Joanna Gabinowska  aktualność 
122  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/04/16 13:40:54  Jakub Baranowski  nowa pozycja 
123  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2019/04/15 15:21:36  Jakub Baranowski  dodanie aktualnej kadencji 
124  Regulamin Organizacyjny  2019/04/15 09:12:28  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
125  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/04/09 14:27:34  Katarzyna Konieczna  Nowy wpis 
126  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/04/05 15:18:39  Marcin Śniady  aktualizacja 
127  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019  2019/04/04 13:17:27  Tomasz Czerniawski  aktualzacja 
128  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/04/04 08:11:36  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
129  Ochrona Środowiska  2019/04/03 09:26:12  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
130  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2019/04/02 08:37:57  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2018 
131  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2018  2019/04/02 08:37:07  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
132  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2019/03/29 14:16:46  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
133  Obwieszczenia  2019/03/29 09:17:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
134  Przedszkola  2019/03/28 12:35:02  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
135  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/03/28 12:30:10  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
136  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2019/03/28 12:27:36  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
137  Mecenas osób niepełnosprawnych  2019/03/28 12:25:31  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
138  Struktura organizacyjna  2019/03/28 12:14:30  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
139  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2019/03/25 13:38:31  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
140  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2019/03/25 10:19:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
141  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2019/03/22 09:30:03  Marcin Śniady  nowa pozycja 
142  Organizacje i instytucje  2019/03/21 10:34:36  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
143  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2019/03/20 15:15:26  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
144  Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych  2019/03/20 14:09:49  Sławomir Klimek  publikacja wyszukiwarki 
145  Usługi społeczne  2019/03/20 11:05:45  Grzegorz Góra  ogłoszenie o zamówieniu 
146  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2019/03/19 13:41:15  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
147  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2019/03/19 13:05:31  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
148  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2019/03/18 16:16:05  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
149  Miejska Komisja Wyborcza  2019/03/18 13:23:05  Anna Tarnawska  publikacja danych 
150  Ogłoszenia urzędowe  2019/03/18 13:06:42  Karolina Kotwicka  NOWE OGŁOSZENIE 
151  Wykazy dot. nieruchomości - pozostałe wydziały  2019/03/18 10:59:42  Monika Bernat  Dodano nowy załącznik 
152  Nagrody i wyróżnienia za rok 2018  2019/03/14 13:08:55  Karolina Szymańska  ogłoszenie wyników 
153  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2019/03/14 11:52:19  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2018 
154  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/03/13 15:08:45  Karolina Szymańska  aktualizacja 
155  Prezydencka Rada Kultury  2019/03/11 13:30:32  Ramona Czopko  udostępnienie infrmacji 
156  Sprzedaż lokali komunalnych  2019/03/11 08:47:59  Marzena Oleszczuk-Iber  nowa pozycja 
157  Program ochrony środowiska  2019/03/07 14:31:13  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
158  Pełnomocnicy Prezydenta Miasta  2019/03/07 13:44:51  Marta Braun  nowa pozycja 
159  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2019/03/07 11:51:59  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja danych 
160  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2019/03/07 11:51:31  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja numeru 
161  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2019/03/05 08:13:34  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
162  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2019/03/04 15:05:29  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja harmonogramu i linkow(środa i piatek pokój 4) 
163  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2019/03/04 14:12:14  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
164  Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin  2019/03/04 12:42:11  Aleksandra Głowacka  Aktualizacja danych. 
165  Stanowiska Rady Miasta  2019/03/04 09:16:24  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do VIII kadencji 
166  Działanie 8.3  2019/02/28 14:19:13  Agnieszka Walas  informacja o projekcie 
167  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2019/02/28 13:47:16  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
168  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/02/28 13:25:25  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
169  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/02/28 12:31:45  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
170  Kontrola stowarzyszeń  2019/02/28 10:55:14  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
171  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2019/02/27 09:40:20  Daria Radzimska  aktualizacja danych 
172  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2019/02/26 12:36:28  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie informacji 
173  Wybory 2014 - do Parlamentu Europejskiego  2019/02/25 15:20:10  Marta Wikieł  aktualizacja 
174  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/02/25 14:56:54  Marta Wikieł  aktualizacja 
175  Wybory 2019  2019/02/25 13:46:13  Marta Wikieł  nowa 
176  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/02/22 13:44:09  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
177  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/02/22 13:36:46  Magdalena Kucharzyk  Dodano nowy załącznik 
178  Informacje dot. inwestycji  2019/02/22 12:29:26  Agata Kowalczyk  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
179  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/02/19 13:55:56  Barbara Sowała  wpis do rejestru, zmiana ilości miejsc 
180  Aktualności  2019/02/19 13:22:04  Mateusz Błaszczyk  Dodano wpis o rejestracji online 
181  Organizacje Pożytku Publicznego  2019/02/19 12:57:45  Joanna Gabinowska  dodanie linka 
182  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2019/02/19 11:44:44  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
183  Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń  2019/02/18 14:21:25  Marek Ciszewski  Zamieszczenie informacji o projekcie 
184  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2019/02/15 14:06:43  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
185  Projekty rządowe i EFS  2019/02/15 13:40:48  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja informacji 
186  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/02/15 11:37:12  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
187  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2019/02/14 09:31:25  Małgorzata Andryszewska  zmiana zarządcy 
188  Informacje dla interesantów  2019/02/13 14:56:29  Andrzej Żbikowski  podlnkowanie 
189  Niepubliczne przedszkola  2019/02/13 08:13:55  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
190  Budżet 2019  2019/02/13 07:55:07  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
191  VAT-Centralizacja  2019/02/12 13:44:11  Piotr Janicki  aktualizacja 
192  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2019/02/12 11:21:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja informacji 
193  Narady prezydenckie  2019/02/12 08:35:11  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2019" 
194  Budżet Miasta Szczecin 2019  2019/02/11 13:09:36  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
195  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019  2019/02/11 12:29:04  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
196  Przeprowadzone kontrole  2019/02/08 14:16:54  Tomasz Czerniawski  dodanie odniesienia 
197  Plany i raporty  2019/01/31 11:41:10  Tomasz Czerniawski  Poprawa linku 
198  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2019/01/25 13:25:47  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
199  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2019/01/25 12:57:28  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
200  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2019/01/24 12:55:32  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin