Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 57857859

Aktualna strona: 431450

Wydrukowano: 3218

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Informacje o wyniku naboru  2018/02/20 14:50:02  Adrianna Dąbrowska  wynik - Główny specjalista animator środowiskowy 
Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2018/02/20 14:48:10  Madlena Gruszka  Nowa pozycja 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2018/02/20 14:43:06  Adrianna Dąbrowska  oferta - pomoc kuchenna 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2018/02/20 14:00:30  Paulina Robaczyńska  Nowa pozycja 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2018/02/20 13:49:28  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/02/20 13:29:31  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2018/02/20 13:24:55  Lidia Łajkun  ogloszenie o naborze na wolne stanowisko 
Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2018/02/20 13:06:04  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
Modyfikacja SIWZ  2018/02/20 12:21:41  Mirella Wołłejszo  Dodano nowy załącznik 
10  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2018/02/20 11:22:57  Halina Rogaś  edycja danych 
11  Wykazy nieruchomości UM  2018/02/20 10:11:07  Beata Szulik  nowy wykaz 
12  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2018/02/20 05:59:54  Andrzej Kokotowski  AKTUAL. WYK. WSZCZ. - STAN NA 2001.2018 
13  Miesięczne stawki dotacji  2018/02/19 15:28:26  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
14  Wyjaśnienia treści SIWZ  2018/02/19 14:58:12  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
15  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2018/02/19 13:49:07  Alicja Dąbrowska  nowa pozycja 
16  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2018 roku  2018/02/19 13:09:26  Artur Tarnowski  Dodano nowy załącznik 
17  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2018/02/19 12:37:15  Aleksandra Głowacka  aktualizacja informacji nt. organów Spółki 
18  Linki do stron NGO  2018/02/19 11:49:04  Katarzyna Bukowska  wypisanie organizacji 
19  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2018/02/19 10:59:13  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
20  Publiczne szkoły i placówki oświatowe  2018/02/19 10:58:58  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja 
21  Ogłoszenia konkursów ofert  2018/02/19 10:28:05  Sylwia Pączka  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
22  Szkoły podstawowe  2018/02/19 10:08:03  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
23  Niepubliczne szkoły zawodowe  2018/02/16 15:01:46  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
24  Informacje o wyniku naboru  2018/02/16 14:53:16  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
25  Współpraca Międzynarodowa Miasta Szczecin  2018/02/16 14:21:15  Miriam Lam  poprawa błędnego linku 
26  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/02/16 13:45:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
27  Miasta partnerskie Miasta Szczecin  2018/02/16 12:19:24  Miriam Lam  nowa pozycja 
28  Inwestycje celu publicznego  2018/02/16 11:50:03  Paulina Igielska  wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loalizacji inwestycji celu publicznego 
29  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2018/02/16 11:37:20  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
30  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2018/02/16 11:12:02  Szymon Widomski  Dodano nowy załącznik 
31  Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2018/02/15 13:55:14  Ewa Peryt  nowa pozycja 
32  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2018/02/15 13:47:20  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
33  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2018/02/15 09:07:55  Katarzyna Bukowska  wprowadzenie informacji 
34  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2018/02/15 09:06:16  Dorota Kosowicz  Informacja o wydanej decyzji 
35  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2018/02/15 08:02:02  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
36  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2018/02/14 14:20:59  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
37  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/02/14 13:57:54  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
38  Osoby wydające decyzje administracyjne  2018/02/14 11:56:56  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
39  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2018/02/14 10:50:02  Piotr Janicki  uzupełnienie informacji 
40  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2018/02/13 14:30:16  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
41  Dodatkowe Informacje  2018/02/13 13:03:21  Ewa Dominiak-Górska  aktualizacja hiperłącza 
42  Informacje dot. inwestycji  2018/02/13 09:44:52  Tomasz Czerniawski  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
43  Niepubliczne przedszkola  2018/02/13 08:49:27  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
44  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2018/02/13 08:40:57  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
45  Uchwały Rady Miasta  2018/02/12 14:14:45  Edyta Sowińska  dodanie treści uchwały 
46  Opieka nad dziećmi do lat 3  2018/02/12 12:40:44  Dorota Lokś  Nowa pozycja 
47  Budżet Miasta 2018 po zmianach  2018/02/09 09:18:06  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
48  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/02/08 12:34:12  Miriam Lam  aktualizacja 
49  Kontrola realizacji zadań publicznych  2018/02/08 10:20:48  Katarzyna Szlachta  Dodano nowy załącznik 
50  Mapa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin  2018/02/08 10:05:41  Anna Tarnawska 
51  Newsletter  2018/02/08 08:36:03  Katarzyna Bukowska  modyfikacja 
52  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2018/02/07 14:41:55  Beata Szulik  aktualizacja 
53  Program "Dom Dużej Rodziny"  2018/02/07 13:48:09  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
54  Narady prezydenckie w 2018 roku  2018/02/06 13:36:28  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
55  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2018/02/06 12:18:19  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
56  nowe inwestycje  2018/02/05 13:45:37  Marta Bogusławska  informacja o wszczęciu postepowania  
57  Zapobieganie HIV / AIDS  2018/02/05 09:34:18  Wioletta Perzyńska  aktualizacja danych 
58  Dyżury Radnych Rady Miasta  2018/02/05 08:07:15  Edyta Sowińska  poprawka 
59  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/02/05 07:41:15  Marta Klimek  zmiana składu Prezydium 
60  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2018/02/02 15:14:12  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
61  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2018/02/02 14:20:45  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
62  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2018/02/02 12:34:37  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
63  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2018/02/02 12:05:55  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja odwołań 
64  Zawiadomienia Prezydenta  2018/02/02 11:52:10  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
65  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2018/02/02 11:02:23  Karolina Piekarska  aktualizacja 
66  Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki  2018/02/02 10:08:07  Dorota Lokś  wpis Pani Kamili Wełnickiej do wykazu dziennych opiekunów 
67  Budżet Miasta Szczecin 2018  2018/02/01 15:05:09  Aleksandra Gałgańska  umieszczenie informacji 
68  Budżet Miasta 2018  2018/02/01 14:59:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
69  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2018/02/01 14:23:27  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
70  Budżet Miasta  2018/02/01 14:19:43  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
71  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 po zmianach  2018/02/01 13:36:24  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
72  Rejestr petycji  2018/02/01 13:33:58  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja petycji 
73  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2018/02/01 12:21:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
74  Regulamin Organizacyjny  2018/02/01 10:29:58  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
75  Struktura organizacyjna  2018/02/01 10:29:35  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
76  Rewitalizacja  2018/02/01 09:41:07  Anna Bednarz  info o LPR 
77  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018  2018/01/31 15:02:23  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
78  Indywidualne interpretacje podatkowe  2018/01/29 15:30:06  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
79  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2018/01/26 12:14:17  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
80  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2018/01/25 11:38:56  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
81  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2018/01/24 13:59:45  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
82  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2018/01/24 10:10:41  Marcin Śniady  nowa pozycja 
83  Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego  2018/01/24 10:05:06  Marcin Śniady  aktualizacja 
84  Inwestycje realizowane  2018/01/24 09:08:29  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
85  Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów  2018/01/23 11:56:37  Lesław Rodak  nowa pozycja 
86  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2018/01/23 11:30:23  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
87  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2018/01/23 08:44:43  Honorata Prałat  techn. 
88  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2018/01/23 06:03:16  Andrzej Kokotowski  aktual. wykazu opubl. - stan na 28.12.2017 - odw 
89  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2018/01/22 11:04:46  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
90  Usługi społeczne  2018/01/22 11:03:26  Wioleta Sadowska  Dodano nowy załącznik 
91  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2018/01/22 05:58:40  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. obow. stan na 2017.12.28 tech 
92  Formularz kontaktowy  2018/01/19 14:00:48  Katarzyna Tutko  ogłoszenie 
93  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2018/01/17 14:19:47  Małgorzata Kaczmarek  dodanie "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej na 2017 rok" 
94  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2018/01/17 11:45:39  Wioletta Perzyńska  Konkurs ofert 
95  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2018/01/17 09:45:24  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
96  Narady prezydenckie  2018/01/16 14:45:29  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2018" 
97  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2018/01/16 13:12:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
98  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/01/16 12:09:05  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
99  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/01/16 12:07:27  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
100  Zespoły Szkół  2018/01/15 13:00:26  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
101  Postępowania do 30 000 euro  2018/01/12 13:35:59  Monika Tomiak  Umieszcze ogłoszenia 
102  Budżet Miasta 2017 po zmianach  2018/01/12 09:11:06  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
103  Rada Miasta Szczecin  2018/01/11 13:17:04  Edyta Sowińska  aktuaklizacja zerwanych linków 
104  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2018/01/11 12:49:55  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
105  Pozwolenia wodno-prawne  2018/01/11 10:48:59  Maja Podsiadło  dodanie informacji o wszczęciu postępowania 
106  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2018/01/10 15:04:50  Marcin Śniady  aktualizacja 
107  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2018/01/08 10:43:50  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
108  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Zawodowych  2018/01/05 13:41:55  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
109  Darmowa pomoc prawna - podstawa prawna  2018/01/05 10:49:17  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
110  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2018/01/05 10:01:51  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
111  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2018/01/05 10:00:07  Katarzyna Szlachta  aktualizacja danych 
112  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2018/01/05 09:35:19  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
113  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2018/01/04 10:09:06  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
114  Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach  2018/01/03 12:24:07  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
115  Zespół Funduszy Pomocowych  2018/01/03 12:16:14  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
116  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2017 roku  2018/01/03 11:45:50  Katarzyna Barszczewska  Dodano nowy załącznik 
117  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2018/01/03 08:54:43  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
118  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2017/12/29 15:00:15  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
119  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2017/12/29 14:59:26  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
120  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2017/12/29 14:55:01  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
121  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2017/12/29 14:42:58  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
122  Gminna Ewidencja Zabytków  2017/12/29 14:26:55  Elwira Wolender  aktualizacja 
123  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2017/12/29 13:00:14  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
124  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/12/28 11:45:45  Dorota Lokś  wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Szczecin 
125  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2018  2017/12/27 08:10:08  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
126  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2017/12/21 12:45:45  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
127  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/12/19 09:55:34  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
128  Narady prezydenckie w 2017 roku  2017/12/15 15:01:15  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
129  Aktualności i bieżące informacje  2017/12/15 13:08:46  Agnieszka Laba  nowy wpis 
130  Podstawy prawne  2017/12/14 14:19:49  Ewa Dominiak-Górska  nowa pozycja 
131  2017 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2017/12/14 12:55:38  Ewa Dominiak-Górska  publikacja 
132  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2017/12/14 08:07:58  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
133  Nabór na stanowiska  2017/12/14 08:07:03  Lidia Łajkun  dodanie linku do zarządzenia nr 35 
134  Ogłoszenia Referatu Gospodarki Odpadami, Targowisk, Czystości i Spraw Organizacyjnych Wydziału  2017/12/13 12:33:33  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
135  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2017/12/13 11:14:53  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2017" 
136  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2017/12/11 15:06:26  Kinga Grudzińska  aktuaklizacja 
137  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2017/12/08 13:41:55  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
138  Ewidencja zezwoleń  2017/12/08 10:27:51  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
139  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2017/12/08 08:22:32  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2017 
140  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2017/12/08 06:05:34  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 10.2017 - test  
141  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2017/12/07 12:53:41  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o wniosek dla instytucji 
142  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 po zmianach  2017/12/07 09:18:39  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
143  Konkursy  2017/12/01 10:52:52  Anna Bednarz  ogłoszenie wyników 
144  Ogłoszenia zewnętrzne  2017/11/29 12:25:18  Grażyna Walaszczyk  Dodano nowy załącznik 
145  Niepubliczne szkoły podstawowe  2017/11/29 08:32:43  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
146  Mecenas osób niepełnosprawnych  2017/11/21 14:25:32  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
147  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2017/11/16 17:08:50  Daria Radzimska  nowa pozycja 
148  Rejestr telefonów  2017/11/16 09:48:10  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
149  Niepubliczne gimnazja  2017/11/15 15:02:16  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
150  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2017/11/14 10:40:12  Magdalena Gruber  aktualizacja 
151  Program ochrony środowiska  2017/11/13 14:58:16  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
152  Wyszukiwarka telefonów  2017/11/10 12:17:17  Sławomir Klimek  nowy wpis 
153  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2017/11/07 11:07:59  Anna Tarnawska  aktualizacja linku 
154  Urząd Miasta Szczecin  2017/11/02 08:35:16  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
155  Akty prawne uchwalone  2017/10/31 13:22:45  Marta Kaszubowska  nowelizacja ustawy 
156  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2017/10/26 12:31:23  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
157  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2017/10/25 15:11:34  Aleksandra Gorzela  Dodano nowy załącznik 
158  Projekty – infrastruktura rowerowa  2017/10/24 11:04:30  Loga Tomasz  Nowa pozycja 
159  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2017/10/24 10:09:52  Anna Tarnawska  edycja treści 
160  Sprawozdania budżetowe  2017/10/20 12:44:02  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
161  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2017/10/20 12:39:57  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
162  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz zjawisku przemocy w rodzinie  2017/10/19 14:03:39  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
163  Honorowi Dawcy Krwi  2017/10/18 15:51:32  Wioletta Perzyńska  aktuaklizacja 
164  Filia UM na Prawobrzeżu  2017/10/17 13:07:45  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
165  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2017/10/17 09:54:24  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
166  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku  2017/10/16 14:53:42  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
167  Kanały technologiczne  2017/10/16 12:09:57  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
168  Sprawozdania  2017/10/10 08:47:54  Alicja Dąbrowska  Aktualizacja informacji 
169  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2017/10/09 11:47:12  Iwona Dubiel  Sprawozdanie SRDPP z kadencji 2013-2015 
170  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/10/09 10:22:58  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
171  Oświadczenia majątkowe - gimnazja  2017/09/28 14:26:12  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
172  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Specjalnych  2017/09/28 14:12:11  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
173  Kontrola stowarzyszeń  2017/09/28 09:12:48  Marta Kaszubowska  Dodano nowy załącznik 
174  Sekretariaty  2017/09/26 10:40:38  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
175  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2017/09/20 12:33:23  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
176  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2017/09/20 12:20:32  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
177  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2017/09/20 12:07:20  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
178  Stowarzyszenia, fundacje i związki twórcze  2017/09/20 07:44:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
179  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/09/19 10:17:16  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
180  Rejestr działalności regulowanej  2017/09/15 11:18:27  Lesław Rodak  nowy wpis 
181  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2017/09/14 13:24:27  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
182  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2017/09/13 14:22:50  Marta Wikieł  wykasowanie grafiki 
183  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2017/09/13 12:54:16  Lesław Rodak  dodanie informacji 
184  Pion Architekta Miasta  2017/09/13 11:21:07  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
185  Miejskie Żłobki  2017/09/12 12:20:50  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie danych 
186  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2017/09/11 12:12:22  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
187  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2017/09/06 12:46:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
188  Ogłoszenia urzędowe  2017/09/06 11:41:53  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
189  Prawo Ochrony Środowiska  2017/09/05 14:21:49  Dorota Młynarczyk  aktualizacja danych 
190  Miejskie Zespoły Szkół  2017/09/05 10:42:01  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
191  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2017/08/31 13:07:50  Barbara Szczepaniak  aktualizacja danych 
192  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2017/08/29 12:51:50  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
193  Akty prawne  2017/08/25 14:39:42  Dariusz Adamowski  aktualizacja danych 
194  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2017/08/16 13:50:05  Magdalena Gruber  nowa pozycja 
195  Kontakt  2017/08/03 10:46:29  Beata Trzos  aktualizacja danych 
196  Stypendia Socjalne  2017/08/03 10:04:41  Beata Trzos  aktualizacja danych 
197  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2017/08/03 09:49:35  Beata Trzos  aktualizacja 
198  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2017/08/01 12:03:31  Maciej Jasiński  aktualizacja 
199  Publikacje dotyczące Szczecina  2017/07/28 10:18:07  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie danych 
200  Zasady umieszczania reklam w mieście  2017/07/28 10:10:53  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin