Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68724446

Aktualna strona: 458297

Wydrukowano: 3239

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/01/22 15:57:28  Iwona Kaniewska  inf. o wydanej decyzji 
nowe inwestycje  2019/01/22 15:42:59  Iwona Kaniewska  zawiadomienie o wydaniu decyzji  
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/01/22 15:27:05  Adrianna Dąbrowska  oferta-pomoc kuchenna 
Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2019/01/22 15:12:36  Małgorzata Balcer-Andreasik  wprowadzenie danych 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/01/22 15:00:36  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/01/22 14:55:10  Klaudia Brudło  Nowa pozycja 
Interpelacje i zapytania radnych  2019/01/22 14:53:42  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Ogłoszenia konkursów ofert  2019/01/22 14:37:10  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/01/22 14:35:50  Marta Klimek  nowa pozycja 
10  Zezwolenia na handel alkoholem  2019/01/22 14:31:08  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
11  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/01/22 14:26:37  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
12  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/01/22 14:14:58  Dorota Młynarczyk  obiweszczenie dla społeczeństwa 
13  Inwestycje celu publicznego  2019/01/22 13:43:11  Paulina Igielska  obieszczenie dla stron 
14  Informacje o wyniku naboru  2019/01/22 13:31:07  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
15  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/01/22 13:19:17  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
16  Kontrole  2019/01/22 12:00:45  Ewa Dominiak-Górska  nowa pozycja 
17  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2019/01/22 10:59:04  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
18  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Zawodowych  2019/01/22 10:36:34  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
19  Zespoły Szkół  2019/01/22 10:35:53  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
20  Modyfikacja SIWZ  2019/01/22 10:04:01  Małgorzata Kaczmarek  Dodano nowy załącznik 
21  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/01/22 10:01:45  Dorota Lokś  wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych żłobka niepublicznego Eco Kids 
22  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/01/22 09:59:09  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
23  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/01/22 09:57:55  Łukasz Nowak  publikacje wykazu 
24  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia jednostek  2019/01/22 09:55:04  Emilia Drążek  sprzedaż 
25  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/01/22 09:38:16  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
26  Niepubliczne szkoły zawodowe  2019/01/22 09:17:58  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
27  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/01/22 09:12:45  Halina Rogaś  edycja danych 
28  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/01/22 09:09:08  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
29  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/01/22 08:58:56  Aleksandra Głowacka  aktualizacja informacji nt. organów Spółki 
30  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/01/22 08:58:00  Honorata Prałat  pojekt na sesję "Płonia - Szosa Stargardzka"  
31  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/01/21 15:32:30  Dorota Lokś  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
32  Złożone wnioski  2019/01/21 13:22:22  Alicja Gawrońska  Złożenie wniosku 
33  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/01/21 11:49:31  Artur Tarnowski  Dodano nowy załącznik 
34  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/01/21 11:35:40  Tomasz Czerniawski  przesunięcie do archiwum 
35  Postępowania do 30 000 euro  2019/01/21 11:03:33  Monika Tomiak  Umieszczenie ogłoszenia 
36  Archiwum wykazów nieruchomości UM  2019/01/21 09:33:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
37  Wykazy nieruchomości UM  2019/01/21 08:49:36  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
38  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/01/21 05:55:57  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. op. stan na 15.12.2018 tst 
39  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/01/21 05:55:40  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 15.12.2018  
40  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/01/21 05:54:55  Andrzej Kokotowski  aktual. kier. inż. i ochr. środ. MB 
41  Wytyczne do informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych za rok 2018  2019/01/18 12:49:17  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
42  Informacje o wyniku naboru  2019/01/18 08:41:03  Jarosław Oleksa  informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
43  Osoby wydające decyzje administracyjne  2019/01/17 14:41:33  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
44  Prezydent i Zastępcy  2019/01/17 12:58:28  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
45  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/01/17 12:34:57  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
46  Struktura organizacyjna  2019/01/17 11:01:05  Tomasz Czerniawski  aktualizacja podziału zadań 
47  Sekretarz Miasta  2019/01/17 10:58:10  Tomasz Czerniawski  aktualizacja spraw 
48  Skarbnik Miasta  2019/01/17 10:56:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odpowiedzialności 
49  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2019/01/17 09:48:35  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
50  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/01/17 09:45:15  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja linków 
51  Linki do stron NGO  2019/01/17 08:30:45  Anna Stępień  wprowadzanie linków 
52  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2019/01/17 08:13:46  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
53  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/01/17 07:49:54  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
54  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2019/01/16 16:44:29  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja linków 
55  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/01/16 14:20:15  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
56  Regulamin Organizacyjny  2019/01/16 10:42:35  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
57  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VIII kadencji  2019/01/16 10:12:47  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
58  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2019/01/16 09:04:31  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
59  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/01/15 15:28:11  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
60  Rada Miasta Szczecin  2019/01/15 15:10:39  Marta Klimek  przygotowanie strony pod VIII kadencję 
61  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/01/15 14:48:09  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
62  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/01/15 10:48:58  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
63  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/01/15 10:36:39  Monika Koprowska  OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI  
64  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/01/15 10:13:18  Renata Arent  Dodano nowy załącznik 
65  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/01/15 08:13:23  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 30.10.2018 
66  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Specjalnych  2019/01/14 14:26:02  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
67  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/01/14 14:22:25  Marta Klimek  poprawka 
68  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Ogólnokształcących  2019/01/14 14:17:49  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
69  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2019/01/14 14:11:59  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
70  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/01/14 13:43:17  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
71  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2019/01/14 11:42:25  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
72  Rejestr petycji - 2018 r.  2019/01/11 13:20:50  Barbara Ledwon  publikacja petycji 
73  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2019/01/11 11:58:11  Katarzyna Szlachta  aktualizacja danych 
74  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2019/01/11 11:55:07  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
75  Plany i raporty  2019/01/11 10:46:03  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
76  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/01/10 14:41:31  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
77  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/01/10 11:19:44  Katarzyna Konieczna  nowa pozycja 
78  Narady prezydenckie w 2018 roku  2019/01/10 11:10:25  Katarzyna Konieczna  nowa pozycja 
79  Inwestycje realizowane  2019/01/10 10:01:21  Alicja Dziedzic  Dodano nowy załącznik 
80  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2019/01/10 09:50:24  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
81  Budżet Miasta 2018 po zmianach  2019/01/09 08:46:51  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
82  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/01/09 05:57:45  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 1.12.2018  
83  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/01/08 15:30:14  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
84  Nauczanie języka sąsiada  2019/01/08 13:50:55  Miriam Lam  Nowa pozycja 
85  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2019/01/08 12:52:45  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
86  Budżet Miasta  2019/01/08 12:28:25  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
87  Oświadczenia majątkowe  2019/01/08 11:13:28  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku 
88  Dodatkowe Informacje  2019/01/08 09:50:59  Ewa Dominiak-Górska  aktualizacja hiperłącza 
89  Usługi społeczne  2019/01/07 11:35:12  Katarzyna Stachowicz  nowe ogłoszenie 
90  Narady prezydenckie  2019/01/07 11:07:56  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2019" 
91  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/01/04 14:56:55  Marta Wikieł  aktualizacja 
92  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2019/01/04 10:44:25  Piotr Spunda  aktualizacja 03.01.2019 
93  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/01/04 09:16:15  Marcin Śniady  aktualizacja 
94  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2019/01/04 09:14:33  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
95  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/01/03 15:08:30  Marcin Śniady  nowa pozycja 
96  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/01/03 13:23:21  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
97  Sekretariaty  2019/01/03 10:58:16  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
98  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/01/02 15:42:47  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
99  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/01/02 13:44:20  Dorota Urbanek  uzupełnienie informacji 
100  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2019/01/02 13:31:41  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
101  Wykazy dotyczące zbycia  2019/01/02 10:03:23  Tomasz Czerniawski  dołożenie linku 
102  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2019/01/02 09:45:03  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
103  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2018/12/31 13:33:12  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja 
104  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2018/12/28 17:31:48  Mateusz Błaszczyk  nowa pozycja 
105  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2018/12/28 17:30:02  Mateusz Błaszczyk  nowa pozycja 
106  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2018/12/28 12:30:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
107  Program "MEWA" - aktualności  2018/12/27 12:58:22  Agnieszka Laba  nowy wpis 
108  Gminna Ewidencja Zabytków  2018/12/21 15:15:09  Elwira Wolender  aktualizacja 
109  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 po zmianach  2018/12/21 14:06:53  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
110  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2018/12/21 11:59:22  Anna Tarnawska  aktualizacja odwołań 
111  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/12/21 11:21:03  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
112  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/12/21 11:09:29  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
113  Uchwały Rady Miasta  2018/12/21 11:02:59  Edyta Sowińska  Dodano nowy załącznik 
114  Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2018/12/19 15:08:07  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
115  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2018/12/19 12:56:37  Daria Radzimska  nowa pozycja 
116  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2018/12/19 11:53:50  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
117  Wykazy nieruchomości UM  2018/12/19 10:10:06  Marzena Karpik  nowy wykaz 
118  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2018/12/18 11:48:38  Piotr Spunda  aktuaklizacja 
119  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2018/12/17 12:22:20  Karolina Piekarska  aktualizacja 
120  Wyniki konkursów ofert  2018/12/17 11:59:19  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
121  Przedszkola  2018/12/13 13:19:16  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
122  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2018/12/13 10:29:41  Agnieszka Laba  nowy wpis 
123  Program "MEWA"  2018/12/13 10:29:22  Agnieszka Laba  nowa pozycja 
124  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2018/12/13 09:47:44  Agnieszka Laba  nowy wpis 
125  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2018/12/13 09:39:59  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
126  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2018/12/13 09:19:28  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
127  Senior +  2018/12/13 07:39:05  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
128  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2018/12/12 14:42:22  Małgorzata Angrot-Glińska  aktualizacja danych 
129  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2018/12/12 11:51:34  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
130  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2018/12/10 14:10:50  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
131  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2018/12/07 12:13:58  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
132  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  2018/12/07 09:02:19  Karolina Piekarska  nowa pozycja 
133  2018 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2018/12/06 12:01:41  Ewa Dominiak-Górska  aktualizacja 
134  Miejska Komisja Wyborcza  2018/12/05 14:08:03  Marta Wikieł  nowa pozycja 
135  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2018/12/05 14:01:18  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2017" 
136  Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza  2018/12/05 09:06:45  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
137  Edycje  2018/12/04 12:19:05  Agnieszka Laba  nowy wpis 
138  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2018/12/03 13:37:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zdjęcia 
139  Prezydent Miasta Szczecin  2018/12/03 13:23:10  Tomasz Czerniawski  podmiana zdjęcia. 
140  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2018/11/30 12:00:23  Miriam Lam  nowa pozycja 
141  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2018/11/30 11:30:01  Marta Klimek  nowa pozycja 
142  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2018/11/29 11:16:36  Anna Tarnawska  aktualizacja linku 
143  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/11/27 14:41:47  Dorota Lokś  wpis do rejestru klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
144  Archiwum Rady Miasta  2018/11/27 12:03:04  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
145  Niepubliczne przedszkola  2018/11/27 10:21:18  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
146  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/11/26 09:03:23  Tomasz Czerniawski  przesunięcie do archiwum 
147  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2018/11/23 13:24:20  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
148  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2018/11/23 10:55:47  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
149  Ogłoszenia urzędowe  2018/11/21 16:12:00  Magdalena Lasek  uzupełnienie linków 
150  Radni VII Kadencji Rady Miasta Szczecin  2018/11/20 08:57:48  Tomasz Czerniawski  now pozycja 
151  Archiwum Rady Miasta - VII kadencja 2014-2018  2018/11/20 08:41:23  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
152  Szkoły podstawowe  2018/11/16 13:33:50  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
153  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2018/11/16 11:54:38  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
154  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2018/11/16 10:15:43  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
155  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019  2018/11/15 13:23:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
156  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2019  2018/11/15 12:42:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
157  Aktualności  2018/11/15 09:32:02  Piotr Janicki  aktualizacja 
158  Budżet Miasta Szczecin 2019  2018/11/14 14:13:03  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
159  Niepubliczne gimnazja  2018/11/13 09:28:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
160  Plan adaptacji Miasta Szczecina do zmian klimatu  2018/11/09 13:42:56  Jolanta Sikorska  Dodano nowy załącznik 
161  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2018/11/07 10:50:07  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
162  Aktualności i bieżące informacje  2018/11/06 10:00:28  Agnieszka Laba  nowy wp[is 
163  Wybory 2018 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2018/11/05 14:52:10  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
164  Wybory samorządowe  2018/11/05 02:56:43  Marta Wikieł  aktualizacja 
165  Obwodowe komisje wyborcze  2018/11/03 14:38:01  Edyta Sowińska  nowa pozycja 
166  Miesięczne stawki dotacji  2018/10/31 12:50:43  Beata Kostańska  dodanie linku do ODPN 
167  Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny  2018/10/31 10:18:20  Lesław Rodak  nowy wpis 
168  Konkursy  2018/10/31 09:29:22  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
169  Sprawozdania budżetowe  2018/10/26 07:57:08  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
170  Sprawozdania  2018/10/24 12:07:18  Wioletta Engel-Araźna  Aktualizacja informacji 
171  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2018/10/18 14:41:32  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
172  Kontrola stowarzyszeń  2018/10/17 13:10:56  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
173  Komunikaty  2018/10/17 11:29:59  Marta Wikieł  nowa pozycja 
174  Estetyka Miasta Szczecin  2018/10/15 14:00:58  Anna Fabiś  aktualizacja 
175  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2018/10/11 13:55:32  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
176  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2018/10/10 14:59:16  Magdalena Czajkowska  aktualizacja danych 
177  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2018/10/10 08:01:28  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
178  Nabór na stanowiska  2018/10/10 08:00:40  Lidia Łajkun  dodanie linku do zarządzenia nr 35 
179  Niepubliczne szkoły podstawowe  2018/10/04 10:37:48  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
180  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2018/10/03 14:19:15  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
181  Akty prawne uchwalone  2018/10/02 08:20:47  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
182  Rejestr działalności regulowanej  2018/10/01 14:42:09  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
183  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/09/26 12:38:07  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
184  Aktualności - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2018/09/26 11:16:24  Ewa Kurjata  Dodano nowy załącznik 
185  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2018/09/26 11:12:16  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
186  Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/09/20 15:05:21  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
187  Wybory ławników - uzupełniające  2018/09/19 08:58:42  Marta Wikieł  nowa 
188  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2018/09/18 10:24:32  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
189  Placówki opiekuńczo - wychowawcze  2018/09/17 12:39:33  Piotr Spunda  Uaktualnienie danych 
190  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2018/09/14 14:38:40  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
191  Rewitalizacja  2018/09/13 12:16:09  Anna Bednarz  umieszczenie opracowania 
192  Inicjatywa lokalna  2018/09/13 09:33:03  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
193  Zgłoszone zgromadzenia  2018/09/12 07:38:05  Konrad Batogowski  Nowe zgłoszenie 
194  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2018/09/05 15:13:17  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
195  Stypendia Socjalne  2018/09/05 14:12:52  Beata Trzos  aktualizacja danych 
196  Wyszukiwarka Sprzedaż Ruchomości test  2018/09/05 14:12:50  Sławomir Klimek 
197  Filia UM na Prawobrzeżu  2018/09/03 09:45:17  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
198  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2018/08/31 10:50:06  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
199  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2018/08/29 10:12:46  Beata Trzos  aktualizacja 
200  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2018/08/27 11:05:24  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin