Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 61096598

Aktualna strona: 441809

Wydrukowano: 3220

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Indywidualne interpretacje podatkowe  2018/05/25 15:16:07  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2018/05/25 15:14:40  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l WOS 
Forum Współdecydowanie  2018/05/25 15:08:51  Joanna Gabinowska  Informacja 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2018/05/25 15:08:51  Magdalena Gruber  edycja danych 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2018/05/25 14:40:09  Klaudia Brudło  Nowa pozycja 
Ochrona danych osobowych / RODO  2018/05/25 14:36:48  Tomasz Czerniawski  poprawki w tekście 
Modyfikacja SIWZ  2018/05/25 14:35:45  Klaudia Brudło  nowa zmiana siwz 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2018/05/25 14:20:00  Iwona Dubiel  Mała Dotacja 
Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2018/05/25 13:57:14  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
10  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2018/05/25 13:20:22  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
11  Senior +  2018/05/25 12:11:22  Kamila Makowska  informacja o naborze 
12  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2018/05/25 11:37:48  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
13  Rejestr petycji  2018/05/25 11:27:47  Barbara Ledwon  publikacja petycji 
14  Inwestycje celu publicznego  2018/05/25 11:04:57  Dorota Skłodowska  inf. o wydaniu decyzji 
15  Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2018/05/25 10:32:23  Ewa Peryt  nowa pozycja 
16  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2018/05/25 10:16:32  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. obow. stan na 2018.05.22 
17  Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu  2018/05/25 09:14:57  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
18  Sprawozdania Finansowe 2017  2018/05/25 07:52:50  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
19  Sprawozdania Finansowe 2016  2018/05/25 07:43:49  Dorota Urbanek  wprowadzanie danych 
20  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2018/05/25 06:06:25  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 22.05.2018 
21  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2018/05/25 06:04:20  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. opubl. stan na 22.05.2018  
22  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2018/05/25 06:03:21  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. wszcz. stan na 22.05.2018 
23  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2018 roku  2018/05/24 15:05:49  Wieczerzak Michalina  Dodano nowy załącznik 
24  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2018/05/24 14:46:58  Madlena Gruszka  Dodano nowy załącznik 
25  Nagroda architektoniczna  2018/05/24 14:46:14  Joanna Suchecka  wprowadzenie danych 
26  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2018/05/24 14:03:48  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
27  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2018/05/24 12:54:00  Piotr Spunda  aktualizacja 24.05.2018 
28  Wybory 2018  2018/05/24 12:52:44  Marta Wikieł  akrualizacja 
29  Komunikacja rowerowa w Szczecinie  2018/05/24 12:51:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
30  Wybory ławników - uzupełniające  2018/05/24 12:50:11  Marta Wikieł  nowa 
31  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2018/05/24 12:45:30  Marta Wikieł  aktualizacja 
32  Wyjaśnienia treści SIWZ  2018/05/24 12:24:43  Magdalena Pietrzykowska  pytania 1 
33  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2018/05/24 12:21:47  Wioletta Perzyńska  protokół z kontroli 
34  Ogłoszenia konkursów ofert  2018/05/24 11:36:06  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
35  Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/05/24 11:14:33  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
36  Program "MEWA" - aktualności  2018/05/24 10:37:57  Agnieszka Laba  nowy wpis 
37  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2018/05/24 10:36:58  Agnieszka Laba  nowy wpis 
38  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2018/05/24 10:17:10  Katarzyna Bukowska  Dodano nowy załącznik 
39  Niepubliczne przedszkola  2018/05/24 08:44:29  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
40  Informacje o wyniku naboru  2018/05/23 12:47:39  Ewa Klimer  informacja o wyniku naboru 
41  Uchwały Rady Miasta  2018/05/23 12:03:32  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
42  Program "MEWA"  2018/05/23 11:45:57  Agnieszka Laba  nowa pozycja 
43  Informacje o wyniku naboru  2018/05/23 10:55:12  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
44  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2018/05/23 10:29:44  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
45  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2018/05/22 14:38:24  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 
46  Aktualności  2018/05/22 13:17:17  Piotr Janicki  aktualizacja 
47  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2018/05/22 12:50:50  Kamila Makowska  wpis do wykazu dziennych opiekunów Pani Alicji Gil-Dziergas 
48  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2018/05/22 12:47:44  Bartosz Bera  Informacja i promocja 
49  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2018/05/22 12:28:44  Miriam Lam  Nowa pozycja 
50  Wybory samorządowe  2018/05/21 15:10:12  Marta Wikieł  aktualizacja 
51  Struktura organizacyjna  2018/05/21 12:57:46  Tomasz Czerniawski  zm, zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego 
52  Regulamin Organizacyjny  2018/05/21 12:56:21  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
53  Prezydent i Zastępcy  2018/05/21 12:03:05  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
54  Wykazy nieruchomości UM  2018/05/21 10:35:29  Dariusz Adamowski  Nowy wykaz- publikacja 
55  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2018/05/21 09:46:58  Aleksandra Głowacka  aktualizacja informacji nt. organów Spółki 
56  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2018/05/18 12:59:57  Dominika Polito  Informacja o przetargu 
57  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2018/05/18 11:39:55  Marzena Zielińska  publikacja wykazu 
58  Rada Miasta Szczecin  2018/05/18 10:31:22  Marta Klimek  aktuaklizacja zerwanych linków 
59  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/05/18 08:38:09  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
60  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/05/18 08:28:52  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
61  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2018/05/17 13:13:33  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
62  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2018/05/17 08:27:11  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
63  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2018/05/16 14:58:45  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
64  Zapytania ofertowe  2018/05/16 10:49:53  Marek Ciszewski  Zamieszczenie zapytania ofertowego 
65  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/05/16 09:00:47  Marta Klimek  nowa pozycja 
66  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2018/05/16 08:35:29  Bartosz Andrzejczak  obwieszczenie o wydaniu decyzji 
67  nowe inwestycje  2018/05/15 13:20:23  Dorota Kosowicz  informacja w sprawie wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej 
68  Estetyka Miasta Szczecin  2018/05/15 11:42:35  Anna Fabiś  aktualizacja 
69  Informacje dot. inwestycji  2018/05/15 11:30:47  Agata Kowalczyk  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
70  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2018/05/14 15:25:23  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 27.03.2018 
71  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2018/05/14 15:21:50  Marcin Śniady  nowa pozycja 
72  Ulgi i umorzenia podatkowe  2018/05/14 15:19:12  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
73  Sprawozdania  2018/05/14 15:14:56  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
74  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2018/05/14 15:02:30  Agnieszka Laba  nowy wpis 
75  Miesięczne stawki dotacji  2018/05/14 14:49:03  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
76  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2018/05/14 14:42:18  Agnieszka Laba  nowy wpis 
77  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2018/05/14 14:40:22  Agnieszka Laba  nowy wpis 
78  Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego  2018/05/14 13:56:51  Tomasz Czerniawski  przywrócenie danych 
79  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - prawo  2018/05/14 13:56:09  Tomasz Czerniawski  przywrócenie danych 
80  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  2018/05/14 13:55:34  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
81  Zasady dostępu do informacji publicznej  2018/05/14 13:54:46  Tomasz Czerniawski  przywrócenie danych 
82  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2018/05/14 13:51:16  Tomasz Czerniawski  przywrocenie treści 
83  Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2018/05/14 13:30:00  Tomasz Czerniawski  przywrócenie treści 
84  Niepubliczne szkoły zawodowe  2018/05/14 10:56:04  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
85  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2018/05/14 10:54:29  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
86  Niepubliczne gimnazja  2018/05/14 10:52:56  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 
87  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2018/05/14 10:17:33  Karolina Piekarska  aktualizacja 
88  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2018/05/14 10:04:47  Alicja Zawadzka  obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy 
89  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2018/05/14 10:03:15  Małgorzata Zdunek  nowa pozycja 
90  Aktualności i bieżące informacje  2018/05/11 13:42:30  Agnieszka Laba  nowy wpis 
91  Narady prezydenckie w 2018 roku  2018/05/11 12:29:50  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
92  Osoby wydające decyzje administracyjne  2018/05/10 14:25:30  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
93  Ogłoszenia zewnętrzne  2018/05/10 12:47:19  Daria Radzimska  dodanie dokumentu 
94  Kontrola realizacji zadań publicznych  2018/05/10 11:32:57  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
95  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2018/05/10 11:07:03  Beata Szulik  aktualizacja 
96  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2018/05/10 11:05:02  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
97  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2018/05/10 10:48:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
98  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2018/05/10 07:40:45  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
99  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2018/05/09 11:40:11  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
100  Postępowania do 30 000 euro  2018/05/09 08:26:16  Daria Radzimska  nowa pozycja 
101  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/05/08 10:43:40  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
102  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 po zmianach  2018/05/08 08:27:59  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
103  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2018/05/08 07:56:29  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
104  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2018/05/07 14:45:08  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
105  Linki do stron NGO  2018/05/07 12:23:58  Katarzyna Bukowska  wpisanie organizacji 
106  Dodatkowe Informacje  2018/05/07 12:02:12  Ewa Dominiak-Górska  aktualizacja hiperłącza 
107  Budżet Miasta 2018 po zmianach  2018/05/04 10:59:47  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
108  Gminna Ewidencja Zabytków  2018/05/02 14:05:28  Elwira Wolender  aktualizacja 
109  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2018/04/27 14:33:49  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
110  VAT-Centralizacja  2018/04/26 12:31:09  Piotr Janicki  aktualizacja 
111  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2018/04/26 12:12:15  Piotr Janicki  aktualizacja 
112  Placówki kształcenia specjalnego  2018/04/26 11:27:42  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie danych 
113  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2018/04/25 14:07:45  Dorota Młynarczyk  obiweszczenie dla spoleczeństwa 
114  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2018/04/24 11:37:11  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
115  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/04/23 14:44:51  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
116  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/04/23 14:40:01  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
117  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2018/04/23 08:43:11  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
118  Rewitalizacja  2018/04/20 14:16:05  Anna Bednarz  info o LPR 
119  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2018/04/20 13:32:53  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
120  Wydarzenia cykliczne  2018/04/19 09:30:44  Miriam Lam  nowa pozycja 
121  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2018/04/18 13:36:45  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
122  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2018/04/17 12:54:16  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
123  Rejestr działalności regulowanej  2018/04/16 15:07:19  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
124  Opieka nad dziećmi do lat 3  2018/04/13 14:37:04  Tomasz Czerniawski  poprawa tytułu linku 
125  Sprawozdania Finansowe  2018/04/13 11:34:02  Anna Tarnawska  dodanie odnośników 
126  Mecenas Kultury Szczecina  2018/04/12 12:57:14  Ramona Czopko  informacja 
127  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2018/04/12 12:47:25  Ramona Czopko  informacja 
128  Pion Architekta Miasta  2018/04/11 12:55:52  Anna Bednarz  aktualizacja katalogu mebli miejskich oraz katalogu nawierzchni 
129  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2018  2018/04/04 12:17:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
130  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2018/04/04 12:13:44  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
131  Dyżury Radnych Rady Miasta  2018/04/03 15:13:47  Marta Klimek  poprawka 
132  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/04/03 12:05:24  Marta Klimek  zmiana składu Prezydium 
133  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2018/03/29 12:22:12  Magdalena Czajkowska  aktualizacja danych 
134  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2017  2018/03/29 09:23:18  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
135  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2018/03/29 09:21:31  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2017 
136  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2018/03/28 09:23:43  Łukasz Wybraniec  Aktualizacja informacji 
137  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2018/03/28 09:16:57  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
138  Nagrody i wyróżnienia za rok 2017  2018/03/28 09:05:31  Anna Bednarz  wprowadzenie danych 
139  Zwierzęta  2018/03/27 11:57:43  Magdalena Kucharzyk  nowa pozycja 
140  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2018/03/27 10:39:50  Marcin Śniady  aktualizacja 
141  Komunikaty Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych  2018/03/27 10:35:42  Marcin Śniady  Aktualizacja informacji 
142  Placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2018/03/26 14:27:03  Piotr Spunda  aktualizacja 
143  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2018/03/23 14:07:42  Iwona Dubiel  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
144  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2018/03/23 10:33:20  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2017 
145  Poradnie psychologiczno - pedagogiczne  2018/03/22 14:13:02  Piotr Spunda  Uaktualnienie danych 
146  Współpraca Międzynarodowa Miasta Szczecin  2018/03/22 13:06:00  Tomasz Czerniawski  poprawa odwołania 
147  Zainicjowane projekty międzynarodowe Miasta Szczecin - archiwum  2018/03/22 13:04:29  Tomasz Czerniawski  przeniesienie informacji do rozdziału archiwalnego 
148  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/03/22 11:59:18  Miriam Lam  aktualizacja 
149  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/03/22 09:55:18  Miriam Lam  aktualizacja danych 
150  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2018/03/21 11:33:07  Magdalena Gruber  nowa pozycja 
151  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2018/03/21 10:48:57  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
152  Szczecin bez azbestu  2018/03/21 09:09:48  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
153  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2018/03/20 05:58:44  Andrzej Kokotowski  wniosek i info o dniu wolnym - porp 
154  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2018/03/19 11:36:43  Anna Tarnawska  aktualizacja linku 
155  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/03/14 13:01:38  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
156  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2018/03/14 11:32:15  Anna Tarnawska  nowe oświadczenie majątkowe 
157  Filia UM na Prawobrzeżu  2018/03/14 09:57:03  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
158  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/03/13 12:54:33  Lesław Rodak  nowa pozycja 
159  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2018/03/13 12:48:48  Lesław Rodak  nowa pozycja 
160  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2018/03/13 10:38:41  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
161  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2018/03/12 08:41:35  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
162  Akty prawne uchwalone  2018/03/12 08:12:48  Alicja Dąbrowska  nowelizacja ustawy 
163  Komu przysługuje darmowa pomoc prawna  2018/03/08 13:33:46  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
164  Strategia Rozwoju Szczecina  2018/03/08 13:04:25  Joanna Weiss  dodanie: •Informacja z realizacji SRS 2025 i WPRS za 2014 i III kw. 2015 
165  Usługi społeczne  2018/03/07 11:43:15  Wioleta Sadowska  nowa pozycja 
166  Oświadczenia majątkowe  2018/03/06 14:42:55  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wzorów i podstawy prawnej 
167  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2018/03/06 14:30:20  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
168  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2018/03/05 11:04:08  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja linków 
169  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2018/02/26 17:06:00  Tomasz Czerniawski  zmiana adersu e-mail 
170  Zespoły szkół ogólnokształcących  2018/02/23 10:41:20  Piotr Spunda  aktualizacja 
171  Technika  2018/02/23 09:55:08  Piotr Spunda  nowy wpis 
172  Inwestycje realizowane  2018/02/23 09:08:56  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
173  Sprawozdania budżetowe  2018/02/23 08:53:49  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
174  Publiczne szkoły i placówki oświatowe  2018/02/22 10:43:09  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja 
175  Ankieta weryfikacyjna  2018/02/22 09:06:26  Katarzyna Bukowska  aktualizacja informacji o ankiecie 
176  Skarbnik Miasta  2018/02/21 13:02:31  Tomasz Czerniawski  aktualizacja notki biograficznej 
177  Szkoły podstawowe  2018/02/21 10:34:54  Piotr Spunda  aktualizacja 
178  Licea Ogólnokształcące Miasta Szczecin  2018/02/21 10:33:13  Piotr Spunda  aktualizacja 
179  Przedszkola  2018/02/21 09:53:39  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
180  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2018/02/19 10:59:13  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
181  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/02/16 13:45:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
182  Miasta partnerskie Miasta Szczecin  2018/02/16 12:19:24  Miriam Lam  nowa pozycja 
183  Mapa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin  2018/02/08 10:05:41  Anna Tarnawska 
184  Newsletter  2018/02/08 08:36:03  Katarzyna Bukowska  modyfikacja 
185  Program "Dom Dużej Rodziny"  2018/02/07 13:48:09  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
186  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2018/02/06 12:18:19  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
187  Zapobieganie HIV / AIDS  2018/02/05 09:34:18  Wioletta Perzyńska  aktualizacja danych 
188  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2018/02/02 12:34:37  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
189  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2018/02/02 12:05:55  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja odwołań 
190  Zawiadomienia Prezydenta  2018/02/02 11:52:10  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
191  Budżet Miasta Szczecin 2018  2018/02/01 15:05:09  Aleksandra Gałgańska  umieszczenie informacji 
192  Budżet Miasta 2018  2018/02/01 14:59:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
193  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2018/02/01 14:23:27  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
194  Budżet Miasta  2018/02/01 14:19:43  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
195  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2018/02/01 12:21:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
196  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018  2018/01/31 15:02:23  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
197  Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego  2018/01/24 10:05:06  Marcin Śniady  aktualizacja 
198  Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów  2018/01/23 11:56:37  Lesław Rodak  nowa pozycja 
199  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2018/01/23 11:30:23  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
200  Formularz kontaktowy  2018/01/19 14:00:48  Katarzyna Tutko  ogłoszenie 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin