Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 63371828

Aktualna strona: 455533

Wydrukowano: 3223

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
mogące znacząco odziaływać na środowisko  2018/08/20 15:32:12  Dorota Karcz  decyzja o pozwoelniu na budowę 
Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2018/08/20 15:12:36  Jerzy Songin  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
Informacje o wyniku naboru  2018/08/20 15:10:06  Jerzy Songin  wynik naboru 
Filia UM na Prawobrzeżu  2018/08/20 14:45:47  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
Inwestycje celu publicznego  2018/08/20 14:43:39  Dorota Skłodowska  inf. o wydanej decyzji 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2018/08/20 14:20:34  Sławomir Konarski  nabór na stanowisko 
Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2018/08/20 14:18:04  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2018/08/20 14:07:50  Jakub Gołębiowski  Nowa pozycja 
Złożone wnioski  2018/08/20 13:29:49  Iwona Dubiel  Wniosek 
10  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2018/08/20 12:53:15  Lidia Łajkun  nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
11  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2018/08/20 12:09:20  Iga Trzepańska  edycja danych 
12  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2018 roku  2018/08/20 10:13:30  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
13  Modyfikacja SIWZ  2018/08/20 09:02:16  Paulina Robaczyńska  nowa modyfikacja 
14  Wykazy nieruchomości UM  2018/08/20 07:14:02  Wanda Lisewska  nowy wykaz 
15  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2018/08/20 05:59:06  Andrzej Kokotowski  aktual. uchwl. opubl. stan na 07.08.2018 
16  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2018/08/20 05:58:49  Andrzej Kokotowski  plany na sesję 
17  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2018/08/17 12:18:58  Katarzyna Bukowska  wprowadzenie informacji 
18  Mała dotacja do 10 tys. zł  2018/08/16 14:55:28  Sylwia Pączka  Mała Dotacja 
19  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2018/08/16 14:49:40  Aleksandra Głowacka  aktualizacja informacji nt. organów Spółki 
20  Wyjaśnienia treści SIWZ  2018/08/16 13:52:47  Katarzyna Stachowicz  nowy zestaw pytań 
21  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2018/08/16 13:29:26  Aleksandra Pietkiewicz  Dodano nowy załącznik 
22  Zgłoszone zgromadzenia  2018/08/16 07:43:54  Konrad Batogowski  Nowe zgromadzenie 
23  Informacje o wyniku naboru  2018/08/14 14:45:13  Lidia Łajkun  wynik naboru 
24  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2018/08/14 14:07:53  Katarzyna Sieradzan  publikacja wykazu 
25  Inwestycje realizowane  2018/08/14 13:26:24  Monika Tomiak  Dodano nowy załącznik 
26  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2018/08/14 11:03:02  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
27  Narady prezydenckie w 2018 roku  2018/08/14 10:32:53  Katarzyna Konieczna  nowa pozycja 
28  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/08/13 14:11:35  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
29  Osoby wydające decyzje administracyjne  2018/08/10 13:04:53  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
30  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2018/08/10 09:08:52  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
31  Ogłoszenia konkursów ofert  2018/08/09 14:02:07  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
32  Postępowania do 30 000 euro  2018/08/09 12:59:36  Anna Bednarz  wprowadzenie ogłoszenia 
33  Uchwały Rady Miasta  2018/08/08 13:16:53  Marta Klimek  dodanie treści uchwały 
34  Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny  2018/08/08 09:19:12  Lesław Rodak  nowy wpis 
35  Rejestr petycji  2018/08/08 08:45:23  Anna Kardel  publikacja petycji 
36  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2018/08/07 11:40:56  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
37  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2018/08/06 10:43:46  Maja Podsiadło  dodanie obwieszczenia dla społeczeństwa 
38  Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/08/06 08:02:28  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
39  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2018/08/03 14:53:44  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
40  nowe inwestycje  2018/08/02 14:48:39  Marta Bogusławska  obwieszczenie o wszczęciu postępowania 
41  Regulamin Organizacyjny  2018/08/02 13:20:12  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
42  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2018/08/01 13:27:04  Magdalena Czajkowska  aktualizacja danych 
43  Program "MEWA" - aktualności  2018/08/01 11:41:29  Agnieszka Laba  nowy wpis 
44  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2018/08/01 10:36:58  Agnieszka Laba  nowy wpis 
45  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2018/07/31 12:36:21  Alicja Graczyk  ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 
46  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2018/07/31 06:04:23  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 20.0.2018 
47  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2018/07/26 17:16:08  Wioletta Perzyńska  Opis 
48  Konkursy  2018/07/26 15:22:16  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
49  Wzory dokumentów  2018/07/26 12:32:49  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
50  Dodatkowe Informacje  2018/07/26 10:47:14  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
51  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2018/07/26 08:02:14  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
52  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2018/07/25 14:57:56  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
53  Budżet Miasta 2018 po zmianach  2018/07/25 10:32:18  Ewa Kulig-Sikorzyńska  Dodano nowy załącznik 
54  Gminna Ewidencja Zabytków  2018/07/24 14:58:40  Elwira Wolender  aktualizacja 
55  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2018/07/24 14:41:00  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
56  Zezwolenia na handel alkoholem  2018/07/24 14:37:10  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
57  Niepubliczne gimnazja  2018/07/24 14:28:19  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
58  Niepubliczne szkoły podstawowe  2018/07/24 14:26:48  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
59  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2018/07/24 12:33:25  Maciej Jasiński  aktualizacja 
60  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2018/07/24 12:30:40  Miriam Lam  nowa pozycja 
61  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2018/07/24 10:50:55  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
62  Poprawa jakości powietrza - ANKIETY  2018/07/24 09:02:36  Agnieszka Laba  nowa apozycja 
63  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2018/07/24 09:02:35  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
64  Kto może złożyć wniosek?  2018/07/24 08:16:16  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
65  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/07/23 13:25:12  Miriam Lam  aktualizacja danych 
66  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/07/23 11:34:59  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
67  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2018/07/23 11:15:49  Karolina Piekarska  aktualizacja 
68  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2018/07/23 09:24:04  Agnieszka Laba  nowy wpis 
69  Program "MEWA"  2018/07/23 09:22:46  Agnieszka Laba  nowa pozycja 
70  Sprawozdania budżetowe  2018/07/23 07:38:10  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
71  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2018/07/20 12:28:51  Marta Bogusławska  Decyzja z dnia 20.07.2018 r. dot. ZRID 
72  Zasady dostępu do informacji publicznej  2018/07/17 11:35:16  Anna Tarnawska  usunięcie publikatora 
73  Inicjatywa lokalna  2018/07/17 11:00:04  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
74  Kryteria oceny  2018/07/16 14:23:20  Anna Stępień  modyfikacja danych 
75  Sposób realizacji  2018/07/16 14:11:03  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
76  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2018/07/16 12:45:48  Anna Tarnawska  przywrocenie treści 
77  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - prawo  2018/07/16 11:42:37  Anna Tarnawska  przywrócenie danych 
78  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2018/07/16 11:40:38  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
79  Niepubliczne przedszkola  2018/07/16 11:03:08  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
80  Placówki kształcenia specjalnego  2018/07/16 10:44:08  Piotr Spunda  Uaktualnienie danych 
81  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/07/16 08:50:27  Lesław Rodak  nowa pozycja 
82  Jakie projekty można składać?  2018/07/13 13:29:16  Tomasz Czerniawski  wprowadzanie danych 
83  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2018/07/13 12:47:33  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
84  Co to jest inicjatywa lokalna?  2018/07/13 12:34:19  Anna Stępień  modyfikacja danych 
85  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2018/07/13 09:38:47  Marta Wikieł  aktualizacja 
86  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  2018/07/11 13:47:13  Karolina Piekarska  nowa pozycja 
87  Kontrola realizacji zadań publicznych  2018/07/11 10:58:36  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
88  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2018/07/10 14:05:03  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
89  Oświadczenia majątkowe  2018/07/09 14:30:25  Lidia Łajkun  aktualizacja wzorów i podstawy prawnej 
90  Linki do stron NGO  2018/07/09 13:25:39  Anna Stępień  wpisanie organizacji 
91  Usługi społeczne  2018/07/06 11:29:34  Klaudia Brudło  ogłoszenie 
92  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2018/07/05 13:59:17  Dorota Lokś  wpis do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin Pani Wiktorii Piórkowskiej 
93  Informacje dot. inwestycji  2018/07/05 10:18:00  Agata Kowalczyk  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
94  Ochrona danych osobowych / RODO  2018/07/05 09:21:50  Ewa Szynkowska  poprawki w tekście 
95  Podstawa prawna  2018/07/05 08:55:16  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
96  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2018/07/04 13:39:05  Monika Mroczkowska  aktualizacja 
97  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2018/07/04 10:21:37  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
98  Akty prawne uchwalone  2018/07/04 10:04:55  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
99  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2018/07/04 08:21:42  Aleksandra Gałgańska  now pozycja 
100  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 po zmianach  2018/07/03 13:05:40  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
101  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2018/07/03 11:23:50  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
102  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2018/07/03 06:02:35  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 30.06.2018 
103  Sprawozdania Finansowe 2017  2018/07/02 09:56:23  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
104  Sprawozdania Finansowe  2018/07/02 09:14:31  Dorota Urbanek  dodanie odnośników 
105  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2018/07/02 09:10:22  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
106  Budżet Miasta Szczecin 2019  2018/06/29 15:18:53  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
107  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2018/06/29 13:11:17  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
108  Nabór na stanowiska  2018/06/29 13:09:25  Lidia Łajkun  dodanie linku do zarządzenia nr 35 
109  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2018/06/29 12:59:35  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
110  Wybory 2018  2018/06/29 10:11:05  Marta Wikieł  akrualizacja 
111  Rada Miasta Szczecin  2018/06/28 14:38:26  Edyta Sowińska  aktuaklizacja zerwanych linków 
112  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2018/06/27 13:13:52  Barbara Szczepaniak  nowa pozycja 
113  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2018/06/27 11:16:24  Daria Radzimska  dodanie dokumentu 
114  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/06/26 14:12:35  Dorota Lokś  wpis do rejestru, zmiana ilości miejsc 
115  Rewitalizacja  2018/06/25 10:28:32  Tomasz Czerniawski  info o LPR 
116  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2018/06/22 13:03:07  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
117  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2018/06/21 14:39:42  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
118  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/06/21 12:47:15  Lesław Rodak  nowa pozycja 
119  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2018/06/21 08:52:22  Kinga Grudzińska  aktuaklizacja 
120  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2018/06/19 10:45:28  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
121  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2018/06/19 09:57:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
122  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2018/06/18 14:31:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
123  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2018/06/18 10:25:17  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
124  Ogłoszenia zewnętrzne  2018/06/15 13:25:38  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
125  Sprawozdania  2018/06/15 09:14:33  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
126  Niepubliczne szkoły zawodowe  2018/06/13 08:29:04  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
127  Budżet Miasta  2018/06/12 11:46:38  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
128  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2018/06/12 09:37:48  Honorata Prałat  usun. powiadomienia 
129  Szkoły podstawowe  2018/06/11 08:25:48  Piotr Spunda  aktualizacja 
130  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta  2018/06/08 13:14:18  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
131  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2018/06/08 11:23:26  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
132  Struktura organizacyjna  2018/06/07 10:29:19  Tomasz Czerniawski  aktualizacja struktury 
133  Materiały szkoleniowe  2018/06/07 09:18:14  Piotr Janicki  aktuaklizacja 
134  Indywidualne interpretacje podatkowe  2018/06/06 14:58:10  Marcin Śniady  nowa pozycja 
135  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2018/06/06 14:07:03  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
136  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2018/06/06 08:24:10  Grażyna Klukowska  protokół 
137  Kanały technologiczne  2018/06/05 09:15:15  Monika Tomiak  Dodano nowy załącznik 
138  Aktualności  2018/06/04 14:41:07  Joanna Weiss  dodanie aktualności BS 
139  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2018/06/04 13:14:56  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie aktów 
140  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2018/05/30 14:13:15  Magdalena Gruber  aktualizacja 
141  Wybory samorządowe  2018/05/30 13:48:21  Marta Wikieł  aktualizacja 
142  Szczecin bez azbestu  2018/05/28 14:13:51  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
143  Wybory ławników - uzupełniające  2018/05/28 12:37:59  Marta Wikieł  nowa 
144  Forum Współdecydowanie  2018/05/25 15:08:51  Joanna Gabinowska  Informacja 
145  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2018/05/25 13:20:22  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
146  Senior +  2018/05/25 12:11:22  Kamila Makowska  informacja o naborze 
147  Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu  2018/05/25 09:14:57  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
148  Sprawozdania Finansowe 2016  2018/05/25 07:43:49  Dorota Urbanek  wprowadzanie danych 
149  Nagroda architektoniczna  2018/05/24 14:46:14  Joanna Suchecka  wprowadzenie danych 
150  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2018/05/24 12:54:00  Piotr Spunda  aktualizacja 24.05.2018 
151  Komunikacja rowerowa w Szczecinie  2018/05/24 12:51:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
152  Aktualności  2018/05/22 13:17:17  Piotr Janicki  aktualizacja 
153  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2018/05/22 12:47:44  Bartosz Bera  Informacja i promocja 
154  Prezydent i Zastępcy  2018/05/21 12:03:05  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
155  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/05/18 08:28:52  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
156  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2018/05/17 08:27:11  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
157  Zapytania ofertowe  2018/05/16 10:49:53  Marek Ciszewski  Zamieszczenie zapytania ofertowego 
158  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/05/16 09:00:47  Marta Klimek  nowa pozycja 
159  Estetyka Miasta Szczecin  2018/05/15 11:42:35  Anna Fabiś  aktualizacja 
160  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2018/05/14 15:25:23  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 27.03.2018 
161  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2018/05/14 15:21:50  Marcin Śniady  nowa pozycja 
162  Ulgi i umorzenia podatkowe  2018/05/14 15:19:12  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
163  Sprawozdania  2018/05/14 15:14:56  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
164  Miesięczne stawki dotacji  2018/05/14 14:49:03  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
165  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2018/05/14 14:40:22  Agnieszka Laba  nowy wpis 
166  Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego  2018/05/14 13:56:51  Tomasz Czerniawski  przywrócenie danych 
167  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  2018/05/14 13:55:34  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
168  Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2018/05/14 13:30:00  Tomasz Czerniawski  przywrócenie treści 
169  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2018/05/14 10:54:29  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
170  Aktualności i bieżące informacje  2018/05/11 13:42:30  Agnieszka Laba  nowy wpis 
171  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/05/08 10:43:40  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
172  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2018/05/07 14:45:08  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
173  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2018/04/27 14:33:49  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
174  VAT-Centralizacja  2018/04/26 12:31:09  Piotr Janicki  aktualizacja 
175  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2018/04/26 12:12:15  Piotr Janicki  aktualizacja 
176  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2018/04/24 11:37:11  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
177  Wydarzenia cykliczne  2018/04/19 09:30:44  Miriam Lam  nowa pozycja 
178  Rejestr działalności regulowanej  2018/04/16 15:07:19  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
179  Opieka nad dziećmi do lat 3  2018/04/13 14:37:04  Tomasz Czerniawski  poprawa tytułu linku 
180  Mecenas Kultury Szczecina  2018/04/12 12:57:14  Ramona Czopko  informacja 
181  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2018/04/12 12:47:25  Ramona Czopko  informacja 
182  Pion Architekta Miasta  2018/04/11 12:55:52  Anna Bednarz  aktualizacja katalogu mebli miejskich oraz katalogu nawierzchni 
183  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2018  2018/04/04 12:17:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
184  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2018/04/04 12:13:44  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
185  Dyżury Radnych Rady Miasta  2018/04/03 15:13:47  Marta Klimek  poprawka 
186  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/04/03 12:05:24  Marta Klimek  zmiana składu Prezydium 
187  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2017  2018/03/29 09:23:18  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
188  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2018/03/29 09:21:31  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2017 
189  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2018/03/28 09:23:43  Łukasz Wybraniec  Aktualizacja informacji 
190  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2018/03/28 09:16:57  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
191  Nagrody i wyróżnienia za rok 2017  2018/03/28 09:05:31  Anna Bednarz  wprowadzenie danych 
192  Zwierzęta  2018/03/27 11:57:43  Magdalena Kucharzyk  nowa pozycja 
193  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2018/03/27 10:39:50  Marcin Śniady  aktualizacja 
194  Komunikaty Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych  2018/03/27 10:35:42  Marcin Śniady  Aktualizacja informacji 
195  Placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2018/03/26 14:27:03  Piotr Spunda  aktualizacja 
196  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2018/03/23 14:07:42  Iwona Dubiel  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
197  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2018/03/23 10:33:20  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2017 
198  Poradnie psychologiczno - pedagogiczne  2018/03/22 14:13:02  Piotr Spunda  Uaktualnienie danych 
199  Współpraca Międzynarodowa Miasta Szczecin  2018/03/22 13:06:00  Tomasz Czerniawski  poprawa odwołania 
200  Zainicjowane projekty międzynarodowe Miasta Szczecin - archiwum  2018/03/22 13:04:29  Tomasz Czerniawski  przeniesienie informacji do rozdziału archiwalnego 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin