Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

  • Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


  • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

udostępnił: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, wytworzono: 2020/05/21, odpowiedzialny/a: Muawski Krzysztof, wprowadził/a: Krzysztof Murawski, dnia: 2020/05/21 14:54:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Murawski 2020/05/21 14:54:37 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/05/21 14:53:23 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/01/13 14:14:50 modyfikacja wartości
Mateusz Błaszczyk 2018/12/28 17:30:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/12/14 10:56:02 nowa pozycja