Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 63371826

Aktualna strona: 4194

Wydrukowano: 0

Kontrola stowarzyszeń

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki stowarzyszeń.Szanowni Państwo,

W związku z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1049) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1923) są zobowiązane do wypełniania obowiązków wynikających z zapisów cytowanej wyżej ustawy.

W związku z powyższym, na mocy art. 21 ust. 3 pkt 6 w związku z art. 2 pkt. 1 lit. s ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210), podmioty zobowiązane winny raz w roku złożyć oświadczenie do organu nadzoru - starosty powiatu (Prezydenta Miasta Szczecin), czy Organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia, należy przesłać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin. Informacji w tym zakresie udziela pracownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych, pani Marta Kaszubowska, tel. 091 435 12 65, email: mkasz@um.szczecin.pl.

 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin