Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Honorowi Dawcy Krwi

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

  • zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi,
  • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
  • zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
  • posiłek regeneracyjny.

Podstawa prawna - art. 9 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 332).

 

Informujemy, że od 28 sierpnia wprowadzone zostały zmiany związane z wydawaniem kart uprawniających do bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi.

Na podstawie Uchwały nr IX/265/19 oraz IX/264/19 Rady Miasta Szczecin z dnia
05.07.2019 r. od dnia 28.08.2019 r. osoba posiadająca status Honorowego Dawcy Krwi będzie mogła skorzystać z uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie na podstawie imiennej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej (SKA)  
z nadanymi uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów wydanej przez
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Wniosek o wydanie karty SKA należy złożyć w POK Brama Portowa, ul. Wyszyńskiego 1 bądź POK Turkusowa, pętla tramwajowa/autobusowa. Do wniosku o wydanie karty SKA należy dołączyć:

  1. zaświadczenie wydane przez dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (bądź jego następcę prawnego) lub dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (bądź jego następcę prawnego), potwierdzające czas oraz ilość honorowego oddawania krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
  2. jedno zdjęcie legitymacyjne. 

Ponadto informujemy, iż Honorowi Dawcy Krwi mogą realizować prawo do bezpłatnych przejazdów w oparciu o Legitymacje wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów przez Urząd Miasta Szczecin w terminie określonym
na tych legitymacjach.

Dane kontaktowe:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

71-241 Szczecin, ul. Klonowica 5.

Sekretariat – tel. 91 48 00 510.

 

Informacja o komunikacji miejskiej

tel. 91 48 00 401, 91 48 00 402, 91 48 00 403.

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2014/02/05, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska , wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2021/07/06 10:56:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2021/07/06 10:56:20 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2021/07/06 10:53:29 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/07/03 09:39:36 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/07/03 08:58:03 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/10/18 15:51:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/09/19 12:26:59 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/04/15 12:44:37 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/11/27 11:05:26 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/11/27 11:03:53 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2014/07/25 15:11:49 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/05/06 09:03:41 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/05/06 09:00:14 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2014/03/11 12:29:26 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/21 13:44:17 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/21 13:42:42 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/21 13:28:24 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/21 13:26:31 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/21 13:07:33 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/21 12:52:44 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/21 12:45:03 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/21 12:42:06 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/21 12:36:15 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/21 12:35:52 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/21 12:32:27 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/21 12:28:07 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/04 15:26:25 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/04 15:23:53 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/04 15:21:43 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/04 15:20:55 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/04 15:12:57 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/04 15:12:34 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/04 14:57:33 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/04 14:57:16 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/04 14:55:59 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/02/04 14:53:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/06/26 15:34:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/01/26 08:53:41 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/04 12:20:45 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/04 12:18:04 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/04 12:15:40 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/04 12:11:07 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/04 12:06:12 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/04 12:00:26 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/04 11:10:57 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/04 10:43:39 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/04 10:21:47 nowa pozycja