Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80377660

Aktualna strona: 82902

Wydrukowano: 1743

Organizacje Pożytku Publicznego


 

Miasto Szczecin oraz Szczecińskie Organizacje Pożytku publicznego już po raz siedemnasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji.

W 2020 roku działania odbywają się pod hasłem „Przekaż 1% szczecińskim organizacjom”. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości oraz zainteresowanie mieszkańców Szczecina przekazaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach kampanii organizowane będą wydarzenia wspierane działaniami informacyjnymi.
Od ubiegłego roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to Krajowa Administracja Skarbowa. Zeznanie dostępne jest od 15 lutego na Portalu Podatkowym /www.podatki.gov.pl/pit/


W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu należy je wybrać z listy dostępnej w ramach e-PIT.


Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent naszego podatku nic nie kosztuje. Dla organizacji pozarządowych, dla których liczy się każda złotówka jest to ogromna pomoc. Szczególne zachęcamy do wspierania lokalnych organizacji działających w naszym Mieście.
Listę szczecińskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1%, jak również szczegółowe informacje jak przekazać 1% znajdziecie Państwo na stronie http://www.1procent.szczecin.eu/


Zapraszamy wszystkie szczecińskie Organizacje Pożytku Publicznego do współtworzenia kampanii „Przekaż 1% szczecińskim organizacjom”. Jeśli organizują Państwo wydarzenia, akcje, happeningi, spotkania by pozyskać 1% w ramach swojej działalności, czekamy na informacje pod adresem mailowym procent@twiks.pl bądź pod numerem telefonu 694601122.
Wszystkie informacje zamieszczane będą w dziale aktualności oraz na fun page’u kampanii.

Działajmy razem!
 

Wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku do pobrania TUTAJ

Wykaz szczecińskich OPP uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku do pobrania TUTAJ

Wykaz został zaktualizowany w dniu 11 lutego 2020 roku
 

Baner do pobrania TUTAJ
   • Baner
     Baner

Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin