Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin

01/12/2021

Godzina: 10:00, sala: ZDALNIE

komisje: Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

program:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
  - projekt uchwały nr 238/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
  - projekt uchwały nr 239/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
  dochody i wydatki majątkowe: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Transport i Komunikacja

Godzina: 11:00, sala: wideokonferencja

komisje: Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa

program:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (17.11.2021 r.)
 2. Opiniowanie projektów uchwał:
  - 238/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa),
  - 248/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa).
 3. Rozpatrzenie wykazów WZiON:
  - 35/21,
  - 36/21,
  - 37/21,
  - 38/21,
  - 39/21,
  - 40/21.

Godzina: 13:00, sala: wideokonferencja

komisje: Komisja ds. Edukacji

program:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 2. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2022 w sferze "Edukacja i nauka" - dochody i wydatki bieżące.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 260/21 w spr. uchylenia uchwały w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina,

02/12/2021

Godzina: 08:30, sala: wideokonferencja

komisje: Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży

program:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (18.11.2021 r.).
 2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  - nr 248/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie merytorycznym komisji),
  - nr 238/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu).

Godzina: 11:00, sala: wideokonferencja

komisje: Komisja ds. Budżetu i Rozwoju

program:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 2. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2022 - dochody i wydatki bieżące.
 3. Omówienie projektu uchwały Nr 248/21 w spr. zmian w budżecie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (dochody i wydatki bieżące).

06/12/2021

Godzina: 13:30, sala: wideokonferencja

komisje: Komisja ds. Budżetu i Rozwoju

program:

 1. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2022 - ciąg dalszy prac. Opiniowanie projektu uchwały Nr 238/21 w spr. budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Nr 250/21 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 239/21 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.
 4. Opiniowanie projektu uchwały Nr 48/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Nr 249/21 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

07/12/2021

Godzina: 10:00, sala:  

komisje: XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin

 

08/12/2021

Godzina: 11:00, sala: wideokonferencja

komisje: Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa

program:

 1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  - 251/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Żółkiewskiego” w Szczecinie,
  - 252/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – plac Adamowicza” w Szczecinie,
  - 253/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie - Niemierzyn - Harcerzy” w Szczecinie,
  - 254/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Na Stoku" w Szczecinie.
 2. Opinia ws. oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego przy ul. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego.
 3. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.

13/12/2021

Godzina: 09:00, sala: zdalnie

komisje: Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

program:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
  256/21 - ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2022 r.,
  257/21 - uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3,
  258/21 - zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie,
  259/21 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2022,

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/08/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/12/07 08:58:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/12/07 08:58:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/07/11 09:33:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/01/23 10:02:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/23 14:23:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/30 09:14:29 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/08/24 09:49:56 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/08/24 09:47:30 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2009/01/12 16:37:23 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2009/01/12 16:35:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 14:08:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 14:03:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 13:26:30 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2008/01/01 11:34:14 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2007/12/28 16:03:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/12/20 09:31:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/12/19 14:09:05 nowa pozycja
 • Osoby, które chciałyby wziąć udział w zdalnym posiedzeniu wybranej komisji lub sesji Rady Miasta Szczecin proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: rada@um.szczecin.pl.
 • Osoby, które chciałyby wziąć udział w stacjonarnym posiedzeniu komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: rada@um.szczecin.pl albo zgłoszenie telefoniczne na numer telefonu 91 42 45 229.